Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Nasleduj Alberta - Martina Szabová

Martina Szabová je v súčasnosti študentkou 3. ročníka denného doktorandského štúdia na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave v odbore robotika a kybernetika. Počas bakalárskeho štúdia obsadila 2. a 3. miesto v rámci súťaže ŠVOČ v kategórii Geoinformatika, zúčastnila sa na stáži na Technickej univerzite v Grazi v Rakúsku a absolvovala letnú školu organizovanú Európskou ­vesmírnou agentúrou. V roku 2016 sa stala študentom roka v 3. stupni štúdia a získala grant pre mladých výskumníkov STU. V nasledujúcom roku plánuje stáž v Inštitúte pre prírodné nebezpečenstvá na oddelení pre sneh a lavíny v Innsbrucku.
Nasleduj Alberta - Martina Szabová

Ako si sa dostala k oblasti/odboru, ktorý v súčasnosti študuješ?

K robotike som sa dostala takou menšou obchádzkou. Moje štúdium vždy viedlo k technike a aj preto som začala študovať na STU. Bakalárske štúdium som skončila v odbore geodézia. Počas štúdia som si povedala, že to nie je presne to, čo chcem, a presunula som sa na FEI STU, kde som momentálne na doktorandskom štúdiu. Prekvapivo moje základy, ktoré som získala na geodézii, viem veľmi dobre uplatniť aj v robotike.

Čo ťa viedlo k tomu, že si sa začala zapájať do odborných aktivít aj vo svojom voľnom čase?

Chcela som zo svojho štúdia vyťažiť maximum. Využívala som možnosti, ktoré poskytovala univerzita a zapájala som sa do ŠVOČ, kde som sa naučila zaujímavé veci a objavila čaro GIS. Tiež som chcela cestovať a spoznávať iné krajiny a letné školy, ktoré môžu byť aj takmer zadarmo, sú na to ideálne. Takto som sa zúčastnila na letnej škole o GNSS, ktorú organizovala Európska vesmírna agentúra (ESA). A práve teraz som sa zas vrátila z jazykového kurzu nemčiny.

Máš nejaký vzor (osobu, firmu…), ktorý ťa motivuje napredovať v tom, čo robíš/študuješ? Prečo práve ona, resp. táto firma?

Nemám žiadny vzor. Je mnoho ľudí, ktorí mi pomáhajú napredovať a učiť sa nové veci. No nie je to jeden konkrétny človek ani tým ľudí. Sú to ľudia, ktorí sú v tom, čo robia, dobrí a venujú sa tým veciam naplno a s radosťou. Sú to ľudia, ktorí majú odvahu a nemajú strach ísť aj do neznáma a začať od znova. Takí ľudia sú pre mňa veľmi inšpiratívni.

Keby si mala spomenúť dve veci v oblasti techniky, ktoré by bolo podľa teba potrebné zásadne zmeniť/inovovať/vyvinúť, čo by to bolo? Ako by si to urobila ty?

Určite treba zmeniť myslenie ľudí všeobecne, ale aj tých, ktorí techniku študujú aj vyučujú. Treba si uvedomiť, že teória je pre prax dôležitá a treba ju poznať a už študentom by mala byť podaná tak, aby vedeli, prečo a ako ju potrebujú. Zároveň by sme ako technici mali vedieť laickej verejnosti dokázať vysvetliť techniku tak, aby bola pre nich zaujímavá a nebáli sa jej.

Máš nejaký cieľ/métu, kde by si sa chcela vo svojom živote dopracovať (osobne, kariérne…)? Čo by si potrebovala na dosiahnutie tohto cieľa?

Byť spokojná osobne aj kariérne a nezáleží na tom, kam ma to v mojej kariére zaveje. Chcem robiť niečo, čo budem považovať za zmysluplné, niečo, čo ma bude napĺňať. Zároveň chcem byť spokojná s tým, kto som a čo robím. K tomu určite potrebujem dobrú náladu.

Akou krajinou by malo byť Slovensko, aby bolo pre teba príťažlivé zostať tu pracovať?

Mala by to byť krajina, ktorá motivuje mladých ľudí niečo robiť. Ktorá chce, aby mladí a šikovní ľudia ostali na Slovensku a poskytne im na to príležitosti. Krajina, ktorá je čistá a pekná. S tým súvisia aj ľudia, ktorí tu žijú. Tí by mali byť slušní, tolerantní, empatickí, mali by vedieť pomôcť a hlavne by nemali závidieť a ohovárať, že niekto niečo dokázal, ale mali by sa snažiť tiež niečo dokázať a nehľadať dôvody, prečo sa to nedá. Čo sa týka mňa, zatiaľ ma na Slovensku drží hlavne moja rodina, vďaka ktorej som teraz šťastná a spokojná.