Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

MSV v Brne tradične prináša to najlepšie z odboru

Začiatkom októbra sa výstavisko v Brne opäť zaplní odborníkmi, ktorí sa chcú zoznámiť s najnovšími technológiami v oblasti priemyslu. Od 9. do 13. 10. 2017 sa na veľtrhu predstaví 1630 vystavujúcich firiem z 29 krajín, z toho takmer polovica zo zahraničia. O tomto najväčšom priemyselnom veľtrhu v Českej republike sme sa porozprávali s Jiřím Erlebachom z Veletrhy Brno, a.s.
MSV v Brne tradične prináša to najlepšie z odboru

Čo nás čaká na najbližšom ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu?

Už v pondelok 9. októbra začína na brnianskom výstavisku Medzinárodný strojársky veľtrh, ktorý je každoročnou vrcholnou udalosťou českého priemyslu. Zúčastní sa ho 1630 firiem z 29 krajín a očakáva sa osemdesiat tisíc návštevníkov, predovšetkým biznismenov a technicky vzdelaných odborníkov. Súbežne s MSV 2017 prebehnú taktiež dva špecializované veľtrhy: 8. medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky Transport a Logistika a 2. medzinárodný veľtrh technológií pre ochranu životného prostredia ENVITECH.

Návštevníci sa môžu tešiť na tradičných vystavovateľov ako sú ABB, KUKA Robotics alebo spoločnosť FANUC Czech. Tá do pavilónu P privezie najsilnejšieho robota na svete, ktorý zdvihne 2,3 tony. Chýbať nebudú ani nové firmy. Napríklad KNAP Industrietechnik ukáže na voľnej ploche C približnú ukážku ťažkého zdvihu. Nebudú chýbať desiatky slovenských priemyselných firiem, ako napríklad Železiarne Podbrezová, ZVL Slovakia, TRENS SK či IMEXIM TS. Plne vyťažené budú taktiež všetky konferenčné sály brnianskeho výstaviska, ktoré si už dlho vopred zazmluvnili usporiadatelia najrôznejších diskusných a vzdelávacích akcií.

Na aké sprievodné akcie sa teda môžu návštevníci tešiť?

Na MSV sa necestuje len za kontaktmi, obchodmi a novinkami v expozíciách vystavovateľov, ale taktiež za aktuálnymi informáciami. O technologických trendoch, obchodných príležitostiach a ďalších témach bude pojednávať niekoľko desiatok odborných konferencií a seminárov. Pre účastníkov veľtrhu je to ideálna príležitosť zoznámiť sa s víziami priemyselnej výroby alebo nadviazať spoluprácu s partnermi zo vzdialených krajín. Návštevníci sa môžu tešiť na odborné konferencie, semináre, workshopy, ale aj na matchmakingové stretnutia, prezentáciu baliacej linky v praxi, či veľtrh pracovných príležitostí.

Bude sa veľtrh venovať aj horúcej téme dneška – Priemyslu 4.0?

Už v pondelok 9. 10. prebehne konferencia Robot a človek v jednom tíme, zameraná na možnosti automatizácie výroby využitím cenovo dostupných a kooperatívnych robotov. V utorok 10. 10. nasleduje tradičná konferencia 3D tlač – trendy, skúsenosti a obchodné príležitosti. Problematike Priemyslu 4.0 sa venuje aj tohtoročná konferencia Energie pre budúcnosť XXII. – Energetická efektivita v priemyselnej sfére pre rast podniku. Uskutoční sa takisto v utorok 10. 10. a bude pojednávať, okrem iného, o špecifických požiadavkách na elektrickú energiu v koncepcii Priemysel 4.0 a o zabezpečení v komunikačnej technike riadiacich procesov.

V stredu 11. 10. sú záujemci zvaní na seminár Digitalizácia v údržbe a na konferenciu Technologickej agentúry – Smart Life. V rovnaký deň sa uskutoční ešte tradičná konferencia Vízie v automatizácii – Industry 4.0 – kľúčový sprievodný program prierezového projektu Automatizace, ktorý na MSV už od roku 2000 zviditeľňuje úlohu meracej, riadiacej, automatizačnej a regulačnej techniky naprieč všetkými odbormi.

