Pokročilá diagnostika cez web

Pokročilá diagnostika cez webDo novej verzie diagnostického nástroja System Diagnostics Manager (SDM), spoločnosť B&R pridala rad nových výkonných diagnostických funkcií. SDM môže byť spustený z ľubovoľného počítača bez akejkoľvek inštalácie. Jedinou požiadavkou je, konvenčný prehliadač (IE, Firefox, Chrome..). Užívatelia tak získajú prehľadný prístup k informáciám o systéme, stave hardvéru a softvéru, z ktoréhokoľvek miesta na svete. Novinkou je rýchly prístup k aktuálnemu stavu meničov.

Rýchlosť, poloha, stav vstupov na meničoch, ale aj zoznam chýb osí v tabuľkovej forme sú kedykoľvek k dispozícii. SDM môže byť tiež použitý pre ľahký prístup a ovládanie osciloskopov, ktoré sú integrované v meničoch. Zo schopnosťou kontrolovať aktuálny stav I/O kanálov na každom HW module pomocou integrovaného I/O prehliadača znamená, že uvedenie stroja a systému do prevádzky je ľahšie ako inokedy. Počas servisu môžu byť všetky údaje SDM načítané zo systému a uložené do súboru v PC jednoduchým kliknutím myši. To otvára úplne nové možnosti pri plnení údržby a servisných nárokoch. Na uvedenom linku nájdete inštruktážne video v slovenčine:B&R Box PC s treťou generáciou Intel® Core™ i technológiou

B&R Box PCPriemyselné PC 910 je postavené na najnovšej technológii Intel® Core™ iX . V ponuke nájdete okrem Core™i3 a Core™i5 aj Core™i7 so štvorjadrovým procesorom a s chipsetom QM77 Express, ktorý poskytuje priemyselnému APC maximálny výkon. Automation PC 910 je vybavené novou technológiou CFast , ktorá nahrádza Compact Flash. CFast karta je kombináciou vlastnosti Compact flash a s rýchlym SATA interfejsom a je veľmi robustná. Samozrejme APC poskytuje možnosť kombinovať technológiu CFast s SSD alebo HDD diskami (k dipsozícii aj RAID SATA 2x500GB).

Štandardná výbava ďalej obsahuje 5x USB (USB 3.0), 2x Gigabit Ethernet, RS232, SDL/DVI-I a Display port interfejs. Opcionálne je možné vybaviť zariadenie dvomi interfejsami (napr. RS485/CAN/Audio/UPS). APC910 má kompletne redizajnovaný chladiaci systém za účelom optimálne odviesť, resp. rozptýliť teplo. Zmenšovaním procesorov je teplo generované na menšej a menšej ploche. Najlepšou cestou, ako sa na APC910 vysporiadať s touto skutočnosťou bolo použiť v chladiči trubice na odvod tepla (heat pipe).

Tieto trubice sú naplnené kvapalinou, ktorá používa proces odparovania a kondenzácie na efektívne odvedenie tepla z veľmi malej plochy. Redizajnom sme zároveň zlepšili cirkuláciu vzduchu a to nám umožňuje prevádzkovať Celeron® procesory a vybrané Core™i procesory , napríklad aj i7, bez ventilatora. A bezventilátorové APC910 dosahujú výkony, ako predchádzajúca generácia dosiahla len s ventilátorom.
Prečítajte si názor expertov zo spoločnosti INTEL.Meranie vibrácií - ako integrálna súčasť stroja je významná konkurenčná výhoda

Meranie vibráciíX20 monitorovací modul X20CM4810 je priamo určený na meranie vibrácií. Monitorovanie kľúčových hodnôt pomôže správne naladiť riadiaci systém, riešiť konštrukciu technológie a stratégiu údržby.Pomocou monitorovania teplôt, vibrácií a ďalších hodnôt v technológii sa dokáže zvýšiť interval údržby a zmodernizovať plánovanie údržby.

