Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Redakcia

Anton Gérer Strategické smerovanie redakcie ATP Journal

Ing. Anton Gérer, šéfredaktor

+421 905 334 629
gerer@hmh.sk

 

Martin Karbovanec Nové projekty, strategické smerovanie vydavateľstva

Ing. Martin Karbovanec, vedúci vydavateľstva

+421 2 3233 2180 , +421 918 807 346
karbovanec@hmh.sk

 

Branislav Bložon Spracovanie odborných článkov, reportáží, krátkych správ

Ing. Branislav Bložon, odborný redaktor

 +421 905 692 239
blozon@hmh.sk

Grafické spracovanie a sadzba

Zuzana Pettingerová

+421 2 3233 2181-3
pettingerova@hmh.sk, dtp@hmh.sk

 

Dagmar Votavová Kontakt s inzerentmi a prispievateľmi, administratívna podpora redakcie

Dagmar Votavová, obchod a marketing

+421 2 3233 2182, +421 905 586 903 
votavova@hmh.sk, mediamarketing@hmh.sk