Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Adaptovať sa na prebiehajúce zmeny

Na medzinárodnom trhu si svoje meno budujú už štvrťstoročie. Svoje skúsenosti z bývalého štátneho podniku pretavili do fungujúcej a prosperujúcej inžinierskej firmy, ktorá stavila na férovosť a korektné vzťahy. Dnes už ako súčasť nadnárodného koncernu VINCI Energies a začlenená do medzinárodnej siete ACTEMIUM sa spoločnosť ProCS vyprofilovala na spoľahlivého partnera v oblasti inžinierskych a realizačných činností či servisu a údržby pre priemyselnú automatizáciu, výrobu a montáž NN rozvádzačov, ako aj vývoj a dodávku výrobných informačných systémov. S jedným zo zakladateľov a súčasným generálnym riaditeľom spoločnosti Ing. Štefanom Bartošovičom sme sa porozprávali nielen o tom, čo im uplynulých 25 rokov prinieslo, ale aj o tom, prečo musí inžinierska spoločnosť v dnešnej dobe fungovať rýchlo a efektívne.
Adaptovať sa na prebiehajúce zmeny

Štvrťstoročie je v živote manželov výročím, keď spolu oslavujú striebornú svadbu. Bude aj v ProCS, s. r. o., dôvod na oslavu, keďže sa dožíva rovnakého jubilea? Dá sa povedať, že prežívate so svojimi biznis partnermi a spolupracovníkmi „šťastné manželstvo“?

Už len samotný fakt, že ProCS „prežilo v zdraví“ uplynulých 25 rokov a vykročilo smerom k ďalším jubileám, je dôvod na oslavu. Každý, kto toľkoto rokov podniká alebo podnikal na tomto trhu, si vie predstaviť, koľko času, nervov, sebazaprenia a vôle bolo potrebné vyvinúť v uplynulej štvrťstoročnici, aby sme sa takéhoto jubilea dožili. Pri pohľade do spätného zrkadla podnikania ProCS mala spoločnosť v roku 1992 pôvodne sedem spoločníkov. Postupom času, ako sa spoločnosť rozrastala, bolo čoraz náročnejšie nájsť dostatočne veľký priesečník záujmov medzi siedmimi spoločníkmi, a preto sa počas uplynulej dekády počet spoločníkov ustálil na troch, pričom redukcia počtu spoločníkov, našťastie, prebehla kultúrnym a férovým spôsobom. Zladiť vízie a predstavy troch pôvodných spoločníkov pri ďalšom strategickom smerovaní ProCS sa potom ukázalo ako podstatne schodnejšie.

Vráťme sa však na začiatok do roku 1992, keď sa datuje vznik ProCS, s. r. o. Vy sám osobne ste boli jedným z iniciátorov a zakladateľov inžinierskej spoločnosti, ktorá vstupovala na trh poznačený socialistickým plánovaním a každoročným fiktívnym plnením plánov nad sto percent. Mali ste vôbec vtedy predstavu, ako má firma fungovať v trhovom prostredí? Odkiaľ ste brali motiváciu a poznatky vydať sa na vlastnú podnikateľskú cestu?

Na podnikateľskú dráhu sme sa viac-menej dostali z donútenia. Ako bývalí zamestnanci útvaru ASRTP v Duslo, š. p. (kde pracovalo aj pôvodných sedem zakladateľov ProCS), ktorého som bol v tom čase vedúcim, som dostal príkaz od vtedajšieho GR podniku založiť obchodnú spoločnosť, prevziať zamestnancov tohto útvaru a byť podľa potreby k dispozícii pre Duslo. V tom čase Duslo vytesňovalo týmto spôsobom všetky činnosti, ktoré priamo nesúviseli s výrobou.Podnikateľské skúsenosti sme nemali žiadne a otvorene povedané, poriadne sme nevedeli, do čoho vlastne ideme, aj keď nám bolo jasné, že nič ľahké nás nečaká. V roku 1992 bolo podnikateľské prostredie u nás na úplne inej úrovni po všetkých stránkach a čerpať skúsenosti sme sa pokúšali jednak od tých podnikateľov, ktorí už medzitým podnikali (aj keď zväčša len niekoľko mesiacov), jednak od našich zahraničných partnerov, ktorých sme poznali z nášho pôsobenia v Duslo. Entuziazmus zvládnuť nástrahy podnikania v tom čase bol naším hlavným motivátorom.

Prešlo veľmi úspešných pätnásť rokov pôsobenia na domácom aj zahraničnom trhu, firma rástla v číslach aj v počte ľudí. Aké ste mali pocity a myšlienky, keď sa v roku 2007 stala väčšinovým vlastníkom ProCS, s. r. o., spoločnosť VINCI Energies SK?

