Podujatia na deň 23.11.2021


Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

23.11.2021, 09:00 - 23.11.2021, 10:15 | Publikované 15.11.2021
Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

(5) Núdzové zastavenie a núdzové vypnutie elektrického zariadenia tlačidlami CENTRAL STOP podľa STN EN 60204-1: 2019 z pohľadu súdneho znalca. Ing. Ján Meravý

Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

23.11.2021, 09:00 - 23.11.2021, 10:15 | Publikované 15.11.2021
Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

(6) Ako si poradiť aj v tých najzáludnejších zapojeniach izolovaných sústav. Ing. Roman Smékal


ATP Journal - MEDIAINFO 2022