Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

AMPER 2017 očami vystavovateľov

Boli ste tam? Našli ste si čas pozrieť si to najnovšie, čo hýbe svetom elektrotechniky, elektroniky, automatizácie či elektroinštalácií? Nielen v expozíciách jednotlivých vystavovateľov, ale aj v rámci bohatého sprievodného odborného programu mali návštevníci tohtoročného AMPER-u možnosť načerpať množstvo informácií a inšpirácií. Nás v redakcii však zaujímalo aj hodnotenie samotných vystavovateľov, či sa splnili ich očakávania a aká je nálada u zástupcov priemyslu z hľadiska nových projektov a investícií.
AMPER 2017 očami vystavovateľov

Na naše redakčné otázky odpovedali vrcholní predstavitelia vystavujúcich firiem:

  • Marek Mašláni, vedúci organizačnej zložky, B+R automatizace, spol. s r. o., organizačná zložka
  • Michal Gajdúšek, konateľ, ELVAC SK, s. r. o.
  • Igor Bartošek, riaditeľ, Rittal, s. r. o., Bratislava
  • Tomáš Halva, konateľ, Beckhoff Česká republika, s. r. o.
  • Viktor Hašpl, konateľ, Danfoss, s. r. o.
  • Petr Pospíšil, konateľ, EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.
  • Michal Tůma, obchodný riaditeľ/CSO, FOXON, s. r. o.
  • Róbert Vavrinec, obchodné oddelenie, NES Nová Dubnica, s. r. o.


Ako by ste zhodnotili Vašu účasť na AMPER 2017 z pohľadu získania nových kontaktov? Boli ich počet a kvalita dostatočné?

M. Mašláni: Zabezpečili sme účasť dvoch až štyroch zástupcov našej zložky každý deň, čím sme vedeli veľmi dobre odkomunikovať počet slovenských návštevníkov na výstave. Hodnotenie z pohľadu obsadenia výstavy, ako aj z pohľadu zostavy návštevníkov je veľmi pozitívne. Stánok B&R prezentoval okrem produktov a riešení aj živé demá, ktoré zaujali nových potenciálnych zákazníkov.

M. Gajdúšek: Výstava bola viac o kontaktoch už známych. Nových kontaktov bolo málo a boli najmä z oblasti automotive. Stáli zákazníci boli z výroby potravinárskych produktov, sklárstva, energetiky, priemyselný sektor všeobecne.

I. Bartošek: Zúčastnili sme sa na tomto veľtrhu spolu s českým zastúpením spoločnosti Rittal a súčasne s oboma spoločnosťami EPLAN, o jeden stánok sa teda vlastne delili štyri firmy. Celkovo možno povedať, že to bol veľmi výrazný úspech. Stánok bol viac-menej stále plný a záujem návštevníkov bol doslova obrovský. Na druhej strane, bohužiaľ, slovenských návštevníkov bolo podstatne menej, výrazne menej, ako sme čakali. A ten známy problém veľtrhov sa potvrdzuje naďalej – že na výstave sa uskutočňujú hlavne priateľské rozhovory so známymi zákazníkmi a návštevníci výstavu nevyužívajú na konfrontáciu aktuálneho dodávateľa s konkurenciou. Práve preto sú nové kontakty z veľtrhu pomerne vzácne, čo je, myslím, najväčšia škoda. Tak to bolo aj tentoraz, nové kontakty máme, ale je ich pomerne málo.

T. Halva: Veľtrh AMPER je pre nás tradične dobrým miestom na stretnutie existujúcich alebo potenciálnych zákazníkov. Z hľadiska účasti považujem tohtoročný veľtrh za veľmi úspešný.

V. Hašpl: Danfoss je na trhu stabilne a aktívne prítomný od začiatku 90. rokov. To isté platí aj o technológii regulácie elektrických pohonov, ktorú sme na veľtrhu prezentovali. Aj keď máme každý rok rad noviniek a inovácií, regulácia elektrických motorov polovodičovými meničmi je známa, rovnako ako jej dodávatelia a zákazníci. To znamená, že by bolo prekvapujúce získať veľa nových kontaktov.

P. Pospíšil: Tohtoročný AMPER hodnotím veľmi pozitívne, získali sme veľa zaujímavých kontaktov, podobne ako v predchádzajúcich rokoch. Veľmi príjemne nás prekvapila stále rastúca návštevnosť slovenských zákazníkov, ktorá sa v našom stánku v porovnaní s predchádzajúcim rokom zdvojnásobila.

