Anton Gérer


Technológie a trendy, ktoré budú určovať smer

12.3.2018

Už sme si zvykli na to, že mnohé technológie vyvinuté pre oblasť spotrebnej elektroniky a telekomu sa nakoniec po menších či väčších úpravách udomácnili aj v riešeniach v priemyselných prevádzkach. Aj tento trend napomáha čoraz užšiemu prepájaniu informačných (IT) a prevádzkových (OT) technológií.

Správa technických prostriedkov a IoT – plány a výzvy

09.2.2018

Výrobné podniky sú z väčšej časti dobre informované o tom, čo im internet vecí (IoT) môže priniesť. Z hľadiska hmatateľných obchodných výsledkov väčšina vedúcich pracovníkov dúfa, že IoT im pomôže dosiahnuť dva ciele: zlepšiť zážitok zákazníka s ich produktmi a službami a získať podrobnejší prehľad o svojich prevádzkach a dodávateľských reťazcoch. Priemyselné odvetvia, kde existuje množstvo rôznych technických zariadení, očakávajú, že IoT zásadným spôsobom zlepší postupy z hľadiska riadenia a správy technických podnikových prostriedkov.

Baví nás inšpirovať vás

18.1.2018

Vydavateľstvo a redakcia ATP Journal oslavujú tento rok štvrťstoročnicu svojej činnosti. Malý krok pre ľudstvo, veľký krok pre všetkých, ktorí tomuto projektu venovali kus svojho života, času, energie. Pre mňa osobne to je srdcovka – tých 24 rokov strávených tvorením, písaním, obchodovaním, osobnými stretnutiami a cestovaním ma stále napĺňa. Každá reportáž, interview či kreatívna tvorba nových aktivít je pre mňa výzvou. A je ešte stále toho toľko, čo neviem, kde som nebol, s kým som sa nestretol. Roboty ako na kostole.

Ruku na srdce

11.12.2017

s našimi tínedžermi pravidelne riešim otázku maximálne prípustného času, ktorý majú vyhradený na použitie mobilných telefónov na niečo iné, ako telefonovanie. Viem, lepšie by bolo, keby sami poznali mieru. Skláňam sa pred tými, ktorí to so svojimi deťmi dokážu ustáť. Nuž, máme na čom pracovať. Virtuálny svet neočaril len decká.

Úloha MES sa bude vo vzťahu k IIoT meniť

15.11.2017

Nastupujúci priemyselný internet vecí (IIoT) prináša zásadnú zmenu v tom, ako a kde budú informačné technológie používané v rámci priemyselných prevádzok a rozhodovacích procesov. Keďže čoraz viac „vecí“ má schopnosť zbierať údaje a sú vybavené ďalšími inteligentnými funkciami, budú potrebné aj nové systémové a údajové architektúry. Tie by podľa spoločnosti LNS Research mali „stenčiť existujúce hierarchie, poskytovať údaje z akéhokoľvek miesta a zariadenia na akékoľvek miesto a zariadenie a umožniť aj vznik novej generácie podnikových aplikácií“. Pred výrobcami sa však teraz vynára otázka, do akých technologických oblastí by dnes mali investovať a ako sa môžu pripraviť na budúcnosť. Bude pokračovať vývoj výrobných rozhodovacích systémov (MES) smerom k systémom riadenia výrobných činností (MOM)? Ako bude možné prepojiť technológie MOM s technológiami rozsiahlych údajov (big data)? 

Energetika nie je výnimkou, ak ide o kybernetickú bezpečnosť

06.10.2017

Nastupujúcej digitalizácii priemyslu sa nevyhne ani sektor energetiky. Jednou z hlavných výziev tohto nového trendu je zaručiť adekvátnu bezpečnosť pre operátorov, účastníkov trhu a spotrebiteľov. Na úrovni Európskej únie sa vytvorilo niekoľko aktivít, ktoré mali zjednotiť a zharmonizovať prístupy v tejto otázke – Európska bezpečnostná agenda, Digitálna komunikácia na jednotnom trhu či nariadenie o bezpečnosti sietí a informačných systémov (NIS), ktoré sa považuje za prvý dielik rozsiahlej európskej legislatívy týkajúcej sa kybernetickej bezpečnosti.

