V roku 2018 spustila experimentálny kontajner s 864 servermi na dno mora, pričom na chladenie serverov sa použili chladiče, cez ktoré prúdila morská voda. Po viac ako 2 rokoch ho vytiahli a overil sa stav aj funkčnosť serverov. Ukázalo sa, že miera zlyhania serverov bola osemnásobne nižšia než pri porovnateľných pozemných serveroch. Firma Microsoft je presvedčená, že autonómne podhladinové dátové centrá predstavujú environmentálne prijateľné riešenie uskladnenia obrovského množstva údajov.

Zdroj