Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Literatúra


Predstavenie zaujímavých domácich a zahraničných odborných titulov z automatizácie, údržby, manažmentu výroby a pod.; vybrané firemné publikácie a vysokoškolské skriptá.

Nuclear Power Plant Safety and Mechanical Integrity, Design and Operability of Mechanical Systems, Equipment and Supporting Structures

17.6.2016
Nuclear Power Plant Safety and Mechanical Integrity, Design and Operability of Mechanical Systems, Equipment and Supporting Structures

Jednou z najdôležitejších požiadaviek na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku jadrových elektrární je dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov údržby. Avšak rovnako ako jadrová energetika zažíva renesanciu, zažíva tiež odchod skúsených odborníkov na údržbu do dôchodku. Kniha je perfektným sprievodcom pre inžinierov práve vstupujúcich na toto pole, ale aj pre skúsených školiteľov údržby, ktorí potrebujú držať krok s najnovšími a najlepšími priemyselnými postupmi. Kniha tiež opisuje, ako sa orientovať v rôznych servisných kódoch, normách a predpisoch pre jadrovú energetiku. Ukazuje viac ako 50 bežných problémov, s ktorými prichádzajú do styku inžinieri v jadrových elektrárňach. Poskytuje poradenstvo ohľadom dodržiavania medzinárodných predpisov a noriem (vrátane ASME). Opisuje bezpečnostnú klasifikáciu systémov a komponentov. Obsahuje prípadové štúdie s poznatkami z jadrovej energetiky zbieranými celé desaťročia. Cieľovou skupinou sú inžinieri, manažéri a technici, ktorí navrhujú, robia inšpekciu a opravy a regulujú toto odvetvie. To zahŕňa tiež projektovo-inžinierske firmy, poradenské centrá a vysoké školy/univerzity (štrukturálne, mechanické a jadrové výučbové programy).

Nuclear Energy, 7th Edition, An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes

17.6.2016
Nuclear Energy, 7th Edition, An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes

Nuclear Energy je jedna z najpopulárnejších kníh, ktorá bola kedy vydaná v oblasti jadrovej fyziky, systémov a aplikácií jadrovej energie. Táto najnovšia edícia pokračuje v tradícii a ponúka komplexné informácie, ktoré študent vysokej školy potrebuje, podané jasným a zrozumiteľným spôsobom. Prezentovaný je ucelený prehľad rádioaktivity, radiačnej ochrany, jadrových reaktorov, nakladania s odpadmi a nukleárnej medicíny.

Electric Field Optimization In SF6 Circuit Breakers

17.6.2016
Electric Field Optimization In SF6 Circuit Breakers

Cieľom tejto práce je nájsť inovatívny spôsob, ako zvýšiť izolačné schopnosti v ističoch SF6 znížením koncentrácie elektrického poľa vnútri izolačného média. Aby sa to dosiahlo, je problém elektrického poľa v ističoch SF6 formulovaný ako problém optimalizačný. Dve techniky umelej inteligencie – prúdenie častíc (particle swarm – PS) a simulované žíhanie (simulated annealing – SA) – boli použité na vyriešenie cieľovej funkcie. Navrhnuté boli kombinované algoritmy umelej inteligencie ANSYS. Účinnosť nových navrhovaných optimalizačných algoritmov elektrického poľa bola úspešne testovaná na dvoch ističoch SF6 (252 kV a 550 kV). Výkonnosť navrhnutých metód prekonala výsledky optimalizácie namerané v minulosti. Nielen elektrické pole je veľmi znížené použitím navrhovaných algoritmov, ale zníži sa aj výpočtový čas. Kniha je určená pre akademických výskumníkov v oblasti elektrostatického poľa, inžinierov, ako aj softvérových používateľov ANSYS a vývojárov.

Nuclear Power and Energy Policy, The Limits to Governance

17.6.2016
Nuclear Power and Energy Policy, The Limits to Governance

V publikácii sa ukazuje, ako rôzne vlády vplývajú na schopnosť urýchlenia obnovy jadrovej energie. Snaha podporovať nové investície do jadrovej energie je prezentovaná prípadovými štúdiami Francúzska, Fínska, Veľkej Británie a USA.
Electric Field Optimization In SF6 Circuit Breakers

Advances in Solar Photovoltaic Power Plants

17.6.2016
Advances in Solar Photovoltaic Power Plants

Publikácia sa zameriava na najnovšie výsledky výskumu v oblasti fotovoltických (PV) elektrární a poskytuje rozsiahle teoretické základy, aktuálne výskumy, vývojové aktivity a nové prístupy s cieľom prekonať rad obmedzení v oblasti technológií pre rozvodné siete. Opisuje proces návrhu a realizácie pre veľké fotovoltické elektrárne. Kniha môže byť zaujímavá pre výskumníkov, profesionálov a študentov postgraduálneho štúdia v oblasti elektrotechniky a elektrických polí.