M. Tůma: Sme milo prekvapení vysokou návštevnosťou nášho stánku na veľtrhu AMPER 2017. Najväčší podiel návštevníkov v stánku tvorili naši súčasní zákazníci, pričom jedným z hlavných dôvodov toho je naše 10-ročné pôsobenie na českom a slovenskom trhu. Samozrejme, získali sme aj nové kontakty, pri ktorých budeme spoluprácu ďalej rozvíjať. Čo sa týka kvality návštevníkov, tak tá bola ako každý rok vysoká, AMPER je už dlhé roky vyprofilovaný ako odborný veľtrh, na ktorý chodia odborníci a pracovníci z odboru.

R. Vavrinec: Návštevu odbornej verejnosti a získanie nových kontaktov hodnotíme priemerne. Počet kontaktov v porovnaní s inými výstavami je podobný. Nové kontakty budeme vyhodnocovať až s časovým odstupom s nadväznosťou na prípadné nové objednávky a ich objem.

Vyplynuli z rozhovorov s návštevníkmi Vášho stánku aj nejaké konkrétne požiadavky, resp. dopyt po spracovaní cenových ponúk Vašich produktov a služieb? Hovorili ste s návštevníkmi o konkrétnych projektoch a investíciách?

M. Mašláni: Áno. Niektoré návštevy boli zdvorilostné, ale väčšina návštevníkov prišla s celkom jasnou predstavou, čo chce riešiť. Tieto požiadavky sa prebrali v miere prislúchajúcej výstavnému prostrediu a väčšinou sme sa dohodli na ďalšom stretnutí. Štatisticky najviac to boli projekty zo sféry automotive a potravinárstva.

M. Gajdúšek: Áno, v dostatočnej miere, hovorili sme o pripravovaných projektoch a investíciách. Čo sa týka pripravovaných investícií, tak to bolo z oblasti energetiky a obmeny riadiacich technológií v priemyselnej výrobe u koncových zákazníkov.

I. Bartošek: Áno, dopyt zaiste bol, zákazníci sa radia na výstave o možnosti riešenia konkrétnych problémov. Spravidla sa však problém na výstave predrokuje a pohovorí sa o ňom, úplne konkrétna požiadavka príde zvyčajne potom ešte e-mailom.

T. Halva: Ako veľmi úspešný som tohtoročný AMPER nazval práve preto, že sme s návštevníkmi nášho stánku často diskutovali práve o ich konkrétnych projektoch. Veľmi diskutovaná bola napríklad téma merania, zberu a spracovania veľkého objemu údajov. Ako ďalší príklad môžem uviesť integráciu a zjednocovanie priemyselných komunikačných sietí. Obidve tieto témy celkom logicky odrážajú záujem o všadeprítomný fenomén Industry 4.0, o ktorom sa veľa hovorí a mnohí zákazníci chcú o tejto téme diskutovať so svojimi dodávateľmi.

V. Hašpl: Jednoznačne áno. Takmer s každým zákazníkom sme diskutovali viac-menej o reálnych projektoch či priamo podrobnostiach realizácie a objednávok.

P. Pospíšil: Vzhľadom na veľkú návštevnosť stánku nebolo veľa času prejsť do detailov väčšie projekty a investície. S mnohými zákazníkmi sme sa však dohovorili na rozšírení existujúcej spolupráce o služby, ako sú napr. štandardizácia, integrácia, nastavenie platformy podľa nášho konceptu EPLAN Experience, ktorý oslovil aj mnohých potenciálnych zákazníkov.

M. Tůma: Áno, niektoré rokovania boli veľmi konkrétne. Rokovali sme s návštevníkmi o nasadení našich produktov v ich projektoch. Napríklad s jedným významným výrobcom hutníckych strojov sme sa dohodli na nasadení našej komunikačnej brány (CloudGate) do ich zariadení na permanentný monitoring a diagnostiku. Ďalej sme dohodli niekoľko POC (Proof of Concept) pre našu platformu FIOT. S našimi zákazníkmi, ktorí navštívili náš stánok, sme riešili už rozpracované projekty, pričom pri rokovaniach sme našli veľa príležitostí na ďalšiu spoluprácu.

R. Vavrinec: Áno, môžeme potvrdiť, že priamo v stánku bolo niekoľko konkrétnych žiadostí na spracovanie ponuky zo všetkých oblastí, ktoré spoločnosti NES, DEL a DEHOR prezentovali. Išlo hlavne o oblasť výkonovej elektroniky, železničných aplikácií, automatizácie, elektro rozvádzačov, absolútnych snímačov TR electronic a kamerových systémov Falcon-iq. Informácie o konkrétnych projektoch a investíciách boli vo väčšine prípadov súčasťou požiadaviek na spracovanie cenovej ponuky.

