Podujatia na deň 25.11.2021


Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

25.11.2021, 10:45 - 25.11.2021, 12:00 | Publikované 15.11.2021
Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

(8) Odporúčané projekčné postupy a nedostatky v projektoch ochrany pred bleskom. Ing. Rudolf Štober

Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

25.11.2021, 9:00 - 25.11.2021, 10:30 | Publikované 15.11.2021
Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

(7) Ochrana pred bleskom - analýza rizika podľa STN EN 62305-2: 2013 – základný predpoklad na vypracovanie skutočne dobrého a funkčného projektu ochrany pred účinkami blesku. Jiří Kroupa


ATP Journal - MEDIAINFO 2022