Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Chceli ste vedieť


Diagnostika vibrácií na laboratórnom modeli rotujúceho stroja

25.6.2014

Monitorovanie technického stavu prostredníctvom vibrodiagnostiky je základným predpokladom prevádzky strojov a zariadení podľa skutočného stavu. Článok sa zaoberá problematikou merania a vyhodnocovania vibrácií na ložiskovom domci rotujúceho zariadenia, budených pomocou frekvenčného meniča na laboratórnom modeli. Počas merania sa menili otáčky motora a zaťaženie na rotujúcom kotúči pomocou závaží. Hlavným cieľom sledovania vibrácií je poskytnutie základných informácií o prevádzkovom a technickom stave zariadenia vo výrobných systémoch. 

Energetická bezpečnost – možnosti a rizika (3)

18.3.2013
Energetická bezpečnost – možnosti a rizika (3)

V druhém pokračování jsme se zabývali tématem energetické bezpečnosti ve vztahu k různým reáliím dnešního světa. Závěrečnou částí seriálu toto téma dokončíme.

Energetická bezpečnost – možnosti a rizika (2)

18.2.2013
Energetická bezpečnost – možnosti a rizika (2)

V první části seriálu jsme se věnovali globálním rizikům druhé dekády 21. století, které je možné rozdělit do tří klastrů - klastr ekonomické nerovnováhy, klastr nelegální ekonomiky a klastr voda-potraviny-energie. V druhém pokračování se budeme zabývat tématem energetické bezpečnosti ve vztahu k různým reáliím dnešního světa.

Liberalizačný alebo regulačný balíček?

30.1.2013
Liberalizačný alebo regulačný balíček?

Nová energetická legislatíva, ktorá sa len pred niekoľkými mesiacmi stala súčasťou nášho právneho poriadku, nás stihla prekvapiť nielen chýbajúcou verejnou diskusiou a extrémne krátkou legisvakačnou lehotou (časové obdobie medzi zverejnením právneho predpisu v zbierke zákonov a nadobudnutím účinnosti) trvajúcou „až“ jeden deň, ale tiež niekoľkými novinkami, ktoré môžu ovplyvniť doterajšie fungovanie trhu s elektrinou a plynom. Kým vo vzťahu k uvedeným výhradám môžeme len smutne konštatovať, že sa postupne stávajú bežnou súčasťou legislatívnej práce (čím nesporne prispievajú k ďalšej degradácii právneho štátu), ani všetky novo zavádzané inštitúty nemôžeme prijať nekriticky. Veď bez nevyhnutnej verejnej diskusie, ale najmä bez načúvajúceho a objektívneho zákonodarcu nemožno hovoriť o slobodnej spoločnosti, kde nevládnu ľudia a ich partikulárne záujmy, ale právo a spravodlivosť – základné atribúty slobodného trhu.

Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti

30.1.2013
Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti

Smernica 2012/27/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 14. 11. 2012 o energetickej efektívnosti, ktorá nahrádza smernice 2006/32/ES o energetických službách a 20048ES o podpore výroby elektriny z kogenerácie, vstúpila do platnosti 5. 12. 2012. Musí sa transponovať do slovenskej legislatívy do 5. 6. 2014, čo je aj základná transpozičná lehota smernice. Okrem toho sú definované rôzne termíny pre konkrétne úlohy.

Energetická bezpečnost – možnosti a rizika (1)

30.1.2013
Energetická bezpečnost – možnosti a rizika (1)

Současné procesy probíhající v globalizovaném světě nabírají na rychlosti. Zorientovat se v nich není vůbec snadné. Příspěvek je, na základě výsledků výzkumných projektů, zaměřen na pohled světových ekonomů (World Economic Forum), armádních specialistů (US Joint Forces Command, Zentrum für Transformation der Bundeswehr), pojišťoven (Lloyd’s) a vědců na největší rizika v příštích 10 letech. Upozorňuje též na fakt, že neoliberální ekonomie ignoruje fyziku. Když totiž chybí politikům peníze, nechají rozběhnout rotačky a natisknou nové. U energie a energetické návratnosti to nejde. Energetický systém určují fyzikální zákony a jakékoliv pokusy o jejich ignoranci mohou vyústit nejen v energetickou, ale i ve společenskou krizi.

Pravidlá nastavovania PID regulátorov

14.6.2012

Bezpečnosť, ochrana zariadení a životného prostredia, kapacita a účinnosť procesov, kvalita výrobkov a údržba riadiacich systémov – toto všetko závisí od vyladenia a nastavenia PID slučiek.

