Vyhodnotenie súťaže z ATP Journal č. 04/2018

Do 4. kola súťaže nám prišlo 76 odpovedí. Podmienky uvedené v pravidlách súťaže spĺňalo 74 odpovedí. Z nich sme vylosovali týchto výhercov, ktorým srdečne gratulujeme: Marian Eisele, Bratislava;Juraj Fodor, Jaslovské Bohunice;  Pavel Matta, Kráľovce

Správne odpovede: 

1. Na čo je špeciálne určený plochý dvojitý upínací zverák SCHUNK KONTEC KSC-D?
Na náročné aplikácie v automatizovaných obrábacích strojoch s ukladaním obrobkov.

2. Aké funkcie zabezpečujú hybridné motorové spúšťače Contactron?
Reverzačnú funkciu, ochranu motora, bezpečné odstavenie až do úrovne SIL 3 a PL e, ako aj pripojenie komunikácie.

3. Aký typ uchopovačov je nasadený na kolaboratívnom robote v spoločnosti ALLEX, s.r.o. a čím sú tieto uchopovače unikátne?
Uchopovače od firmy SCHUNK PGN plus 40-1-AS-SD. Tento rad uchopovačov je unikát vďaka patentovanému viaczubovému vedeniu.

4. Čo umožňujú časovo citlivé siete TSN z hľadiska prenosu dát?
Prenášať súčasne všeobecné a kritické dáta v jednej sieti.