Rozhovory


Úniky energií nie sú pri bežnej prevádzke badateľné

13.6.2017
Úniky energií nie sú pri bežnej prevádzke badateľné

Mal to byť rozhovor o šetrení energií v závode Tower Automotive v Malackách, no s Františkom Kraščeničom, EHS manažérom pre Európu, sme sa napokon rozprávali o energetických projektoch zameraných na šetrenie energií naprieč celým koncernom Tower Automotive v Európe. Americká spoločnosť Tower Automotive začala vyrábať v Malackách lisované a zvárané komponenty do automobilového priemyslu už v roku 2000. F. Kraščenič prišiel do spoločnosti v roku 2001 ako bezpečnostný technik pre závod Malacky. Neskôr zodpovedal za Slovensko, Poľsko a novú prevádzku v Českej republike. Od roku 2012 je EHS manažérom pre celú Európu a je zodpovedný za bezpečnosť, životné prostredie a energie vo všetkých európskych závodoch spoločnosti Tower Automotive. V roku 2016 úspešne absolvoval kurz certifikovaného manažéra pre energetiku European EnergyManager, organizovaný Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou.

My sme pripravení, na ťahu je priemysel

16.5.2017
My sme pripravení, na ťahu je priemysel

Patria medzi najdlhšie fungujúce univerzitné pracoviská so zameraním na automatizáciu a meranie na Slovensku. Svojimi aktivitami pokrývajú nielen to, čo im ukladá litera zákona v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ale sú tak trochu filantropi a vizionári zároveň. Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa môže pochváliť tým, o čom mnohé pracoviská podobného zamerania len snívajú. Zanietený pedagogický personál, záujem študentov, laboratóriá vybavené špičkovou technikou a živá spolupráca s praxou. S vedúcim ústavu prof. Ing. Cyrilom Belavým, PhD. a jeho zástupcom doc. Ing. Jánom Vachálkom, PhD. sme sa porozprávali aj o tom, čo by mali univerzity spraviť, aby boli atraktívnejšie pre študentov a dokázali ponúknuť zaujímavé výstupy pre prax.

AMPER 2017 očami vystavovateľov

16.5.2017
AMPER 2017 očami vystavovateľov

Boli ste tam? Našli ste si čas pozrieť si to najnovšie, čo hýbe svetom elektrotechniky, elektroniky, automatizácie či elektroinštalácií? Nielen v expozíciách jednotlivých vystavovateľov, ale aj v rámci bohatého sprievodného odborného programu mali návštevníci tohtoročného AMPER-u možnosť načerpať množstvo informácií a inšpirácií. Nás v redakcii však zaujímalo aj hodnotenie samotných vystavovateľov, či sa splnili ich očakávania a aká je nálada u zástupcov priemyslu z hľadiska nových projektov a investícií.

Nasleduj Alberta - Lucia Ragačová

16.5.2017
Nasleduj Alberta - Lucia Ragačová

Lucia Ragačová je v súčasnosti študentkou 3. ročníka bakalárskeho štúdia v odbore robotika a kybernetika na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V minulom roku získala titul Študent roku 2016 – najlepší študent prvého stupňa štúdia Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.

Nasleduj Alberta - Bc. Martin Mišenko

16.5.2017
Nasleduj Alberta - Bc. Martin Mišenko

Bc. Martin Mišenko je v súčasnosti študentom 5. ročníka v študijnom odbore automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Absolvoval odbornú prax v spoločnosti Slovnaft, a. s., na ktorej konci všetci približne dvadsiati účastníci odprezentovali svoje výsledky pred zástupcami podniku a univerzity. Spolu s kolegom sa umiestnil na druhom mieste.

Nasleduj Alberta - Bc. Martin Mierka

26.4.2017
Nasleduj Alberta - Bc. Martin Mierka

Bc. Martin Mierka je v súčasnosti študentom 1. ročníka inžinierskeho štúdia odboru Aplikovaná elektrotechnika na Ústave elektrotechniky FEI STU v Bratislave, kde pracuje aj ako výskumný pracovník. Už počas štúdia na gymnáziu v Poprade sa presadil ako predseda žiackej školskej rady. Za vynikajúce študijné výsledky na FEI STU získal prospechové štipendiá a tento rok sa zúčastnil na prestížnej medzinárodnej konferencii v ruskom Ižhevsku. Vo svojom voľnom čase je okrem iného inštruktorom zimných športov.

Príbehy šikovných - Tomáš Lojka

20.4.2017
Príbehy šikovných - Tomáš Lojka

Tomáš Lojka je interným doktorandom študijného programu Inteligentné systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE. Je aj spoluzakladateľom startupu Enterprise IoTNET, ktorý je zameraný na kognitívny prístup k zberu dát a redukovaniu finančných nákladov na cloudové služby. Výhodami myšlienky startupu je neinvazívne nasadenie a nízkoenergetický, odolný a deterministický zber dát z rozsiahlych monitorovaných oblastí v odvetviach ako výroba, energetika, poľnohospodárstvo, ochrana a bezpečnosť, zdravotná starostlivosť či smart mesto. Počas doktorandského štúdia sa zameral na oblasť zberu dát o technologických procesoch a vytvorením vlastnej platformy umožňujúcej abstrakciu procesov. Zo 4. finálového kola startup súťaže na Technickej univerzite v Košiciach postúpil startup do predinkubačnej fázy – http://www.startupcentrum.sk/startupy/aktualne-startupy/enterprise-iotnet.

