Z neho okrem iného vyplynulo, že manažéri dodávateľských reťazcov len v malej miere v súčasnosti využívajú pokročilé digitálne riešenia, napr. digitálne dvojčatá či nízkonákladové snímače. Aj keď väčšina respondentov prieskumu tieto nové technológie pozná, máloktorí z nich sú ochotní ich aj využívať. V riadení dodávateľských reťazcov sa nateraz uchytili najmä cloudové riešenia, roboty, automatizácia a do určitej miery aj analýza rozsiahlych údajov.

Ešte väčším prekvapením bolo zistenie, že opýtané spoločnosti nepredpokladajú v najbližších dvoch rokoch v tomto smere žiadne veľké zmeny. Podľa asociácie sa však môže stať, že mnohým takto zmýšľajúcim manažérom a firmám ujde vlak digitalizácie do nenávratna. Navyše jedným z odporúčaní asociácie je, aby sa manažéri v budúcnosti orientovali najmä na technológie priemyselného internetu vecí. Aby sa podarilo doručiť vyrábaný tovar k zákazníkom, nemožno zužovať využívanie digitalizácie len na výrobné procesy. Neustále bude potrebná aj fyzická prepravná kapacita a inteligentné riadenie informácií, kde môže digitalizácia zohrať významnú úlohu pri zvyšovaní efektívnosti a optimalizácie týchto procesov. Bez digitalizácie dodávateľských reťazcov nemožno zužitkovať všetky prednosti konceptu Priemyslu 4.0.

Takmer všetci hlavní hráči v oblasti logistiky už dnes veľmi pozorne sledujú aj ďalší trend – využívanie technológie blockchain v riadení dodávateľských reťazcov. Kombinácia blockchain a internetu vecí sa javí ako základ pre budúcnosť označovanú ako Logistika 4.0. Prvé úspechy sú už na svete – americká BiTA (Blockchain in Trucking Alliance), spolupráca Maersk a IBM, najnovšia iniciatíva Mercedes-Benz v rámci pilotného projektu zavádzania blockchain do celého dodávateľského reťazca či využívanie tejto technológie v mnohých prístavoch, ako je napr. Hamburg či Antverpy. Potenciál využitia moderných technológií digitalizácie je v rámci logistiky a dodávateľských reťazcov minimálne rovnaký ako v prípade výrobných procesov.