Rozhovory

Rozhovory

Nasleduj Alberta – Víťazi súťaže BeREADY AWARDS

Koncom minulého roka prebiehala celoslovenská inovačná súťaž BeREADY AWARDS, na ktorej talentovaní technicky zameraní stredoškoláci navrhovali mesto budúcnosti. Celoslovenskými výhercami súťaže sa na základe rozhodnutia komisie stali študenti Tomáš Balog, Marcel Balogh, Lucia Jacková a Adam Harčár zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, v Košiciach. Ich riešenie bolo pútavo komunikované formou príbehu rodiny, ktorá by reálne v danom meste žila. Ponúkli tak komplexný a prepracovaný návrh aplikácie, ktorá je priamo spätá s ich Smart City. Zaslúžili si tak prvé miesto v súťaži.

MediaInfo 2021