Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Edičný plán


ATP Journal č. 1 2 3
Uzávierka podkladov 16.12.2016 9.1.2017 7.2.2017
Priemyselné odvetvie

Výroba elektrickej energie 1 – tepelné elektrárne, kogenerácia, paroplyn

Vodárenský priemysel a čistiarne odpadových vôd

Petrochemický a plynárenský priemysel

Elektrotechnický a polovodičový priemysel

Automatizácia a IT

Riadenie v energetike

 • ASR a MaR plynových a parných turbín, generátorov a kotlov, budiace systémy

Riešenia v energetike pre ochranu životného prostredia

 • Systémy monitorovania emisí, spaľovacieho procesu

 Rozvody a úprava pary

 • Odvázdače kondenzátu, regulátory pary a teploty, výmenníky, armatúry

Systémy pre diaľkový prenos údajov

 • WirelessHART, Wi-Fi, Bluetooth

Telemetria, GSM/GPRS/3G

Prevádzkové meracie prístroje 1

 • Vysielače tlaku, tlakovej diferencie, spínače tlaku
 • Snímače výšky hladiny
 • Vlhkomery, snímače pH/redox

Údržba a diagnostika 1

 • Údržba a diagnostika prevádzkových meracích prístrojov
 • Asset Management
 • Manažment nádrží

 Analýza kvapalín, plynov, častíc

 • Analyzátory, chromatografy, spektrometre 

Riešenie pre Ex-prostredia

 Pohony

 • Systémy pre riadenie pohonov
 • Frekvenčné meniče, Softštartéry
 • Servopohony

Energetická účinnosť

Priemyselná komunikácia, komunikačné prevodníky

 • Priemyselný ethernet, smerovače, opakovače
 • Prevodníky signálov, sledovania kvality siete, úprava signálu

Robotika 1

 • SCARA, kartézske a jednoosé roboty

Priemysel 4.0

Zabudované (embedded) technológie – zabudovaná elektronika, komunikácia, výpočty mikropočítače, M2M, IIoT, LoRa, Sigfox...

Mobilné technológie v priemysle

Údržba 4.0 – výpočty zostávajúcej životnosti, automatická diagnostika, vzdialená diagnostika

Sledovanie stavu zariadení (Condition monitoring)

3D tlač

Aditívna výroba

Kusová výroba

Venované podujatiu ARTEP Fórum praktickej údržby AMPER (ČR), NEWMAEC, Konferencia elektrotechnikov SR, Trenčiansky robotický deň

 

ATP Journal č. 4 5 6
Uzávierka podkladov 6.3.2017 4.4.2017 27.4.2017
Priemyselné odvetvie

Tlačiarenský a baliarenský priemysel, obalový priemysel

Doprava a logistika

Strojársky priemysel 1 - Automobilový priemysel a jeho dodávatelia

Gumárenský priemysel

Výroba elektrickej energie 2 – jadrové elektrárne, vodné a fotovoltické elektrárne (> 1MW)

Elektroenergetika

Autoamtizácia a IT

Rozhranie človek-stroj (HMI)

 • Panelové PC, operátorské panely, displeje

Bezpečnosť strojov a zariadení

 • Koncové spínače, dverové spínače, svetelné závory, skenery, rohože, tlačidlá núdzového vypnutia
 • Bezpečnostné riadiace jednotky a relé

Lineárne technológie

 • Lineárne vedenia a polohovacie systémy
 • Lineárne motory, aktuátory

Snímače 1

 • Indukčné, optoelektronické, laserové, magnetické, ultrazvukové snímače

Automatizácia a riadenie pre cestnú a koľajovú dopravu, skladové hospodárstvo

Robotika 2

 • Robotika – zváranie, delenie, lakovanie, obsluha strojov
 • SW a HW pre programovanie robotov a vizualizáciu robotizovaných pracovísk

Priemyselné PC

 • Priemyselné PC, priemyselné notebooky

 Manažment výrobných postupov

 • RFID, Pick-to-light

 Pneumatika v automatizácii

 • Pneumatické valce a ventily, ventilové ostrovy, polohovacie systémy           

ASR a MaR riešenia pre jadrové elektrárne

Bezpečnostné systémy pre elektrárne

 • Safety Integrated Systemsm (SIS)
 • Regulátory a ochrany turbín pre vodné elektrárne

Prístroje pre fotovoltické elektrárne

 • Meniče/striedače a príslušenstvo pre FV

Spínacia, istiaca a inštalačná technika

 • Spínacie a signalizačné prístroje,
  časové spínače
 • Meracie a kontrolné prístroje

Ochrana MaR proti prepätiu

 • Poistky, ističe, chrániče, prepäťové ochrany
Priemysel 4.0

Produkt ako služba (PaaS)
Výrobné IT ako služba
Výroba ako služba (MaaS)
Spolupracujúca výroba

Inteligentné dodávateľské reťazce

PLM Systémy

SW pre simuláciu a vizualizáciu výroby

3D priestorové skenery

Cloud technológie (výpočty, analytika, pokročilé analýzy – online/offline)

Dátové sklady

Venované podujatiu

Bezpečnosť technických zariadení
Energetický manažment

Národné fórum údržby
MSV + ELO SYS, Nitra
Energetika, Ekonómia, Ekológia
Digitálny podnik

 

ATP Journal č. 7 8 9
Uzávierka podkladov 22.5.2017 3.7.2017 30.7.2017
Priemyselné odvetvie