Android si hľadá miesto aj v priemysle

02.12.2011

Zdá sa, že operačný systém Android od spoločnosti Google je ako stvorený pre multimediálne aplikácie. Podarí sa derivátu Linuxu pre mobilné platformy presadiť aj vo fabrikách Úvahy na túto tému existujú, bude však Android pre obsluhu strojov iba krátkym vzplanutím alebo trvalým nezničiteľným ohňom?

Programovanie PLC a norma IEC 61131-3

08.8.2011
Norma IEC 61131-3 je výsledkom štandardizácie programovacích jazykov pre priemyselnú automatizáciu. Má celosvetovú podporu, a preto nezávisí od jednej spoločnosti.

Riešenie problémov regulačných slučiek

08.4.2011
Riešenie problémov regulačných slučiek Technickí pracovníci zodpovední za automatizáciu a prevádzkové meracie prístroje sú stále konfrontovaní s výzvou udržiavať riadiace slučky a VV v najlepšej kondícii, a to pri čo najkratšom čase, ktorý tomu treba venovať.
<< < | 1 | 2 | > >>

Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (2. časť)

Od revízneho technika sa žiada preukázať bezpečný stav elektrickej inštalácie s rezultátom, že elektrická inštalácia bola vyhotovená podľa...
Ján Meravý

Energetika nie je výnimkou, ak ide o kybernetickú bezpečnosť

Nastupujúcej digitalizácii priemyslu sa nevyhne ani sektor energetiky. Jednou z hlavných výziev tohto nového trendu je zaručiť adekvátnu...
Anton Gérer

Zdravý rozum

Veľa sa diskutuje o zdravom sedliackom rozume a jeho nedostatku na rôznych miestach. Pojem zdravý rozum (lat. sensus communis, angl. common...
Ján Košturiak
CEE Automotive Supply Chain 2017, Žilina
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2017 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3
Podujatia na deň 3.10.2017
DIS 2017 - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky, Košice

03.10.2017, 09:00 - 04.10.2017, 11:30

FlexThink - seminár, Senec

03.10.2017, 08:30 - 03.10.2017, 14:00

4
Podujatia na deň 4.10.2017
DIS 2017 - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky, Košice

03.10.2017, 09:00 - 04.10.2017, 11:30

eWON SCADA PROMOTIC - workshop, Senec

04.10.2017, 09:00 - 04.10.2017, 14:30

5 6 7 8
9
Podujatia na deň 9.10.2017
MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

10
Podujatia na deň 10.10.2017
MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

11
Podujatia na deň 11.10.2017
Národné fórum produktivity 2017, Žilina

11.10.2017 - 12.10.2017

MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

12
Podujatia na deň 12.10.2017
ENERGOFÓRUM 2017, Jasná

12.10.2017, 08:30 - 13.10.2017, 14:00

Národné fórum produktivity 2017, Žilina

11.10.2017 - 12.10.2017

MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

13
Podujatia na deň 13.10.2017
ENERGOFÓRUM 2017, Jasná

12.10.2017, 08:30 - 13.10.2017, 14:00

MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

14 15
16 17
Podujatia na deň 17.10.2017
Eaton Tour 2017, Trenčín

17.10.2017, 08:30 - 17.10.2017, 13:30

VIII. PROJEKTANTI, Nízke Tatry

17.10.2017, 08:00 - 19.10.2017, 16:00

Špičková údržba v automobilovom priemysle 2017, Nitra

17.10.2017, 08:00 - 17.10.2017, 16:30

18
Podujatia na deň 18.10.2017
Eaton Tour 2017, Košice

18.10.2017, 08:30 - 18.10.2017, 13:30

VIII. PROJEKTANTI, Nízke Tatry

17.10.2017, 08:00 - 19.10.2017, 16:00

19
Podujatia na deň 19.10.2017
Elektrotechnická konferencia ELKON 2017, Bešeňová

19.10.2017 - 20.10.2017

Eaton Tour 2017, Banská Bystrica

19.10.2017, 08:30 - 19.10.2017, 13:30

VIII. PROJEKTANTI, Nízke Tatry

17.10.2017, 08:00 - 19.10.2017, 16:00

20
Podujatia na deň 20.10.2017
Elektrotechnická konferencia ELKON 2017, Bešeňová

19.10.2017 - 20.10.2017

21 22
23 24
Podujatia na deň 24.10.2017
Beckhoff roadshow 2017: Novinky a aplikácie

24.10.2017, 12:30 - 24.10.2017, 18:00

25
Podujatia na deň 25.10.2017
Výrobný manažment 2017, Žilina

25.10.2017 - 26.10.2017

26
Podujatia na deň 26.10.2017
Výrobný manažment 2017, Žilina

25.10.2017 - 26.10.2017

27 28 29
30 31  
RSS | iCal

Videá