Tento krok prišiel v čase, keď sme boli na trhu už 15 rokov. Spoločnosť riadili zostávajúci traja pôvodní zakladatelia, ktorí si postupne uvedomovali aj svoj vek. Zásadný vplyv na naše rozhodnutie mali aj globalizačné aktivity vo svete a proces začleňovania SR do EÚ. Čoraz viac sme sa venovali myšlienkam, ktoré v tomto čase logicky prichádzajú, akú stratégiu zvoliť, aby spoločnosť fungovala ďalej aj za časovým horizontom nášho bežného uvažovania. Ani jeden zo zakladateľov nemal v tom čase potomka, ktorý by bol ochotný aj schopný venovať sa naplno ProCS a jedného dňa jeho podnikanie aj prevziať do svojich rúk. Vzhľadom na túto skutočnosť stať sa súčasťou veľkej skupiny, ktorá bude mať záujem o udržanie podnikania ProCS v dlhodobom časovom horizonte, sa nám javila ako jediná zmysluplná stratégia. Z tohto spôsobu nášho uvažovania pramenila aj dohoda s Vinci Energies o ich vstupe do ProCS, ktorá bola spečatená v roku 2007.

Nasledovali turbulentné roky celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá prišla vzápätí po tejto zmene. Pocítili ste vtedy pomocnú ruku, ktorú taká silná skupina, akou je VINCI, môže poskytnúť svojim spoločnostiam aj v období recesie?

Byť členom veľkej medzinárodnej skupiny v čase hospodárske krízy, akej sme boli svedkami v roku 2009, sa môže javiť ako istá výhoda. Faktom však je, že v akejkoľvek skupine sú dôležité predovšetkým výsledky, ktorými sa viete preukázať, a podľa tohto ste v rámci skupiny aj posudzovaní. Ak príde k najhoršiemu, skupina vám vie podať pomocnú ruku a dá vám čas, aby ste sa spamätali z najhoršieho. Očakáva však od vás, že po určitom období sa opätovne dostanete do normálu zásluhou svojej práce a vyvinutej aktivity už bez pomocnej ruky skupiny.

Nie je žiadnym tajomstvom, že úspech takmer každej firmy stojí a padá na ľuďoch, ich kreativite, prístupe k práci či lojalite. Pre technicky zameranú spoločnosť je to aj o neustálom odbornom vzdelávaní či úspešnom certifikovaní pracovníkov na výkon špecifických činností podľa medzinárodných noriem a štandardov. Máte tých správnych ľudí na správnych miestach?

Snažíme sa, aby sme ich mali, realita je však taká, že nie vždy sa nám to darí. Žijeme vo veľmi dynamickej dobe, keď obrazne povedané platí, že to, čo sa naučíš včera, zajtra už nestačí a tvoje vedomosti môžu byť už z veľkej časti neaktuálne a nepostačujúce. Prijímať a adaptovať sa denno-denne na zmeny v zmýšľaní zákazníka, požiadavky trhu a nové technológie jednoducho nemá v krvi každý pracovník. Jednou z našich najväčších výziev v oblasti ľudských zdrojov, s ktorou sa pasujeme, je hľadať vhodné interné mechanizmy, ako „nakopnúť“ pracovníkov flexibilne sa adaptovať na prebiehajúce zmeny okolo seba, prijímať ich a považovať ich za bežnú súčasť svojej profesie. A platí to na všetkých úrovniach.

Nadviažem ešte jednou otázkou. Aktuálne máte v ponuke niekoľko voľných pracovných pozícií. Ako vnímate ponuku pracovného trhu v oblasti technicky zdatných pracovníkov? Pýtam sa to aj v súvislosti s kvalitou absolventov stredných škôl či univerzít, pokusom so systémom duálneho vzdelávania apod.

