Odborná konferencia: Inteligentné siete a riešenia na ukladanie elektrickej energie

20.10.2020, 9:00 - 20.10.2020, 11:30 | ONLINE
Na odbornej bilaterálnej konferencii vám nemeckí a slovenskí odborníci predstavia nové poznatky, najnovšie trendy a best practices z oboch krajín. Inovatívne nemecké spoločnosti predstavia svoje produkty a riešenia, s cieľom nadviazania nových obchodných vzťahov na Slovensku.
Odborná konferencia: Inteligentné siete a riešenia na ukladanie elektrickej energie

Počas nasledujúcich dvoch dní je možnosť viesť kooperačné rozhovory a rokovania o spolupráci so zúčastnenými nemeckými firmami. Konferencia a následné obchodné / kooperačné rozhovory sú určené slovenským firmám, odborníkom a inštitúciám z tejto oblasti. Všetky body programu budú simultánne tlmočené.

Účasť na odbornej konferencii a kooperačných rozhovoroch je bezplatná

Využite možnosť získania Know-how, výmeny skúseností s nemeckými a slovenskými odborníkmi a nadviazania nových obchodných kontaktov!

Detailné informácie o podujatí