Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Redakcia

Anton Gérer Strategické smerovanie redakcie ATP Journal

Ing. Anton Gérer, šéfredaktor

+421 905 334 629
gerer@hmh.sk

Dagmar Votavová Kontakt s inzerentmi a prispievateľmi, administratívna podpora redakcie

Dagmar Votavová, obchod a marketing

+421 2 3233 2181-3, +421 905 586 903 
votavova@hmh.sk, mediamarketing@hmh.sk

Grafické spracovanie a sadzba

Zuzana Pettingerová

+421 2 3233 2181-3
pettingerova@hmh.sk, dtp@hmh.sk

Martin Karbovanec Externá spolupráca

Ing. Martin Karbovanec

vydavatelstvo@hmh.sk