Mohli by ste predstaviť aj interaktívny projekt Gaben Packaging Live, ktorý bude mať na MSV 2017 premiéru?

Ide o baliacu linku v praxi. Táto interaktívna prezentácia sa v pavilóne Z rozbehne niekoľkokrát denne a návštevníci uvidia v komentovanom priamom prenose celú reálnu prevádzku využívajúcu špičkové technológie: od robotizácie, balenia a značenia, cez manipuláciu a identifikáciu, až po paletizáciu a distribúciu. Baliť sa budú hračky pre deti predškolského veku, ktoré pôjdu z MSV rovno do materských škôl.

Aké aktivity predstavíte na poli B2B (business to business)?

Tradičné príležitosti na nadviazanie zahraničných kontaktov budú už v prvých dvoch veľtržných dňoch akcie Kontakt-Kontrakt 2017, ktorú môžu využiť aj vystavovatelia. Táto B2B kontaktná platforma slúži účastníkom z rôznych krajín na systematické vyhľadávanie nových dodávateľov, zákazníkov a obchodných partnerov. Schôdzky sa zjednávajú v predstihu s partnermi podľa zvolených parametrov a prebiehajú podľa pevného harmonogramu, takže bývajú veľmi efektívne.

Svoje miesto na veľtrhu budú mať aj podujatia agentúry CzechTrade…

Agentúra CzechTrade pravidelne pozýva na MSV riaditeľov svojich zahraničných zastúpení, s ktorými si môžu záujemci dohodnúť stretnutia. Tento rok tradičný Meeting Point CzechTrade prebehne v utorok 10. októbra. V stredu sa uskutoční ešte seminár CzechTrade na tému Podpora priemyselného dizajnu na ceste ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti, podpora zahraničných trhov. V rovnaký deň prebehne aj tradičná akcia Zväzu priemyslu a dopravy ČR: Okrúhly stôl pre exportérov – budovanie obchodných tímov v zahraničí.

Nájdu si na veľtrhu „svoje“ aj zástupcovia energetických spoločností?

Vo štvrtok 12. októbra organizuje Český zväz zamestnávateľov v energetike konferenciu, ktorá má odpovedať na naliehavú otázku: „Môže česká energetika existovať po roku 2030 bez fosílnych palív?“. Debatovať sa bude napríklad o budúcnosti teplárenských sústav a jadrovej energetiky. Jednať sa bude takisto o investičných príležitostiach. V utorok 10. októbra predstaví CEBRE – Česká podnikateľská reprezentácia pri EU Investičný plán pre Európu – iniciatívu, ktorá má zvýšiť investície a podporiť hospodársky rast v EU. V stredu zase organizuje agentúra CzechInvest seminár na tému Investičné stimuly v Českej republike.

Tohoročnou partnerskou krajinou veľtrhu sa stala India. Čo vás viedlo k takémuto rozhodnutiu?

India bola partnerskou krajinou už v roku 2012 a tento rok na to chceme nadviazať ešte väčšou prezentáciou indických firiem. Mala by prísť asi stovka firiem a obsadia pavilón A1. Pre české firmy sa takto otvára rad príležitostí nadviazať priame kontakty na tomto perspektívnom trhu. V rámci sprievodného programu organizuje Zväz priemyslu a dopravy ČR v utorok 10. októbra Česko- indické podnikateľské fórum, na ktoré nadväzujú dvojstranné B2B stretnutia. Agentúra CzechTrade v stredu 11. októbra predstaví Český podnikateľský inkubátor v Indii – Bengalúru a možnosti zapojenia pre české firmy.

V rámci veľtrhu dostanú priestor aj iné krajiny?