O ktoré produkty či riešenia bol zo strany návštevníkov vo Vašom stánku najväčší záujem?

M. Mašláni: Najviac sa návštevníci zaujímali o novinky a jednou bol určite aj SuperTrak – nový prístup v polohovaní. Nová generácia transportných technológií od B&R bola špeciálne vyvinutá do náročných priemyselných podmienok. SuperTrak je odolný a veľmi flexibilný koncept pre efektívnu 24/7 produkciu. Pozostáva zo segmentov a vozíkov, ktoré možno synchronizovať v reálnom čase so všetkými typmi servoriadení vrátane CNC a robotických systémov. SuperTrak je spoľahlivý, bezpečný a umožňuje technológom alebo údržbe rýchlu výmenu vozíkov bez potreby demontáže segmentov. Určite zaujali aj riadiace systémy X90, ktoré otvárajú nové možnosti mobilných aplikácií alebo inštalácií vo vonkajšom prostredí. Všetky komponenty sú navrhnuté do najťažších priemyselných podmienok. Umožňujú prácu v teplotnom rozsahu –40 °C až 85 °C, sú odolné vibráciám, otrasom, vode, soli, UV žiareniu, oleju a spĺňajú mnohé certifikáty. Často diskutovanou témou bola prediktívna údržba, manažment energií a naše riešenia ConMon a EnMon.

M. Gajdúšek: Veľký záujem bol o riešenia zodolnených priemyselných notebookov a tabletov, tiež o zabudovateľný priemyselný a panelový PC. Záujem bol aj o tablety od spoločnosti GETAC T800, F110, notebook radu S410 a X500 tiež od toho istého výrobcu. Veľký záujem budil zabudovateľný PC uibx-250 a inovovaná séria panel PC radu PPC-Fxxx, obe od výrobcu iEi.

I. Bartošek: Pochopiteľne to boli tie novinky, ktoré sa stále veľmi používajú, ako napríklad nové svietidlá do rozvádzačov a množstvo ich variantov. No záujem bol aj o hlavné motto stánku ohľadom automatizácie výroby rozvádzačov, s tým súvisia jednak nové automatizačné produkty z portfólia Rittal, jednak previazanosť systémov Eplan a Rittal. Tá zabezpečuje podstatné zefektívnenie návrhu aj výroby rozvádzačov s doteraz nevídanou mierou automatizácie.

T. Halva: Zákazníkom sa páčili mnohé naše novinky, najmä nová komunikačná zbernica EtherCAT P, ktorá kombinuje našu veľmi rýchlu zbernicu EtherCAT s napájaním v jednom kábli. Zaujal aj miniatúrny priemyselný PC C6015, ktorý do rozmeru 82 x 82 x 40 mm vtesná až štvorjadrový procesor Intel Atom, až 4 GB operačnej pamäte a 30 GB SSD harddisk.

V. Hašpl: Frekvenčné meniče Danfoss značiek VLT aj Vacon.

P. Pospíšil: Náš spoločný stánok s firmou Rittal bol poňatý v zmysle konceptu Priemysel 4.0. Zákazníci tak mohli názorne vidieť vývoj výrobku od návrhu až po samotnú realizáciu; veľký záujem bol o prehliadku celého stánku. Nakoľko sme na veľtrhu predstavili aj nový automatizačný softvér na báze konfigurácie EPLAN Cogineer, veľa otázok sa týkalo práve tohto nového softvéru.

M. Tůma: Najväčší záujem budila naša platforma FIOT. Ide o moderný nástroj na monitorovanie stavu zariadení, prediktívnu a inteligentnú údržbu. V našom stánku sme prezentovali najmodernejšie nástroje v tejto oblasti, napríklad rozšírenú realitu a jej využitie v údržbe. Išlo o praktické ukážky Industry 4.0 s využitím IoT platformy. Veľký záujem sme zaznamenali aj o ďalšie naše služby, ako je školenie a diagnostika priemyselných sietí.

R. Vavrinec: Najväčší záujem prejavili návštevníci stánku o elektrické rozvádzače, rozvádzačové skrine, železničné aplikácie a zariadenia výkonovej elektroniky – spínané zdroje. Tiež sa nás často pýtali na atypické riešenia rozvádzačov – farebné a nehrdzavejúce vyhotovenie s krytím až IP66.

Toľko teda názory vystavovateľov. Ak vás inšpirovali a budete sa chcieť pridať ku skupine viac ako 600 firiem z 22 krajín, ktoré sa prezentovali na veľtrhu AMPER 2017, tak si poznačte termín nasledujúceho ročníka veľtrhu AMPER: 20. – 23. 3. 2018.