Anton Gérer


Ľudia, ktorí inšpirujú

16.5.2016

„Automatizovaný stroj, ktorý dokáže robiť len jednu vec, nie je robot. Robot by mal byť schopný vykonávať vo fabrike niekoľko rôznych úloh.“ To sú slová Josepha Engelbergera, otca robotiky, ktorý spolu s vynálezcom Geroge Devolom skonštruoval prvý priemyselný robot Unimate #001. Ten bol v roku 1959 skúšobne nasadený v prevádzke zlievarne spoločnosti General Motors. O dva roky neskôr sa začala prvá sériová výroba priemyselného robota Unimate radu 1900. Zanedlho už v zlievarni pracovalo 450 robotických ramien. Tak sa zrodil robotický priemysel.

Skladové hospodárstvo budúcnosti

12.4.2016

Skladovanie je mimoriadne dôležitou súčasťou dodávateľsko-odberateľských reťazcov a jednou z oblastí, ktoré sa vďaka automatizácii rozvíjajú veľmi rýchlo. Spoločnosti na celom svete sa sústreďujú na inovatívne technológie s cieľom zefektívniť procesy. Automatizácia bezpochyby prináša konkurenčnú výhodu, ale opäť prichádzame k známej otázke – stratia ľudia prácu v tomto sektore, ak ich nahradia roboty a technológie?

Zachovanie ľudskosti

08.3.2016

Nielen preto, aby som uskutočnil svoje predsavzatie z februárového editoriálu, ale aj preto, že poznanie toho, čo nás pravdepodobne čaká a neminie, je vždy lepšie, ako zostať zaskočený príchodom zásadných zmien. Hovorím o tom, ako štvrtá priemyselná revolúcia zmení náš doterajší osobný aj pracovný život. Už vopred priznávam, že myšlienky uvedené ďalej nie sú výplodom môjho génia, ale inšpirovali ma účastníci tohtoročného stretnutia lídrov na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose-Klosterse.

Istý si nemôže byť nikto

10.2.2016

Spracovanie ropy, petrochémia či plynárenský priemysel patria od počiatkov svojej existencie k odvetviam, ktoré boli na čele zavádzania inovatívnych postupov a technológií. Dostatok kapitálovej vybavenosti, odborne kompetentní pracovníci (často technická elita, ktorá sa zgrupuje práve v týchto oblastiach priemyslu), z fyzikálnej podstaty technologických procesov potreba ich udržania čo najdlhšie v bezporuchovom režime a zároveň súlad s nekompromisnými regulačnými nariadeniami – to všetko vytvára predpoklady na zavádzanie moderných technológií.

Bude o čom

27.1.2016

Milí priatelia, kolegovia, v novom roku vám prajem veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nehody. Významné dohody, úsmevné príhody a ďalšie života výhody. K tomu veľa úprimnej lásky, skutočných priateľov a pevného zdravia…… a hlavne nech sa nám darí vnímať a reagovať na všetky pozitívne príležitosti, ktoré budú na osoh nielen nám, ale čo najväčšiemu počtu ľudí v našom okolí.

Zmena

21.12.2015

Neviem prečo, ale posledný editoriál v roku sa mi najlepšie píše neskoro večer. Už niekoľko rokov. Všade je ticho. Aj v hlave. Tak asi preto. Ale čo napísať, aby som sa neopakoval? Mal by som k veci, k téme tohto čísla. O tom, ako by vysoko účinné motory mohli Európe do roku 2020 ušetriť 135 TWh elektrickej energie. To je pre lepšiu predstavivosť ročná spotreba elektriny vo Švédsku. A ovzdušie by sme zbavili minimálne 60 miliónov ton skleníkových plynov.

Nepochopenie vedie k chybám

24.11.2015

Výrobné informačné systémy označované ako MES, patria do triedy počítačových systémov, ktoré sa sústredia na realizačnú stránku výroby. Niekedy sa tieto systémy označujú aj ako systémy pre riadenie výrobných postupov (MOM). Je zaujímavé, že priemyselné odvetvia sa vyvíjajú, mení sa aj softvér, ktorý sa tam používa, ale pri implementácii systémov MES sa často opakujú tie isté chyby. 

Jedna vec je stratégia, druhá realita

13.10.2015

Doteraz to bola viac-menej aktivita privátneho sektora a jednotlivcov. Po množstve diskusií na tému čo má byť prvé, či naštartovanie nákupu elektrických vozidiel alebo budovanie infraštruktúry, sa nakoniec na Slovensku rozbehlo jedno aj druhé. Výrobcovia elektrických vozidiel, dodávatelia nabíjacích staníc, energetické spoločnosti, či viaceré mimovládne združenia na čele so Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu (SEVA) priebežne masírovali verejnú mienku a výraznou mierou sa pričinili o výsledok, aký v súčasnosti na Slovensku existuje. Jediný, kto v tomto zozname aktívne účinkujúcich na poli slovenskej elektromobility chýbal, bol štát. 