Na konkrétne teritóriá sa zameriavajú ďalšie sprievodné akcie. V utorok usporiada HST Obchodná komora Švajčiarsko – Česká republika Swiss Business Breakfast. Špecialista na východoeurópske trhy, Komora pre hospodárske styky so SNS, chystá trojlístok obľúbených akcií: v utorok Business deň Ruskej federácie, v stredu Business deň Bieloruska a vo štvrtok Business deň Ukrajiny. V utorok pripravuje agentúra CzechTrade seminár Export do Nemecka a Hospodárska komora ČR stretnutie na tému Obchodovanie s Kambodžou a Laosom.

A čo Slovenský národný deň?

Slovenský národný deň sa koná tradične v utorok v galérii rotundy pavilónu A. Začína o 14:00 a pod odbornou garanciou Ministerstva hospodárstva SR ho organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu.

Aký je teda podiel zahraničných vystavovateľov a z akých krajín prichádzajú?

Podiel zahraničných vystavovateľov bude atakovať päťdesiatpercentnú hranicu. Cez 100 vystavovateľov dorazí z Indie, ktorá, ako som už uviedol, sa stala partnerskou krajinou tohoročného ročníka. Veľtrhu sa zúčastní taktiež oficiálna indická delegácia, ktorá bude jednať na vládnej úrovni a podporí účasť indických firiem. Tradične silná bude účasť firiem z Nemecka a ohlásené sú ešte ďalšie oficiálne expozície – samozrejme zo Slovenska, ale aj z Číny, Francúzska, Talianska, Rakúska, Kórei, Thajska a Poľska.

Veľkú pozornosť ste opäť venovali nastupujúcej generácii a spolupráci priemyslu s vysokým školami.

Áno, problematika odborného vzdelávania je citlivá téma nielen v Českej republike. Mediálna skupina MAFRA organizuje v utorok 10. októbra konferenciu Budúcnosť strojárskeho inžinierstva v Česku – absolventi a výskumné kapacity, potenciál absolventov strojárskych odborov v praxi. V rovnaký deň sa koná taktiež diskusné Fórum priemyslu a vysokých škôl usporiadané Zväzom priemyslu a dopravy ČR.

Vo štvrtok 12. októbra sa v pavilóne A2 uskutoční jednodenný veľtrh pracovných príležitostí Job Fair MSV 2017. Koná sa už po siedmykrát a ide o najväčšiu akciu zameranú na ponuku pracovných príležitostí v strojárstve, energetike a ďalších príbuzných technických odboroch v Českej republike. Študenti a absolventi technických škôl sa tu stretnú so zástupcami personálnych oddelení popredných firiem a chystá sa pre nich zároveň špeciálny sprievodný program zameraný na hľadanie práce a budovanie kariéry.

Ďalšou akciou určenou na prepojenie priemyslu a vysokých škôl je tradičný projekt Transfer technológií a inovácií. Prezentácia inovatívnych exponátov – výsledkov výskumných projektov technických univerzít a ďalších subjektov – bude po celých päť dní v pavilóne Z.

Čo bude podľa Vás nasledovanejšou udalosťou 59. ročníka MSV?

Kľúčovou a mediálne najsledovanejšou udalosťou bude nepochybne Snem Zväzu priemyslu a dopravy ČR – tradičné stretnutie predstaviteľov vlády a podnikateľskej sféry, ktoré prebehne už v pondelok 9. októbra dopoludnia. V Rotunde pavilónu A sa očakáva prítomnosť premiéra a väčšiny ministrov, ďalej rektorov vysokých škôl, predstaviteľov krajov aj miest, majiteľov kľúčových priemyselných podnikov a ďalších významných osobností.

A na záver, čo by si návštevníci nemali nechať ujsť?

Návštevníci by si určite nemali nechať ujsť novinky a inovatívne riešenia na expozíciách vystavovateľov. Sprievodný program sme predstavili veľmi podrobne, takže koho zaujímajú témy, ktoré sa tam budú predstavovať, odporúčame sa zúčastniť. Verím, že si každý návštevník nájde to najzaujímavejšie a odnesie si z veľtrhu nové impulzy do svojej práce.