Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Rozhovory


Adaptovať sa na prebiehajúce zmeny

03.10.2017
Adaptovať sa na prebiehajúce zmeny

Na medzinárodnom trhu si svoje meno budujú už štvrťstoročie. Svoje skúsenosti z bývalého štátneho podniku pretavili do fungujúcej a prosperujúcej inžinierskej firmy, ktorá stavila na férovosť a korektné vzťahy. Dnes už ako súčasť nadnárodného koncernu VINCI Energies a začlenená do medzinárodnej siete ACTEMIUM sa spoločnosť ProCS vyprofilovala na spoľahlivého partnera v oblasti inžinierskych a realizačných činností či servisu a údržby pre priemyselnú automatizáciu, výrobu a montáž NN rozvádzačov, ako aj vývoj a dodávku výrobných informačných systémov. S jedným zo zakladateľov a súčasným generálnym riaditeľom spoločnosti Ing. Štefanom Bartošovičom sme sa porozprávali nielen o tom, čo im uplynulých 25 rokov prinieslo, ale aj o tom, prečo musí inžinierska spoločnosť v dnešnej dobe fungovať rýchlo a efektívne.

Nasleduj Alberta - Miroslav Kohút

06.10.2017
Nasleduj Alberta - Miroslav Kohút

Miroslav Kohút je v súčasnosti študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v študijnom odbore Robotika a Kybernetika. V druhom ročníku bc štúdia získal prvé miesto na súťaži ŠVOČ. Išlo o zariadenie na spracovanie dát a ich export do Matlabu, pričom súčasťou bol aj návrh vlastného hardvéru. V treťom ročníku bc štúdia získal ocenenie Študent roka v oblasti vývoja. Podieľal sa na vývoji softvéru pre robotický manipulátor Lwa4p od firmy SCHUNK. Momentálne praxuje ako programátor pre firmu Photoneo s.r.o. a projekt manažér pre Itaps s.r.o.

Nasleduj Alberta - Marek Gašparík

03.10.2017
Nasleduj Alberta - Marek Gašparík

Marek Gašparík je v súčasnosti študentom 3. ročníka denného doktorandského štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave v študijnom odbore mechatronika. Od roku 2008 sa aktívne zapájal do rôznych odborných súťaží, SOČ a ŠVOČ, kde získal viacero ocenení za 1. a 2. miesto. V roku 2014 získal na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre Čestné uznanie. Navrhol a zrealizoval štyri zariadenia, ktoré sa dostali do sériovej výroby, získal štipendium a ocenenie za návrh a realizáciu elektroniky do študentskej formuly, spolupracuje so zahraničnou univerzitou na zhotovení automatického laserového merania, zúčastňuje sa na zahraničných konferenciách, publikuje v technickej literatúre a získal aj dva granty.

MSV v Brne tradične prináša to najlepšie z odboru

19.9.2017
MSV v Brne tradične prináša to najlepšie z odboru

Začiatkom októbra sa výstavisko v Brne opäť zaplní odborníkmi, ktorí sa chcú zoznámiť s najnovšími technológiami v oblasti priemyslu. Od 9. do 13. 10. 2017 sa na veľtrhu predstaví 1630 vystavujúcich firiem z 29 krajín, z toho takmer polovica zo zahraničia. O tomto najväčšom priemyselnom veľtrhu v Českej republike sme sa porozprávali s Jiřím Erlebachom z Veletrhy Brno, a.s.

Nasleduj Alberta - Martina Szabová

19.9.2017
Nasleduj Alberta - Martina Szabová

Martina Szabová je v súčasnosti študentkou 3. ročníka denného doktorandského štúdia na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave v odbore robotika a kybernetika. Počas bakalárskeho štúdia obsadila 2. a 3. miesto v rámci súťaže ŠVOČ v kategórii Geoinformatika, zúčastnila sa na stáži na Technickej univerzite v Grazi v Rakúsku a absolvovala letnú školu organizovanú Európskou ­vesmírnou agentúrou. V roku 2016 sa stala študentom roka v 3. stupni štúdia a získala grant pre mladých výskumníkov STU. V nasledujúcom roku plánuje stáž v Inštitúte pre prírodné nebezpečenstvá na oddelení pre sneh a lavíny v Innsbrucku.

Nasleduj Alberta - Matej Cenký

19.9.2017
Nasleduj Alberta - Matej Cenký

Matej Cenký je v súčasnosti študentom 3. ročníka denného doktorandského štúdia v Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave v študijnom odbore elektroenergetika. V roku 2015 získal v súťaži ŠVOČ Cenu dekana FEI STU, na konferencii ELITECH Cenu Česko-Slovenskej sekcie IEEE, aktívne sa zúčastňuje aj na ďalších odborných podujatiach, ako EPE, ELEKTROENERGETIKA, IMPACT a. i. Od roku 2013 spolupracuje s firmou SAG Elektrovod, a. s., v oblasti projekcie vonkajších elektrických vedení.

Stotisícové úspory vďaka informačnému a fyzickému poriadku

19.9.2017
Stotisícové úspory vďaka informačnému a fyzickému poriadku

Správy o tom, ako sa dajú v priemysle ušetriť desiatky percent nákladov, sú hodné pozornosti. S jednou takou prišiel na tohtoročné Národné fórum údržby aj aplikačný konzultant EAM spoločnosti INSEKO, a. s., Miroslav Šandor a týkala sa šetrenia nákladov v údržbe na náhradné diely. K tejto téme sme pridali aj pár ďalších otázok a pozvali sme ho k redakčnému mikrofónu.

