Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

S materiálmi budú čoraz viac manipulovať roboty

V priebehu najbližších piatich rokov by mal trh s aplikáciami robotov v oblasti manipulácie s tovarom narásť približne na úroveň 39 miliárd USD. Vyplýva to s nedávnej štúdie, ktorú začiatkom tohto roku uverejnila spoločnosť Allied Market Research. Uvedená suma zahŕňa široké spektrum robotizovaných riešení – od dopravníkových systémov až po robotické ramená, ale jednoznačne odkrýva explozívny rast trhu v tejto oblasti. Očakáva sa, že z geografického hľadiska bude najväčší dopyt po týchto automatizačných riešeniach v Európe, aby podporili rast jej výrobného sektora. Čo vlastne poháňa rast dopytu po robotických riešeniach určených na manipuláciu s tovarom? Manipulácia s tovarom, napr. aplikácie typu zober a polož, paletizácia či čiastočný prenos medzi dvomi pozíciami, sú potrebné takmer vo všetkých procesoch, ktoré sú súčasťou výrobného postupu. Mnohé z týchto procesov sú veľmi jednoduché, a preto možno v budúcnosti očakávať využitie robotických technológií na ich vykonávanie.

Druhý dôvod, ktorý sa v spomínanej štúdii uvádza, je vývoj a nasadzovanie nových systémov na spracovanie obrazu, ako sú napr. laserové triangulačné 3D systémy, ktoré prinášajú pre robotické riešenia manipulácie s materiálmi alebo tovarom výnimočné schopnosti. Napríklad bežné aplikácie typu zober a ulož boli ešte donedávna pre roboty veľmi náročné, avšak po nástupe navádzania robota pomocou 3D systému spracovania obrazu je to už dnes úplne bežná záležitosť. Ak teda zvažujete investovať do robotizovaného riešenia na manipuláciu s materiálom, máte na to hneď niekoľko dobrých argumentov obľúbených u výrobných podnikov na celom svete:

  1. Roboty sú vo väčšine priemyselných aplikácií rýchlejšie a presnejšie ako ľudia, obzvlášť pri nezáživných a opakujúcich sa úlohách, akou je aj manipulácia s materiálom.
  2. Roboty dokážu zo svojej podstaty vykonávať tú istú úlohu opakovane a bezchybne, čo minimalizuje nepodarky a prepracúvanie úkonov, ktoré sú spojené s činnosťou človeka.
  3. Správne naprogramované roboty navádzané systémom spracovania obrazu dokážu vykonávať rôzne typy úloh, vďaka čomu sa oveľa jednoduchšie a rýchlejšie dosahuje návratnosť investície.

Využitie robotiky v oblasti manipulácie s materiálom má teda niekoľko prínosov pri manuálnych procesoch, pričom tie spomenuté patria asi medzi najdôležitejšie. Nie je teda prekvapením, že v najbližšom období asi zažijeme veľký dopyt po robotizovaných riešeniach aj v tejto oblasti.