Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Slovenská ekonomika zažíva v súčasnosti konjunktúru, miera nezamestnanosti sa prvý raz od roku 2008 dostala pod hranicu 8%. Pociťujú to mnohé priemyselné podniky všetkých veľkostí, pre ktoré je zohnať kvalifikovanú aj nekvalifikovanú pracovnú silu čoraz ťažšie a sú nútené obzerať sa po náhradných riešeniach. Tie prináša robotika, ktorá dokáže mnohé ľudské činnosti nielenže rovnocenne zastúpiť, ale v kvalite práce ich aj výrazne prevýšiť.
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Táto príručka si kladie cieľ poskytnúť praktický návod k tomu, ako postupovať, ak sa zamýšľate nad inštaláciou robotického pracoviska a nemáte presnú predstavu, ako na to. Okrem iného sa v nej dočítate, kedy sa oplatí zamýšľať nad robotikou, ako taký projekt zavádzania robotiky v praxi vyzerá a ako sa robotické pracovisko navrhuje. V príručke tiež nájdete popis niekoľkých reálnych projektov z priemyslu a akú pridanú hodnotu robotika jednotlivým podnikom priniesla.


Obsah príručky

 1. Úvod
 2. Prehľad základných typov robotov a aplikácií nasadenia
 3. Kedy sa robotika oplatí
 4. Návrh a optimalizácia robotického pracoviska
 5. Praktický projekt zavádzania robotiky
 6. Posúdenie a vyhodnotenie rizika
 7. Normy
 8. Kolaboratívna robotika
 9. Financovanie inovačných projektov so zameraním na robotizáciu
 10. Prípadové štúdie z praxe
 11. Resumé

Vydanie príručky "Praktický sprievodca priemyselnou robotikou (nielen) pre malé a stredné podniky je naplánované na jún 2017.


Cena príručky: 70,00 EUR bez DPH

Postup objednania: Kontaktuje nás emailom alebo telefonicky, následne Vám zašleme na podpis náš objednávkový formulár. Na základe podpísanej objednávky vystavíme zálohovú faktúru. Po úhrade zálohovej faktúry doručíme na emailovú adresu elektronickú publikáciu: Praktický sprievodca priemyselnou robotikou (nielen) pre malé a stredné podniky.

Objednávky: Sprievodcu môžete objednať telefonicky - 02/32 33 21 81, emailom - vydavatelstvo@hmh.sk alebo prostredníctvom webového formulára.