Learning Robotics using Python

13.4.2016
Learning Robotics using Python

Vzdelávanie sa v oblasti robotiky bude čoskoro nevyhnutné, pretože roboty sa čoraz vo väčšej miere stávajú súčasťou nášho života. Napriek tomu, že robotika je zložitý predmet, mnohé nástroje, vrátane programovacieho jazyka Python, vám pomôže vytvoriť ľahko použiteľné rozhranie. Predložená publikácia predstavuje základnú príručku pre vytvorenie autonómneho mobilného robota s využitím populárnych softvérových rámcov pre robotiku ako sú ROS a programovacieho jazyka Python. Po prečítaní knižky budete mať jasnú predstavu, ako prepojiť a zmontovať všetky diely spolu tak, aby vznikol robot a ako do toho zaintegrovať softvérový balík.

Robotics: Everything You Need to Know About Robotics from Beginner to Expert

13.4.2016
Robotics: Everything You Need to Know About Robotics from Beginner to Expert

Objavte fascinujúci svet robotiky! Milujete roboty? Fascinuje vás súčasný pokrok v technológiách? Chcete vedieť, ako fungujú roboty? Ak áno, tak vás táto publikácia zaručene poteší. Dozviete sa o histórii robotov, naučíte sa 3 zákony robotiky a spoznáte úplne prvých robotov. V knihe sú popísané základné hardvérové komponenty dnešných robotov – analógové a digitálne mozgy – jednosmerné, servo a krokové motory, kolízne snímače či snímače svetla. Chceli by ste sa naučiť vytvoriť pre vášho robota program? Táto publikácia vás naučí pracovať s prostredím RoboCORE a ukáže, ako vytvoriť „mozog“ pre také aplikácie, ako je obchádzanie prekážok. Naučíte sa, aké materiály používať pri konštrukcii tela robota a aké snímače budete potrebovať pre nájdenie priateľov vo svojom okolí.

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

13.4.2016
Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Autor sa v tejto knižke venuje praktickému priblíženiu novej normy STN EN 61439 do praxe. Knižka názorne ukazuje, čo všetko treba urobiť, aby bol rozvádzač správne vyrobený a vhodne umiestnený v priestore. Zároveň uvádza aj zoznam dokumentácie, ktorú je potrebné dodať spolu s rozvádzačom. Uvedená publikácia je určená pre výrobcov rozvádzačov, ale dobre poslúži aj pre elektroinštalatérov, revíznych technikov, projektantov, energetikov, ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť.

Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom

13.4.2016
Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom

Autori v tejto knižke radia, ako postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správa o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní. Ukazujú, ako si vytvoriť vlastný Pracovný postup na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení, ktorý je povinnosťou pre každého revízneho technika podľa rozsahu jemu vydaného osvedčenia. K tomu predkladajú možné vzory písomných správ, ako postupovať pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení, pri revízii elektrických spotrebičov a pod. Autori sú revízni technici a v tejto knižke zhrnuli svoje bohaté poznatky z viac ako 40 ročnej praxe. Knižka je určená hlavne pre revíznych technikov, ale dobre poslúži aj pre elektroinštalatérov, vykonávajúcich revízie elektrických spotrebičov v prevádzke, projektantov, energetikov, ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť.

