Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Chceli ste vedieť


Diagnostika vibrácií na laboratórnom modeli rotujúceho stroja

25.6.2014

Monitorovanie technického stavu prostredníctvom vibrodiagnostiky je základným predpokladom prevádzky strojov a zariadení podľa skutočného stavu. Článok sa zaoberá problematikou merania a vyhodnocovania vibrácií na ložiskovom domci rotujúceho zariadenia, budených pomocou frekvenčného meniča na laboratórnom modeli. Počas merania sa menili otáčky motora a zaťaženie na rotujúcom kotúči pomocou závaží. Hlavným cieľom sledovania vibrácií je poskytnutie základných informácií o prevádzkovom a technickom stave zariadenia vo výrobných systémoch. 

Energetická bezpečnost – možnosti a rizika (3)

18.3.2013
Energetická bezpečnost – možnosti a rizika (3)

V druhém pokračování jsme se zabývali tématem energetické bezpečnosti ve vztahu k různým reáliím dnešního světa. Závěrečnou částí seriálu toto téma dokončíme.

Energetická bezpečnost – možnosti a rizika (2)

18.2.2013
Energetická bezpečnost – možnosti a rizika (2)

V první části seriálu jsme se věnovali globálním rizikům druhé dekády 21. století, které je možné rozdělit do tří klastrů - klastr ekonomické nerovnováhy, klastr nelegální ekonomiky a klastr voda-potraviny-energie. V druhém pokračování se budeme zabývat tématem energetické bezpečnosti ve vztahu k různým reáliím dnešního světa.

Liberalizačný alebo regulačný balíček?

30.1.2013
Liberalizačný alebo regulačný balíček?

Nová energetická legislatíva, ktorá sa len pred niekoľkými mesiacmi stala súčasťou nášho právneho poriadku, nás stihla prekvapiť nielen chýbajúcou verejnou diskusiou a extrémne krátkou legisvakačnou lehotou (časové obdobie medzi zverejnením právneho predpisu v zbierke zákonov a nadobudnutím účinnosti) trvajúcou „až“ jeden deň, ale tiež niekoľkými novinkami, ktoré môžu ovplyvniť doterajšie fungovanie trhu s elektrinou a plynom. Kým vo vzťahu k uvedeným výhradám môžeme len smutne konštatovať, že sa postupne stávajú bežnou súčasťou legislatívnej práce (čím nesporne prispievajú k ďalšej degradácii právneho štátu), ani všetky novo zavádzané inštitúty nemôžeme prijať nekriticky. Veď bez nevyhnutnej verejnej diskusie, ale najmä bez načúvajúceho a objektívneho zákonodarcu nemožno hovoriť o slobodnej spoločnosti, kde nevládnu ľudia a ich partikulárne záujmy, ale právo a spravodlivosť – základné atribúty slobodného trhu.

Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti

30.1.2013
Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti

Smernica 2012/27/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 14. 11. 2012 o energetickej efektívnosti, ktorá nahrádza smernice 2006/32/ES o energetických službách a 20048ES o podpore výroby elektriny z kogenerácie, vstúpila do platnosti 5. 12. 2012. Musí sa transponovať do slovenskej legislatívy do 5. 6. 2014, čo je aj základná transpozičná lehota smernice. Okrem toho sú definované rôzne termíny pre konkrétne úlohy.

Energetická bezpečnost – možnosti a rizika (1)

30.1.2013
Energetická bezpečnost – možnosti a rizika (1)

Současné procesy probíhající v globalizovaném světě nabírají na rychlosti. Zorientovat se v nich není vůbec snadné. Příspěvek je, na základě výsledků výzkumných projektů, zaměřen na pohled světových ekonomů (World Economic Forum), armádních specialistů (US Joint Forces Command, Zentrum für Transformation der Bundeswehr), pojišťoven (Lloyd’s) a vědců na největší rizika v příštích 10 letech. Upozorňuje též na fakt, že neoliberální ekonomie ignoruje fyziku. Když totiž chybí politikům peníze, nechají rozběhnout rotačky a natisknou nové. U energie a energetické návratnosti to nejde. Energetický systém určují fyzikální zákony a jakékoliv pokusy o jejich ignoranci mohou vyústit nejen v energetickou, ale i ve společenskou krizi.

Pravidlá nastavovania PID regulátorov

14.6.2012

Bezpečnosť, ochrana zariadení a životného prostredia, kapacita a účinnosť procesov, kvalita výrobkov a údržba riadiacich systémov – toto všetko závisí od vyladenia a nastavenia PID slučiek.

Android si hľadá miesto aj v priemysle

02.12.2011

Zdá sa, že operačný systém Android od spoločnosti Google je ako stvorený pre multimediálne aplikácie. Podarí sa derivátu Linuxu pre mobilné platformy presadiť aj vo fabrikách Úvahy na túto tému existujú, bude však Android pre obsluhu strojov iba krátkym vzplanutím alebo trvalým nezničiteľným ohňom?

Programovanie PLC a norma IEC 61131-3

08.8.2011
Norma IEC 61131-3 je výsledkom štandardizácie programovacích jazykov pre priemyselnú automatizáciu. Má celosvetovú podporu, a preto nezávisí od jednej spoločnosti.

Riešenie problémov regulačných slučiek

08.4.2011
Riešenie problémov regulačných slučiek Technickí pracovníci zodpovední za automatizáciu a prevádzkové meracie prístroje sú stále konfrontovaní s výzvou udržiavať riadiace slučky a VV v najlepšej kondícii, a to pri čo najkratšom čase, ktorý tomu treba venovať.
<< < | 1 | 2 | > >>

Nutnosť je matkou inovácií

Činnosť vo vede či pri vedeckých a technických inováciách, rozhodovaní o projektoch, smeroch a výsledkoch ich realizácie je sociálnou...
Peter Magvaši

Úloha MES sa bude vo vzťahu k IIoT meniť

Nastupujúci priemyselný internet vecí (IIoT) prináša zásadnú zmenu v tom, ako a kde budú informačné technológie používané v rámci...
Anton Gérer

Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (3)

Postrehy z vykonávaných školení o elektrických zariadeniach a ich vplyv na prácu z pohľadu súdneho znalca na Slovensku.
Ján Meravý

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2017 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5
Podujatia na deň 5.12.2017
Functional Safety Engineer (TÜV Rheinland) for SIS Training, Bratislava

05.12.2017 - 08.12.2017

6
Podujatia na deň 6.12.2017
Functional Safety Engineer (TÜV Rheinland) for SIS Training, Bratislava

05.12.2017 - 08.12.2017

7
Podujatia na deň 7.12.2017
Functional Safety Engineer (TÜV Rheinland) for SIS Training, Bratislava

05.12.2017 - 08.12.2017

8
Podujatia na deň 8.12.2017
Functional Safety Engineer (TÜV Rheinland) for SIS Training, Bratislava

05.12.2017 - 08.12.2017

9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
RSS | iCal

Videá