Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Ohliadnutie za veľtrhom AMPER 2017

Úplne netradične a po prvý raz vôbec sme sa ako dcérska firma Rittal na Slovensku zúčastnili na veľtrhu AMPER vlastne v zahraničí – v Brne.
Ohliadnutie za veľtrhom AMPER 2017

Na spoločnom stánku sa prezentovali firmy Rittal a Eplan z Českej republiky a súčasne aj zo Slovenska. Dovolím si konštatovať, že sme sa stretli s nevšedným a mimoriadnym úspechom. Brno je tradičné veľtržné mesto z čias Československa a aj keď pribudla jedna hranica, má veľmi podobné opodstatnenie aj teraz. Do Brna prídu vystavovať aj firmy, pre ktoré je z hľadiska ich účasti slovenský trh príliš malý. Centrom záujmu návštevníkov bola hlavne téma dneška – automatizácia výroby rozvádzačov 4.0.