Slovenská kooperačná burza Nitra 2020 - ZRUŠENÉ!

27.5.2020 | Výstavisko Agrokomplex, Nitra
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje toto odborné podujatie v rámci 27. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2020 v Nitre. Využite naplno možnosti a potenciál stretnutí v rámci jedného dňa, na jednom mieste! Podujatie bude primárne zamerané na obchodné rokovania (B2B) podnikateľských subjektov, ktoré ponúkajú alebo hľadajú spoluprácu v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví.

Konzultanti agentúry SARIO a partneri podujatia Vám poskytnú relevantné informácie k službám na podporu exportnej pripravenosti, k účasti a prezentácii na domácich a zahraničných veľtrhoch, k financovaniu inovačných alebo proexportných aktivít a poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva a spolupráce s akademickou sférou v oblasti výskumu a vývoja.

Prioritné sektory:

  • strojárstvo,
  • robotika,
  • elektrotechnika,
  • informačné a komunikačné technológie,
  • logistika,
  • výskum, vývoj a inovácie.

Atraktívnym bodom programu budú panelové diskusie na vysokoaktuálne témy priemyslu a akcelerácie rozvoja regiónov:

  • Smart Industry – čo priniesla analýza dát,
  • Priemyselné inovácie Made in Slovakia,
  • Funkčná interakcia investorov s mestom a regiónom prospieva všetkým.

Neváhajte, staňte sa aj Vy partnermi podujatia. Účasť formou partnerstva ponúka vysokú pridanú hodnotu prezentácii Vašej spoločnosti. Informácie o formách a možnostiach partnerstva: arvova@sario.sk

Využite zvýhodnenú cenu registrácie

Do 10. apríla 2020 90 EUR prvý účastník zo spoločnosti/ 70 EUR každý ďalší účastník z jednej spoločnosti.  Od 11. apríla do 11. mája 2020 110 EUR prvý účastník zo spoločnosti/ 90 EUR každý ďalší účastník z jednej spoločnosti.

V cene registračného poplatku je voľný vstup na Medzinárodný strojársky veľtrh v dňoch 27. a 28. mája 2020!

Kontakt: matchmaking@sario.sk

Viac o programe