Byť výrobcom strojov sa neoplatí? Naopak!

09.9.2015

Aby výrobcovia strojov dokázali zostať konkurencie schopní, musia sledovať svoje náklady a strážiť marže. Pre rast na globálnych trhoch musia vytvoriť odolný, účinný a medzinárodne fungujúci dodávateľský reťazec a dodržiavať predpisy tej-ktorej krajiny. Aby boli moderní, musia investovať do dynamicky sa meniacich, nastupujúcich technológií.

Slávnosť spracovateľského priemyslu

07.8.2015

Nie je umením spraviť veľtrh. Umením je spraviť taký veľtrh, ktorý je v kalendári vystavovateľov a návštevníkov zapísaný veľkými písmenami. Na ktorý sa všetci tešia, lebo pre všetkých znamená prínos. Pre jedných v podobe utuženia existujúcich partnerstiev a získania množstva dobrých kvalitných kontaktov s perspektívou obchodných príležitostí. Pre druhých je to zdroj inšpirácie, zoznámenia sa s trendmi a aj nájdenia riešení ich každodenných úloh, ktoré vo svoje výrobnej či spracovateľskej prevádzke riešia. 

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Anton Gérer

Anton Gérer

šéfredaktor ATP Journal

Počet článkov: 69

Autori

prof. Ing. František Janíček, PhD. (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Ing. Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Ing. Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Ing. Marek Baluška, PhD. (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Ing. Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Ing. Vladimír Boďo CSc. (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Ing. Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Ing. Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (Možnosti a perspektívy riadenia)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Čakajú nás významné inovácie)

Ing. Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (Dozrel čas na zmenu)

Ing. Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

Ing. Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Prof. Ladislav Jurišica PhD. (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Ing. Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Bez cieľa)

Ing. Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ing. Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ing. Ladislav Major MBA (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Prof. Ing. Ján Mikleš DrSc. (O jednom nezmyselnom spore)

Ing. Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Ing. Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD. (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Ing. Viera Peťková, PhD. (Čo prinesie výmena generácií?)

Ing. Martin Pokorný (Bez merania...)

Ing. Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ing. Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Ing. Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ing. Ján Rofár, PhD. (Inteligentné výrobné systémy)

Prof. Ing. Ján Sarnovský CSc. (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Ing. Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Ing. Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Ing. Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Ing. Anton Štefánek (Industry 4.0)

Ing. Peter Tirinda, CSc. (Ochrana a diagnostika strojov)

Prof. Ing. Vojtech Veselý DrSc. (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Ing. Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki („Všetko zlé je na niečo dobré.“)

CEE Automotive Supply Chain 2019
AKYTEC
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.10.2019
Konferencia DIS 2019, Košice

01.10.2019 - 02.10.2019

2
Podujatia na deň 2.10.2019
Smart Industry 2019, Žilina

02.10.2019 - 03.10.2019

Konferencia DIS 2019, Košice

01.10.2019 - 02.10.2019

3
Podujatia na deň 3.10.2019
Smart Industry 2019, Žilina

02.10.2019 - 03.10.2019

4 5 6
7
Podujatia na deň 7.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

8
Podujatia na deň 8.10.2019
Eaton TOUR 2019, Trenčín

08.10.2019

Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

9
Podujatia na deň 9.10.2019
Eaton TOUR 2019, Košice

09.10.2019

Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

10
Podujatia na deň 10.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

11
Podujatia na deň 11.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

12 13
14 15
Podujatia na deň 15.10.2019
Výrobný manažment 2019, Žilina

15.10.2019 - 16.10.2019

16
Podujatia na deň 16.10.2019
Konferencia ELKON 2019, Halič

16.10.2019 - 17.10.2019

Výrobný manažment 2019, Žilina

15.10.2019 - 16.10.2019

17
Podujatia na deň 17.10.2019
Konferencia ELKON 2019, Halič

16.10.2019 - 17.10.2019

ENERGOFÓRUM 2019, Tále

17.10.2019 - 18.10.2019

18
Podujatia na deň 18.10.2019
ENERGOFÓRUM 2019, Tále

17.10.2019 - 18.10.2019

19 20
21 22
Podujatia na deň 22.10.2019
Eaton TOUR 2019, Bratislava

22.10.2019

PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

23
Podujatia na deň 23.10.2019
Eaton TOUR 2019, Banská Bystrica

23.10.2019

PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

24
Podujatia na deň 24.10.2019
PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

Slovenská kooperačná burza 2019, Bratislava

24.10.2019

25 26 27
28 29 30 31  
RSS | iCal