Zámerom konferencie je vytvoriť tradíciu odborno-podnikateľského fóra, ponúknuť najnovšie poznatky a trendy vo výrobných procesoch a ich ďalšie využitie v praxi. V rámci dvoch konferenčných dní sa bude prezentovať aj „živá“ výrobná linka, osadená riešeniami partnerov s možnosťou vlastného odskúšania. Konferencia je určená pre manažérov a odbornú verejnosť.

Témy:

  • Ako zasiahla kríza priemysel
  • Ako zvýšiť konkurencie schopnosť, efektivitu výroby, produktivitu, kvalitu či optimalizovať investície – prípadové štúdie z praxe
  • Kedy a prečo zaviesť MES, integrácia s existujúcimi technológiami a ERP
  • Exkurzia do výrobnej spoločnosti s vysokým štandardom automatizácie produkčnej linky
  • Ako riešiť ochranu duševného vlastníctva v medzinárodnom prostredí

Podrobné informácie a prihláška: www.pp21c.com/sk