Našim cieľom je upútať pozornosť a nasmerovať našich čitateľov na moderné riešenia, špičkové produkty a kvalitné služby dodávateľov v oblasti automatizácie, robotiky a informatiky.

Pri dosahovaní tohto cieľa čerpáme z jedinečných skúsenosti na slovenskom mediálnom trhu. Tvoríme symbiózu medzi komerčnou a odbornou informáciou.

Vytvárame pre adresáta atraktívny exkluzívny obsah, ktorý je výsledkom našich živých vzťahov s domácimi a zahraničnými profesijnými špičkami vo svojich odboroch.

Pritiahli sme pozornosť komunity odborníkov pôsobiacich vo výrobných podnikoch, inštitúciách, zväzoch či školách, pre ktorých sme stabilným a dôveryhodným zdrojom znalostí a nachádzania inšpirácií.

Na šírenie aktuálnych a relevantných informácií v oblasti priemyselnej automatizácie využívame široké spektrum komunikačných prostriedkov. Naša multimediálnosť nám umožňuje nezávisle na preferenciách používateľa či technickej dostupnosti osloviť veľkú cieľovú skupinu.

Informácie a objednávky:
mediamarketing@hmh.sk
Tel.: +421 2 32 332 180