Priemysel 4.0 je riadenie ekonomiky v reálnom čase

12.4.2017
Priemysel 4.0 je riadenie ekonomiky v reálnom čase

V automatizácii začal podnikať rok pred Nežnou revolúciou a v súčasnosti jeho firma oslavuje pekných 25 rokov existencie. Tvrdí, že je automatizérom už 33 rokov, s výrazmi tváre, ktoré strúhal počas nášho rozhovoru, by sa však s prehľadom uživil aj ako herec. Debata bola o všeličom, o jeho profesijných začiatkoch, o nezriedka nelichotivých skúsenostiach s postojom kompetentných k prostrediu s nebezpečenstvom výbuchu v slovenských fabrikách a tiež o populárnom pojme dneška Priemysle 4.0. Ing. Peter Ratkoš, riaditeľ a konateľ APLI s.r.o. bol vďačný adept na rozhovor, ktorý sršal dobrou náladou a svojím sýtym smiechom by prebudil aj mŕtvolu.

OPC UA pridáva komunikáciu v reálnom čase

20.3.2017
OPC UA pridáva komunikáciu v reálnom čase

OPC UA malo až donedávna obmedzenia, pokiaľ išlo o komplexné procesy s požiadavkami v reálnom čase. To bol hlavný dôvod, prečo OPC Foundation pracuje na dvoch rozšíreniach, ktoré pridávajú možnosť OPC komunikácie v reálnom čase pomocou časovo rozlíšenej siete (TSN - time-sensitive network) a modelu publikovania-odberu (publish / subscribe model). Matthias Damm, vedúci podskupiny v OPC Foundation, predstavil, čo bude znamenať táto expanzia pre budúcnosť priemyselných sietí a Sebastian Sachse, technologický manažér B & R Automation, ktorá predstavila svoj prvý PubSub produkt na jar v roku 2016, odhaľuje základnú motiváciu spoločnosti pre PubSub.

Nové technológie v údržbe áno, centrom však zostáva človek

13.2.2017
Nové technológie v údržbe áno, centrom však zostáva človek

Digitalizácia ponúka úplne nový prístup aj pre oblasť údržby. Čím presnejšie meranie, tým presnejší digitálny obraz prevádzky. Údaje nestačí však len zbierať, treba ich aj vhodne interpretovať a následne vedieť použiť na spätnú optimalizáciu prevádzky. Sú toto aktuálne otázky údržby a údržbárov na Slovensku? Ako by mala vyzerať moderná údržba a ako by mal fungovať vzťah údržba – výroba – oddelenie IT? S doc. Ing. Vierou Peťkovou, PhD., vedúcou diagnostiky strojov v eustream, a. s., a súčasnou prezidentkou Asociácie technických diagnostikov SR, sme hľadali odpovede aj na ďalšie zaujímavé otázky.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Dobytie Mesiaca a inžinierska práca

Nedávno som v kruhu múdrych a uznávaných slovenských vedcov začul poznámku: „To nie je vedecká práca, to je iba inžinierska činnosť.“...
Peter Magvaši

Čím skôr začnete, tým lepšie

Ransomware je typ zákerného softvéru, ktorý po infikovaní počítača zablokuje prístup k niektorým alebo všetkým súborom až do chvíle, kým...
Anton Gérer

Integrácia alebo čo do čoho integrovať

Ešte donedávna som bol odporcom myšlienky integrácie útvarov „prevádzkových technológií“ (OT – Operational Technologies, ICS – Industrial...
Dušan Dobrucký
Údržba v automobilovom priemysle 2017
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2017 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6
Podujatia na deň 6.6.2017
Konferencia ELTECH SK 2017, Vysoké Tatry

06.6.2017 - 08.6.2017

RIADENIE PROCESOV – PROCESS CONTROL ’17, Štrbské Pleso

06.6.2017 - 09.6.2017

7 8
Podujatia na deň 8.6.2017
Konferencia ELTECH SK 2017, Vysoké Tatry

06.6.2017 - 08.6.2017

RIADENIE PROCESOV – PROCESS CONTROL ’17, Štrbské Pleso

06.6.2017 - 09.6.2017

9
Podujatia na deň 9.6.2017
RIADENIE PROCESOV – PROCESS CONTROL ’17, Štrbské Pleso

06.6.2017 - 09.6.2017

10 11
12
Podujatia na deň 12.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

12.6.2017, 8:00 - 15.6.2017, 14:00

13
Podujatia na deň 13.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

12.6.2017, 8:00 - 15.6.2017, 14:00

14
Podujatia na deň 14.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

12.6.2017, 8:00 - 15.6.2017, 14:00

Digitálny podnik 2017, Žilina

14.6.2017, 08:00 - 15.6.2017, 15:00

15
Podujatia na deň 15.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

12.6.2017, 8:00 - 15.6.2017, 14:00

Digitálny podnik 2017, Žilina

14.6.2017, 08:00 - 15.6.2017, 15:00

16 17 18
19
Podujatia na deň 19.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

19.6.2017, 08:00 - 23.6.2017, 14:00

20
Podujatia na deň 20.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

19.6.2017, 08:00 - 23.6.2017, 14:00

21
Podujatia na deň 21.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

19.6.2017, 08:00 - 23.6.2017, 14:00

22
Podujatia na deň 22.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

19.6.2017, 08:00 - 23.6.2017, 14:00

23
Podujatia na deň 23.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

19.6.2017, 08:00 - 23.6.2017, 14:00

24 25
26 27 28 29 30  
RSS | iCal

Videá