Papierenský a drevársky priemysel a spracovanie celulózy

Nábytkársky priemysel 

Chemický a plastikársky priemysel

 

Strojársky priemysel 2 - Výrobcovia strojov a zariadení, OEM

 

 Autoamtizácia a IT

Riadiace systémy

 • DCS, PLC, PAC
 • SoftPLC

Regulátory

 • Jednoslučkové a viacslučkové regulátory
 • Kalibrátory regulačných slučiek

Napájacie zdroje a UPS

 • AC-DC,DC-AC zdroje a trnasformátory
 • UPS, energocentrály

Káble, káblový manažment

 • Káble a vodiče pre priemysel
 • Káblové a prepojovacie žľaby

Priemyselné armatúry, čerpadlá

 • Ventily - poistné, uzatváracie, regulačné, spätné
 • Klapky - uzatváracie a regulačné
 • Pohony akčných členov - pneumatické a elektrické
 • Čerpadlá – odstredivé, zubové, membránové

Údržba a diagnostika 2

 • Vibrodiagnostika, tribodiagnostika a termovízia

 Prepojovacie systémy

 • V/V systémy
 • Konektory a svorkovnice
 • Ranžírovanie

SW pre projektovanie - ELCAD/CAE/CAx

Výroba automatizovaných liniek, jednoúčelových strojov 

Komplexné automatizačné vývojové platformy

Robotika – balenie, paletizácia, manipulácia

Systémy pre riadenie strojov CNC/DNC

Riadenie pohybu

 • Systémy riadenia pohybu v reálnom čase
 • Polohovacie systémy

Inšpekčné a kontrolné systémy

Snímanie a spracovanie obrazu

 • Snímače tvaru, farby, polohy
 • Kamerové systémy 
Priemysel 4.0

Kybernetická bezpečnosť v priemysle, bezpečnosť pred produktovým pirátstvom

Umelá inteligencia pre priemysel

Virtuálna a rozšírená realita

Spolupracujúca robotika a pokročilé koncové manipulátory robotov

Drony pre priemyselné použitie

Venované podujatiu

MSV Brno (ČR)
ELKON

 

ATP Journal č. 10 11 12
Uzávierka podkladov 28.8.2017 9.10.2017 6.11.2017
Priemyselné odvetvie

Prenos a distribúcia elektrickej energie

Elektromobilita

Potravinársky, nápojový
a farmaceutický priemysel

Ťažobný a cementárenský priemysel
Stavebný priemysel

Hutnícky, zlievarenský a kovospracujúci priemysel

 Automatizácia a IT

Inteligentné siete (Smart Grid)

Spoľahlivosť dodávky energie

 • Riadiace systémy pre rozvodne a podstanice,
 • Systémy HDO
 • Komunikačné systémy pre rozvodne

Kvalita elektrickej energie

 • Záznamníky a analyzátory kvality elektrickej siete a energie

Rozvádzače

 • Rozvádzače a rozvodnice, prípojnicové systémy

Ochrana, istenie

 • Výkonové ističe, spínače, odpínače

Výrobné informačné systémy

 • MES/MOM
 • SCADA

Prevádzkové meracie prístroje 2

 • Prietokomery - Coriolis, magnetické, vírivé, ultrazvukové
 • Snímače, prevodníky teploty

Dávkové systémy (batch)

 • Dávkovacie stanice, dávkovacie čerpadlá

 

Motory, prevodovky

 • Energeticky účinné motory
 • NN a VN asynchrónne motory
 • Servomotory a servopohony
 • Synchrónne motory a generátory
 • Prevodovkové motory, krokové motory

Ochrana motorov

Manipulátory, dopravníky a príslušenstvo

 • Manipulátory, pásové, valčekové dopravníky a príslušenstvo

Váhové systémy a tenzometria

 • Priemyselné váhy, pásové váhy
 • Tenzometrické systémy a snímače

Snímače 2

 • Snímače otáčok, zrýchlenia, lineárne snímače polohy
Priemysel 4.0

SW platformy pre zber, spracovanie a prenos údajov zo zariadení/výroby do cloud systémov

SW platformy pre spracovanie, vizualizáciu a vyhodnocovanie údajov

Komunikačné rozhrania - zariadenia do cloud a naopak

Inteligentné výrobné informačné systémy

MES/MOM 4.0

 Vzdelávanie, nové pracovné pozície

Venované podujatiu

ENERGOFÓRUM
Výrobný manažment
Konferencia Projektanti

 

Informácie a objednávky:
mediamarketing@hmh.sk
Tel.: +421 2 32 332 181-3

 

 

Žiadne články v tomto zozname.

Rozpoznať podstatu, eliminovať zvyšok

Zdá sa, že žijeme vo svete, ktorý preferuje mať čoraz viac – zákazníkov, objednávok, peňazí, zážitkov, úspechu a šťastia. Keď máme čoraz...
Ján Košturiak

Spoľahlivosť a údržba

Celková efektívnosť zariadenia. Správa a riadenie podnikových aktív. Údržba strojov a zariadení. Spoľahlivosť. A mohol by som vymenovať...
Anton Gérer

WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky

Nedávne útoky ransomvéru WannaCry/WannaCrypt zaplnili prvé stránky novín aj titulky sociálnych médií. Ich rozsiahly dosah a rýchle...
Sid Snitkin
Údržba v automobilovom priemysle 2017
CEE Automotive Supply Chain 2017, Žilina
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2017 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
RSS | iCal

Videá