S materiálmi budú čoraz viac manipulovať roboty

19.9.2017

V priebehu najbližších piatich rokov by mal trh s aplikáciami robotov v oblasti manipulácie s tovarom narásť približne na úroveň 39 miliárd USD. Vyplýva to s nedávnej štúdie, ktorú začiatkom tohto roku uverejnila spoločnosť Allied Market Research. Uvedená suma zahŕňa široké spektrum robotizovaných riešení – od dopravníkových systémov až po robotické ramená, ale jednoznačne odkrýva explozívny rast trhu v tejto oblasti. Očakáva sa, že z geografického hľadiska bude najväčší dopyt po týchto automatizačných riešeniach v Európe, aby podporili rast jej výrobného sektora. Čo vlastne poháňa rast dopytu po robotických riešeniach určených na manipuláciu s tovarom? Manipulácia s tovarom, napr. aplikácie typu zober a polož, paletizácia či čiastočný prenos medzi dvomi pozíciami, sú potrebné takmer vo všetkých procesoch, ktoré sú súčasťou výrobného postupu. Mnohé z týchto procesov sú veľmi jednoduché, a preto možno v budúcnosti očakávať využitie robotických technológií na ich vykonávanie.

Spoľahlivosť a údržba

22.8.2017

Celková efektívnosť zariadenia. Správa a riadenie podnikových aktív. Údržba strojov a zariadení. Spoľahlivosť. A mohol by som vymenovať ďalších niekoľko desiatok pojmov. Všetky ovplyvňujú fungovanie výrobného podniku. Ak sú pochopené a dobre zavedené.

Dokáže priemysel využiť umelú inteligenciu?

16.7.2017

Výrobný a spracovateľský priemysel prostredníctvom riadiacich systémov a regulátorov v podstate využíva umelú inteligenciu už niekoľko rokov v obmedzenej forme, napr. samonastavujúce sa PID regulátory či Kalmanove filtre. Možno považovať za prvky umelej inteligencie napr. dynamické programovanie či rôzne stochastické metódy riadenia? Asi áno.

Čím skôr začnete, tým lepšie

13.6.2017

Ransomware je typ zákerného softvéru, ktorý po infikovaní počítača zablokuje prístup k niektorým alebo všetkým súborom až do chvíle, kým nie je zaplatené výkupné. Toľko na úvod definícia z Wikipédie. V polovici mája napadol tento typ softvéru desiatky tisíc počítačov patriacich nemocniciam, bankám, školám, univerzitám, automobilkám, železniciam či jednotlivcom. Prípady boli hlásené z viac ako 100 krajín po celom svete. Slovensko je v boji a ochrane proti kybernetickým útokom veľmi pasívne a podľa prieskumu spoločnosti KPMG len päť percent najvyšších predstaviteľov firiem na Slovensku považuje kybernetický útok za najväčšiu hrozbu.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
ATP Journal - 25.rokov
Reklama

Anton Gérer

Anton Gérer

šéfredaktor ATP Journal

Počet článkov: 51

Autori

doc. Ing. František Duchoň, PhD. (Čo znamená robotika pre malé a stredné podniky?)

prof. Ing. František Janíček, PhD. (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Ing. Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Ing. Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Ing. Marek Baluška, PhD. (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Ing. Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Ing. Vladimír Boďo CSc. (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

Ing. Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Ing. Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (Možnosti a perspektívy riadenia)

Ing. Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Technológie a trendy, ktoré budú určovať smer)

Ing. Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (Dozrel čas na zmenu)

Ing. Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

Ing. Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Prof. Ladislav Jurišica PhD. (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Ing. Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Pomaly zájdeme ďalej)

Ing. Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ing. Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ing. Ladislav Major MBA (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Prof. Ing. Ján Mikleš DrSc. (O jednom nezmyselnom spore)

Ing. Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Ing. Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD. (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Ing. Viera Peťková, PhD. (Čo prinesie výmena generácií?)

Ing. Martin Pokorný (Bez merania...)

Ing. Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ing. Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Ing. Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ing. Ján Rofár, PhD. (Inteligentné výrobné systémy)

Prof. Ing. Ján Sarnovský CSc. (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Ing. Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Ing. Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Ing. Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Ing. Anton Štefánek (Industry 4.0)

Ing. Peter Tirinda, CSc. (Ochrana a diagnostika strojov)

Prof. Ing. Vojtech Veselý DrSc. (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Vladimír Vránsky (STN alebo viac slovenčiny)

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

IFS World Conference 2018
Automatizácia procesov v obrábaní 2018
MSV Nitra 2018
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17
Podujatia na deň 17.4.2018
Konferencia SAP pre sieťové odvetvia, Lisabon, Portugalsko

17.4.2018 - 19.4.2018

18 19 20 21 22
23 24 25
Podujatia na deň 25.4.2018
Bezpečnosť technických zariadení 2018, Vyhne

25.4.2018 - 26.4.2018

26
Podujatia na deň 26.4.2018
eWON Flexy 205 - zoznámte sa!, Liptovský Mikuláš

26.4.2018, 09:30

Bezpečnosť technických zariadení 2018, Vyhne

25.4.2018 - 26.4.2018

27 28 29
30  
RSS | iCal