Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Spoľahlivosť a údržba

Celková efektívnosť zariadenia. Správa a riadenie podnikových aktív. Údržba strojov a zariadení. Spoľahlivosť. A mohol by som vymenovať ďalších niekoľko desiatok pojmov. Všetky ovplyvňujú fungovanie výrobného podniku. Ak sú pochopené a dobre zavedené.

Ako v klasike Pelíšky povedal na margo nerozbitných skleničiek maestro M. Donutil: „… pak sa pár chytrých hlav dalo dokopy a vymysleli…“ To, čo je podstatné pre údržbu a spoľahlivosť technických prostriedkov. Dovolím si vám z nich predložiť niekoľko podľa mňa naozaj inšpiratívnych myšlienok. Terrence O’Hanlon, výkonný riaditeľ a vydavateľ Uptime Magazine a Reliabilityweb.com,  tvrdí, že spoľahlivosť nie je oddelenie. Ak nevytvoríte obsah spoľahlivosti určený a zrozumiteľný pre všetkých v podniku, potom ste vytvorili kontext spoľahlivosti pre nikoho. Spoľahlivosť a správa podnikových aktív (AM – asset management) nie sú pretekárske udalosti. Skôr sú to cesty a ako všetky dobré cesty potrebujú čas na vytvorenie vízie, starostlivé naplánovanie a vykonanie.

Tím, ktorý ich realizuje, si musí zvyknúť byť už od začiatku tejto cesty trpezlivý. „Doprajte si čas, porozmýšľajte o cieli, o súvislostiach vašej prevádzky a ako možno tento kontext prepojiť a zosúladiť s cieľmi vášho podniku. Keď to urobíte, stanú sa metódy a postupy nástrojom na splnenie týchto cieľov, pričom zapojíte všetkých a nikto nezostane bokom.“ hovorí Paul Crocker z oddelenia spoľahlivosti a asset managementu Kansas City Board of Public Utilities. Na to nadväzuje aj myšlienka Malcolma Osentona, staršieho manažéra pre oblasť integrity podnikových aktív v spoločnosti The Mosaic Company: „Je ľahké zamilovať sa do technológií a procesov, ale nikdy nedosiahnete úspech, ak si nezískate ľudí, ktorí tú prácu vykonávajú.“

Ako sa hovorí – „lepšie je nepriateľom dobrého“. Vo svete, ktorý glorifikuje inovácie, sme často v pokušení presadzovať novosti a zabúdať na osvedčené postupy a nepoužívať ich. To sú myšlienky Paula Monusa a Felicjany Rydzak z BP. Správu technických prostriedkov vidia ako niečo viac než len rozhodovanie o alokácii zdrojov. Podľa nich si vyžaduje zmenu myslenia a prostredia naprieč celou organizáciou a jej hierarchiou. Odstránenie porúch je podľa nich neustále učenie sa. „Neopravujte ich len, ale skúste to celé vylepšiť,“ tvrdia svorne. Veľkej časti údržbárskych výkonov možno predchádzať zlepšením disciplíny prevádzkových pracovníkov. Viac ako osemdesiat percent chýb v prevádzke majú na svedomí ľudia a vznikajú náhodne. Nad témou merania výkonu sa zamyslel Ron Moore zo spoločnosti The RM Group. Podľa neho je potrebné odhaliť svoje slabosti. „Chcete len vyzerať dobre alebo chcete byť naozaj dobrý? Musíte byť viacfunkčný, aby ste dokázali pomôcť spolupráci a minimalizovali konflikty.“

A na záver opäť myšlienka T. O’Hanlona: „Spoľahlivosť ide naprieč rôznymi funkciami a má to byť spôsob, ako robíte svoj biznis, nie ako robíte údržbu. Nahraďme teda zaužívané spojenie‚ ‚údržba a spoľahlivosť‘ spojeniami ako ‚prevádzka a spoľahlivosť, objednávanie a spoľahlivosť, technika a spoľahlivosť, ľudské zdroje a spoľahlivosť či manažment a spoľahlivosť‘.“