Navyše redukovanie počtu neplánovaných odstávok technológie, ktoré vedú k drahým zastaveniam výroby, je jedna z hlavných ciest, ako udržať výrobu konkurencieschopnú. Na rozdiel od jednoduchých riešení (neúplné dáta, prekročenie hodnoty signalizované často len cez dig. výstup, obmedzené komunikačné možnosti a synchronizácia s PLC a pod) a zložitých uzavretých systémov (zahalených mystériou, problematickou interpretáciou hodnôt a veľká časť ceny je skrytá za poskytovaním služieb a konzultácií) nám modul X20CM4810 poskytuje funkčnosť a komplexnosť za veľmi zaujímavú cenu.

Riešenie nie je jednoduchý zber dát, ktorý necháva diagnostiku na externé programy v PLC. A ani to nie je komplexný „neintegrovateľný“ diagnostický systém spoliehajúci sa na spoluprácu s drahými expertmi interpretujúcimi dáta. X20 modul je inteligentné, kompaktné a cenovo prístupné riešenie monitorovania vybrácií a s ľahkou konfigurovateľnosťou poskytuje všetky dôležité údaje o stroji.

 • Výhody permanentného systémy pre meranie vibrácií
 • Plynulé monitorovanie technológie (stroja)
 • Prípustné a limitné preťaženia
 • Sledovanie trendov a dokumentácia parametrov stroja
 • Optimalizácia regulačných slučiek a zlepšenie procesov
 • Zamedzenie chybám a vyplývajúcim poškodeniam
 • Zabránenie finančne náročným opravám
 • Poskytovanie správ pri nutností údržby (dosiahnuté limity)
 • Zvýšená bezpečnosť vďaka sledovaniu kritických hodnôt
 • Využitie životnosti komponentov
 • Plánovanie údržby, zväčšenie intervalov údržby a podobne


Modul obsahuje funkcie pre množstvo štandardných charakteristických hodnôt zvyčajne používaných v priemysle (výpočet ISO hodnoty, špičkové hodnoty, prahové hodnoty a pomery medzi maximálnou a efektívnou hodnotou). Môže byť definovaných až 32 frekvenčných pásiem, ktoré poskytujú údaje o narušení rovnováhy - nevyrovnanosti a iných budiacich frekvenciách (ložisko, prevodovka, uvoľnená súčiastka na hriadeli). Výstupná krivka je generovaná z meraných hodnôt na pozadí.

To umožňuje identifikáciu poruchy už v začiatkoch (a bez potreby expertov na FFT). Na modul je možné pripojiť až 4 meracie kanály. Vzorkovacia frekvencia je 51,6 kHz s 24 bitovým rozlíšením. Z dôvodu kompletného riešenia poskytuje B&R aj dva typy piezo senzorov. Tento systém merania vibrácií je možné pripojiť ako k B&R riešeniu tak pomocou komunikácií (Modbus, Profinet,...) rozšíriť jestvujúce technológie.

ACOPOS – modularita v riadení pohonov: stroj, CNC, robot alebo bunka

ACOPOSRiadenie pohonov je samozrejme integrálnou súčasťou väčšiny automatizačných riešení. Modularitu linky je možné dosiahnuť nielen decentralizáciou servopohonov do externých rozvádzačov, ale napríklad aj decentralizáciou meničov v krytí IP65 mimo rozvádzačov alebo použitím servomeničov integrovaných priamo s motormi. Uvedené riešenia zjednodušujú konštrukciu a kabeláž, šetria miesto a uľahčujú údržbu. Spolu s B&R riadiacimi systémami na báze PLC alebo priemyselných PC tak môžete s identickými pohonmi vytvárať jednoúčelové zariadenia, komplexné linky, CNC stroje alebo roboty.

Prínosom B&R v segmente automatizácie je možnosť spojiť v rámci jedného CPU rôzne kombinácie strojov a zariadení vnímaných väčšinou ako samostatné celky. Príkladom môžu byť robotické bunky s jedným alebo viacerými robotmi rôznych kinematík spolu s CNC strojom a aj rôznymi jednoúčelovými zariadeniami modulárne vyskladané podľa potrieb zákazníka. Integráciou do jedného automatizačného celku sa šetria nielen náklady na HW, ale je možné dosiahnuť aj vyššej kvality a produktivity, pretože odpadá problém synchronizácie, komunikácie, viacnásobného programovania,....
Jeden z úspešných príkladov komplexnej integrácie môžete nájsť napríklad u spoločnosti Trumpf - Trumpf TruBend Cell 7000 :