RFID and Sensor Network Automation in the Food Industry: Ensuring Quality and Safety through Supply Chain Visibility 1st Edition

13.4.2016
RFID and Sensor Network Automation in the Food Industry: Ensuring Quality and Safety through Supply Chain Visibility 1st Edition

RFID je kľúčovou technológiou pre potravinársky priemysel, ktorá umožňuje v reálnom čase prehľad o tovaroch a položkách tak, ako sa tieto posúvajú v rámci dodávateľského reťazca, ako aj smerom ku koncovému zákazníkovi. Spomedzi v súčasnosti dostupných technológií pre automatickú identifikáciu má RFID jasnú dominanciu z pohľadu svojej schopnosti podporovať obojsmernú komunikáciu v reálnom čase, ukladanie údajov a ich aktualizáciu, možnosť autentifikácie, snímanie a reportovanie okolitých podmienok, sledovanie dávok bez priamej viditeľnosti, možnosť prevádzky aj v náročnom prostredí, atď. Kniha prináša podrobný popis RFID a sietí snímačov, pričom čitateľ ocení najmä množstvo možných aplikácií RFID a súvisiacich sietí snímačov v rámci celého dodávateľského reťazca pre potravinársky priemysel.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (2. časť)

Od revízneho technika sa žiada preukázať bezpečný stav elektrickej inštalácie s rezultátom, že elektrická inštalácia bola vyhotovená podľa...
Ján Meravý

Energetika nie je výnimkou, ak ide o kybernetickú bezpečnosť

Nastupujúcej digitalizácii priemyslu sa nevyhne ani sektor energetiky. Jednou z hlavných výziev tohto nového trendu je zaručiť adekvátnu...
Anton Gérer

Zdravý rozum

Veľa sa diskutuje o zdravom sedliackom rozume a jeho nedostatku na rôznych miestach. Pojem zdravý rozum (lat. sensus communis, angl. common...
Ján Košturiak
CEE Automotive Supply Chain 2017, Žilina
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2017 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3
Podujatia na deň 3.10.2017
DIS 2017 - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky, Košice

03.10.2017, 09:00 - 04.10.2017, 11:30

FlexThink - seminár, Senec

03.10.2017, 08:30 - 03.10.2017, 14:00

4
Podujatia na deň 4.10.2017
DIS 2017 - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky, Košice

03.10.2017, 09:00 - 04.10.2017, 11:30

eWON SCADA PROMOTIC - workshop, Senec

04.10.2017, 09:00 - 04.10.2017, 14:30

5 6 7 8
9
Podujatia na deň 9.10.2017
MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

10
Podujatia na deň 10.10.2017
MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

11
Podujatia na deň 11.10.2017
Národné fórum produktivity 2017, Žilina

11.10.2017 - 12.10.2017

MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

12
Podujatia na deň 12.10.2017
ENERGOFÓRUM 2017, Jasná

12.10.2017, 08:30 - 13.10.2017, 14:00

Národné fórum produktivity 2017, Žilina

11.10.2017 - 12.10.2017

MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

13
Podujatia na deň 13.10.2017
ENERGOFÓRUM 2017, Jasná

12.10.2017, 08:30 - 13.10.2017, 14:00

MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

14 15
16 17
Podujatia na deň 17.10.2017
Eaton Tour 2017, Trenčín

17.10.2017, 08:30 - 17.10.2017, 13:30

VIII. PROJEKTANTI, Nízke Tatry

17.10.2017, 08:00 - 19.10.2017, 16:00

Špičková údržba v automobilovom priemysle 2017, Nitra

17.10.2017, 08:00 - 17.10.2017, 16:30

18
Podujatia na deň 18.10.2017
Eaton Tour 2017, Košice

18.10.2017, 08:30 - 18.10.2017, 13:30

VIII. PROJEKTANTI, Nízke Tatry

17.10.2017, 08:00 - 19.10.2017, 16:00

19
Podujatia na deň 19.10.2017
Elektrotechnická konferencia ELKON 2017, Bešeňová

19.10.2017 - 20.10.2017

Eaton Tour 2017, Banská Bystrica

19.10.2017, 08:30 - 19.10.2017, 13:30

VIII. PROJEKTANTI, Nízke Tatry

17.10.2017, 08:00 - 19.10.2017, 16:00

20
Podujatia na deň 20.10.2017
Elektrotechnická konferencia ELKON 2017, Bešeňová

19.10.2017 - 20.10.2017

21 22
23 24
Podujatia na deň 24.10.2017
Beckhoff roadshow 2017: Novinky a aplikácie

24.10.2017, 12:30 - 24.10.2017, 18:00

25
Podujatia na deň 25.10.2017
Výrobný manažment 2017, Žilina

25.10.2017 - 26.10.2017

26
Podujatia na deň 26.10.2017
Výrobný manažment 2017, Žilina

25.10.2017 - 26.10.2017

27 28 29
30 31  
RSS | iCal

Videá