Ako využiť moderné technológie a neznechutiť pracovníkov

Ak by sme požiadali používateľov, aby z jedného dňa na druhý vymenili spôsob vykonávania svojich prevádzkových úloh, s ktorými sú už zžití, za iné postupy využívajúce moderné technológie, tak máme po ruke najlepší spôsob, ako im tieto technológie nielen znechutiť, ale aj celý projekt zamýšľaného prechodu na digitálne technológie odsúdiť takmer určite na neúspech.

Najdôležitejšou úlohou technológií slúžiacich modernej, čoraz viac omladzovanej pracovnej sile, je poskytovať užitočné informácie z mnohých zdrojov do podoby skúseností, s ktorými sa pracovníci cítia komfortne. Bez ohľadu na to, do ktorej generácie pracovníci patria, je potrebné vybaviť pracovníkov takými technológiami, ktoré poskytujú obsah umožňujúci im vykonávať správne rozhodnutia bez nutnosti dvadsať či tridsať ročných skúseností, a na základe ktorého si svoje rozhodnutie dokážu zdôvodniť. Oveľa lepší sa javí prístup, kedy použijeme na projekt modernizácie technológie, ktorým ľudia prirodzene rozumejú. Čo tak napr. mobilné technológie, ktoré denno-denne používame a využiť ich ako základ pre rozšírenú realitu? V chemickom priemysle prichádza do úvahy použitie inteligentných telefónov či tabletov pri výkone údržby. A na obzore je hneď niekoľko prínosov pre rôzne aplikácie v tradičnej chemickej výrobe. Možno tam zaradiť získavanie kľúčových prevádzkových údajov v digitálnej forme, ktoré umožnia celému podniku sledovať činnosť prevádzok v reálnom čase, vytváranie a riadenie kľúčových výkonových ukazovateľov tým, že všetkým funkčným podnikovým jednotkám poskytneme povedomie o situácii v celej výrobe. Zníži sa riziko zlého zadávania vstupných údajov, ktoré sa ešte stále realizujú ručne, či prepisovaním. Mobilné technológie dokážu zrýchliť činnosti, ktoré pracovníci údržby vykonávajú pri svojich pochôdzkach tým, že títo majú k dispozícii historické hodnoty trendov priamo na ich mobilných zariadeniach. Okrem toho automatizácia riadenia správy činností cez digitalizáciu pracovných postupov umožňuje zrýchliť pochôdzky pracovníkov údržby, pričom vytváranie digitálnych záznamov zároveň zabezpečuje zhodu s aktuálnou legislatívou a zákonnými nariadeniami. Nemenej významným je aj vytváranie digitálneho archívu informácií pre zachovanie znalostí a zrýchlenie procesov zaškolenia. A je toho oveľa viac, čo možno okamžite dosiahnuť využitím rozšírenej reality na mobilných zariadeniach pracovníkov údržby.