Uvedomiť si význam a dôležitosť údržby v širších súvislostiach

19.9.2017
Uvedomiť si význam a dôležitosť údržby v širších súvislostiach

Do kedy ešte bude údržba považovaná za nutné zlo v podniku? Sú „neviditeľní hrdinovia“ z oddelení údržby tí, ktorí začínajú strácať pôdu pod nohami a sú na zoznamoch manažérov prví, na ktorých sa majú šetriť náklady? Alebo je to práve naopak? O týchto, ale aj ďalších výzvach súčasnej údržby nielen na Slovensku sme sa porozprávali s doc. Ing. Jurajom Grenčíkom, PhD., predsedom Slovenskej spoločnosti údržby a členom Oddelenia údržby na Katedre dopravnej a manipulačnej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. 

Nasleduj Alberta - Jakub Slávik

22.8.2017
Nasleduj Alberta - Jakub Slávik

Jakub Slávik je v súčasnosti študentom inžinierskeho štúdia so schávleným individuálnym študijným plánom pre najlepšieho študenta ročníka v odbore elektroenergetika na FEI STU v Bratislave. Súčasne je študentom denného inžinierskeho štúdia na Moskovskom energetickom inštitúte (MPEI). Má za sebou niekoľko významných ocenení - Najlepšia práca ŠVOČ v oblasti elektroenergetika, Najlepšia práca ŠVOČ vypracovaná v programe Matlab, Cena Aurela Stodolu za najlepšiu bakalársku prácu. Za svoje výsledky získal štipendium na štúium na MPEI a prospechové štipendiá FEI STU. Jeho záľubou je spoločenský tanec.

Nasleduj Alberta - Dušan Nemec

22.8.2017
Nasleduj Alberta - Dušan Nemec

Dušan Nemec je v súčasnosti študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Katedre riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v študijnom odbore automatizácia. Počas štúdia na strednej škole získal zlatú a striebornú medailu z Medzinárodnej fyzikálnej olympiády (IPhO). V akademickom roku 2014/15 získal ocenenie Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Elektrotechnika, priemyselné inžinierstvo. Už ako študent inžinierskeho štúdia získal Cenu rektorky Žilinskej univerzity.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (2. časť)

Od revízneho technika sa žiada preukázať bezpečný stav elektrickej inštalácie s rezultátom, že elektrická inštalácia bola vyhotovená podľa...
Ján Meravý

Energetika nie je výnimkou, ak ide o kybernetickú bezpečnosť

Nastupujúcej digitalizácii priemyslu sa nevyhne ani sektor energetiky. Jednou z hlavných výziev tohto nového trendu je zaručiť adekvátnu...
Anton Gérer

Zdravý rozum

Veľa sa diskutuje o zdravom sedliackom rozume a jeho nedostatku na rôznych miestach. Pojem zdravý rozum (lat. sensus communis, angl. common...
Ján Košturiak
CEE Automotive Supply Chain 2017, Žilina
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2017 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3
Podujatia na deň 3.10.2017
DIS 2017 - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky, Košice

03.10.2017, 09:00 - 04.10.2017, 11:30

FlexThink - seminár, Senec

03.10.2017, 08:30 - 03.10.2017, 14:00

4
Podujatia na deň 4.10.2017
DIS 2017 - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky, Košice

03.10.2017, 09:00 - 04.10.2017, 11:30

eWON SCADA PROMOTIC - workshop, Senec

04.10.2017, 09:00 - 04.10.2017, 14:30

5 6 7 8
9
Podujatia na deň 9.10.2017
MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

10
Podujatia na deň 10.10.2017
MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

11
Podujatia na deň 11.10.2017
Národné fórum produktivity 2017, Žilina

11.10.2017 - 12.10.2017

MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

12
Podujatia na deň 12.10.2017
ENERGOFÓRUM 2017, Jasná

12.10.2017, 08:30 - 13.10.2017, 14:00

Národné fórum produktivity 2017, Žilina

11.10.2017 - 12.10.2017

MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

13
Podujatia na deň 13.10.2017
ENERGOFÓRUM 2017, Jasná

12.10.2017, 08:30 - 13.10.2017, 14:00

MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

14 15
16 17
Podujatia na deň 17.10.2017
Eaton Tour 2017, Trenčín

17.10.2017, 08:30 - 17.10.2017, 13:30

VIII. PROJEKTANTI, Nízke Tatry

17.10.2017, 08:00 - 19.10.2017, 16:00

Špičková údržba v automobilovom priemysle 2017, Nitra

17.10.2017, 08:00 - 17.10.2017, 16:30

18
Podujatia na deň 18.10.2017
Eaton Tour 2017, Košice

18.10.2017, 08:30 - 18.10.2017, 13:30

VIII. PROJEKTANTI, Nízke Tatry

17.10.2017, 08:00 - 19.10.2017, 16:00

19
Podujatia na deň 19.10.2017
Elektrotechnická konferencia ELKON 2017, Bešeňová

19.10.2017 - 20.10.2017

Eaton Tour 2017, Banská Bystrica

19.10.2017, 08:30 - 19.10.2017, 13:30

VIII. PROJEKTANTI, Nízke Tatry

17.10.2017, 08:00 - 19.10.2017, 16:00

20
Podujatia na deň 20.10.2017
Elektrotechnická konferencia ELKON 2017, Bešeňová

19.10.2017 - 20.10.2017

21 22
23 24
Podujatia na deň 24.10.2017
Beckhoff roadshow 2017: Novinky a aplikácie

24.10.2017, 12:30 - 24.10.2017, 18:00

25
Podujatia na deň 25.10.2017
Výrobný manažment 2017, Žilina

25.10.2017 - 26.10.2017

26
Podujatia na deň 26.10.2017
Výrobný manažment 2017, Žilina

25.10.2017 - 26.10.2017

27 28 29
30 31  
RSS | iCal

Videá