To je ďalšia výzva v oblasti ľudských zdrojov, s ktorou dnes zápasí takmer každý podnikateľský subjekt u nás. Aktuálna úroveň absolventov, česť výnimkám, je odrazom neustále stagnujúceho systému vzdelávania. Mám pocit, že školy ako také sa snažia s klesajúcou úrovňou absolventov niečo robiť, narážajú však na realitu a mantinely systému vzdelávania, ktorý je na okraji záujmu politikov. Podnikatelia môžu čiastočne pomôcť školám pri prekračovaní spomínaných systémových mantinelov (napr. formou duálneho vzdelávania, výkonu praxe absolventov na reálnom pracovisku), ale jednoducho nemôžu úplne suplovať úlohu štátu v tomto smere. Preto naša stratégia pri hľadaní nových pracovníkov predstavuje kombináciu spolupráce so školami, ako aj aplikáciu iných spôsob vyhľadávania a oslovovania vhodných kandidátov. Aktuálna situácia na trhu práce spôsobuje rozmach nekalých praktík v personálnej oblasti. Spoločnosti strácajú zábrany a ľudia sa prispôsobujú a riešia okamžitú situáciu a neuvažujú nad tým čo bude v budúcnosti. Klasický príklad je výstavba závodu Jaguar Land Rover, kde lanária a preplácajú odborníkov z trhu a po ukončení výstavby väčšinu z nich pošlú na ulicu.

Aby tých zmien v súvislosti s vašou spoločnosťou nebolo dosť, od roku 2015 je ProCS, s. r. o., členom medzinárodnej siete Actemium, ktorá združuje podniky zo skupiny VINCI Energies, zamerané na zákazníkov z oblasti priemyslu. Čo toto začlenenie prináša vašim zákazníkom a naopak vašej spoločnosti?

Táto zmena vychádza z filozofie skupiny Vinci Energies a jej cieľom je zaviesť tzv. odvetvové značky, pod ktoré sú začlenení všetci členovia skupiny. Actemium predstavuje odvetvovú značku v rámci skupiny, pod ktorú sú postupne začlenení všetci jej členovia orientovaní na priemyselných zákazníkov. Tento prechod je v skupine postupný a nás sa dotkol v roku 2015, odkedy pri svojich aktivitách nepoužívame logo ProCS, ale logo Actemium, pričom naše obchodné meno ProCS, s. r. o., zostalo zachované. V krajinách západnej Európy, kde sú pod touto značkou združené desiatky spoločností, má značka Actemium svoju silu, pretože tieto spoločnosti vystupujú navonok jednotne so združeným portfóliom služieb. Slovenský trh je pomerne malý a bude trvať ešte nejaký čas, kým bude pod značkou Actemium sústredený väčší počet firiem s komplexnejším združeným portfóliom svojich služieb. Značka Actemium je na Slovensku zatiaľ prezentovaná prostredníctvom ProCS, postupne sa k nej v určitom čase pričlení aj spoločnosť Trellis z Trenčína.

Každá etapa vývoja ľudstva prinášala rôzne výzvy súvisiace so spoločnosťou ako takou, s ekológiou, ale aj prelomovými technológiami. Dnes je jednou z tém aj štvrtá priemyselná revolúcia, ktorú nielen marketingovo, ale aj fakticky svojimi výrobkami a službami začínajú sprítomňovať mnohí svetoví výrobcovia automatizácie. Ako vnímate tento fenomén vy, resp. vaša spoločnosť?

Počas nášho 25-ročného podnikania sme boli svedkami toho, ako radikálne sa menilo postavenie automatizačnej, meracej a regulačnej techniky v priemyselných fabrikách, kde sme pôsobili. Táto technika tvorila kedysi v našich začiatkoch „osobitný svet“ v živote fabriky, postupom času sa spomínané technické systémy čoraz tesnejšie spájali s ostatnými podnikovými systémami, osobitne sme to pociťovali najmä v prepájaní s IT systémami (ERP, kamerové, bezpečnostné systémy a pod.), čím sa výraznejšie zvyšuje inteligencia nasadzovaných systémov. Tento trend akceleruje v súčasnosti masívnym zavádzaním internetu a s tým súvisiacich špeciálnych technických aj softvérových aplikácií. Vízia a princípy konceptu Priemysel 4.0 sa budú určite výraznejšie prejavovať v krátkom čase aj v slovenskom priemysle, zaspať v tomto smere si podniky nebudú môcť dovoliť. Nepredpokladám však, že pôjde o skokové, ale skôr o postupné krokové zmeny. Inteligentný podnik budúcnosti bude mať ambíciu fungovať rýchlo a efektívne – to isté bude vyžadovať zákazník od nás ako inžinierskej spoločnosti.

Pri takom významnom životnom jubileu, ako je štvrťstoročnica sa zvykne nielen bilancovať, ale aj plánovať a vyslovovať želania. Čo si prajete do najbližšieho obdobia pre ProCS, s. r. o.?

Aby ProCS vykročilo správnou nohou k budúcej oslave najbližšieho jubilea, t. j. 30. výročia svojho založenia. Pevne verím, že spoločnosť ProCS bude v Šali existovať a zamestnávať ľudí aj o 50 rokov.