Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Sme viac ako európsky štandard

Bol by som nerád, keby názov vyznel akokoľvek nacionalisticky alebo naduto, ale jedno je isté. Technické riešenia, ktoré na Slovensku vznikajú ako výsledok umu a šikovnosti našich, slovenských ľudí, sú rovnako kvalitné ako kdekoľvek inde v Európe. V niektorých oblastiach sme aj nad týmto štandardom. Nedovolil by som si takéto tvrdenia vysloviť, keby som sa o tom nemal možnosť presvedčiť aj osobne.

Príprava aprílového vydania, ktoré práve držíte v rukách, ma zaviedla hneď k niekoľkým výnimočným ľuďom. Lebo vždy to bolo a bude o ľuďoch. Najprv to bolo stretnutie s automatizérmi z Považia, ktorí sa nebáli po zmene spoločenských pomerov odísť z dovtedy ako-tak fungujúceho nemenovaného výskumného ústavu a ísť vlastnou podnikateľskou cestou. Zakladateľ firmy dokázal inšpirovať nielen svojho syna, ale aj pár ďalších nadšencov. Poctivá práca s dôrazom na kvalitu a odvaha pracovať aj s tým najnovším, čo na trh prinášajú výrobcovia automatizácie, bola a je zárukou, že väčšina firiem z oblasti potravinárskeho priemyslu, vyrábajúca na Slovensku, sa už so strojnými zariadeniami tejto firmy strela a má ich aj vo svojej prevádzke. Ich riešenia presvedčili nielen domáci trh, ale aj zástupcov zo zahraničia, ktorí s uznaním hodnotia slovenskí inžiniering v podaní považských automatizérov.

No a na to druhé stretnutie som sa tešil o to viac, keď som zistil, že po rokoch sa opäť stretnem s človekom, s ktorým sme drali lavice v prednáškových miestnostiach na elektrotechnickej fakulte. V súčasnosti šéfuje úseku dopravných technológií v jednej významnej slovenskej inžinierskej firme. A práve ľudia z jeho tímu tvorili sofistikované a pokročilé technické riešenia pre slovenské cestné tunely. Človek by si povedal, veď taký tunel je len betónová rúra s únikovými cestami a pár svetielkami vnútri. Omyl. Rozľahlosť a zložitosť technologických celkov, ktorých býva štandardne okolo štrnásť – od napájania elektrickou energiou až po systém 24-hodinového videodohľadu, možno z hľadiska počtu signálov, koordinácie a riadenia prirovnať k stredne veľkej výrobnej fabrike. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ako investor a prevádzkovateľ cestných tunelov si dala ambiciózne ciele – všetky sú a budú budované podľa európskeho štandardu. Niektoré z nich ho už teraz s rezervou prekračujú. Máme teda byť na čo hrdí – najmä um, zručnosť a odvahu našich slovenských technikov púšťať sa aj do výziev, pred ktorými by sme pred pár rokmi ešte cúvali. Nadpis z tohto pohľadu vystihuje reálny stav.