Bude stredoeurópsky región prepojený inteligentnou sieťou?

O inteligentných sieťach počúvame už viac ako jedenásť rokov, keď zákon o energetickej nezávislosti a bezpečnosti prijatý v USA definoval desať základných prvkov a služieb inteligentných sietí. Aj v ATP Journale ste si už v minulosti mohli prečítať viacero zaujímavých a inšpiratívnych príspevkov na túto, ako aj ďalšie súvisiace témy, napr. inteligentné meranie.

Nebudem sa preto vracať do minulosti, ale pozrime sa skôr na to, čo nás čaká. Jednou z aktivít, ktoré pravdepodobne nebude možné prehliadnuť, je tzv. projekt spoločného záujmu, ktorý dostal názov ACON (Again Connected Networks) – znovu prepojené siete. A nie je to projekt spoza našich hraníc, jeho iniciátormi sú najväčšie energetické spoločnosti u nás a v susednom Česku – SEPS, Západoslovenská distribučná, ČEPS a E.ON Distribuce. Podľa oficiálnej stránky tohto projektu je jeho hlavným cieľom podporiť integráciu trhu s elektrinou v Českej republike a v Slovenskej republike a tiež efektívne zjednotiť správanie a aktivity používateľov sústavy tak, aby vznikla ekonomicky výhodná, udržateľná elektrizačná sústava s malými stratami, vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok. Okrem toho sa partneri projektu snažia rozšíriť prepojenie trhov v regióne strednej a východnej Európy v záujme zlepšenia kvality a bezpečnosti dodávok elektriny v pohraničných oblastiach a zaviesť technológie inteligentných sietí na tomto území, ktoré budú slúžiť ako most na využitie technológií inteligentných sietí v oboch krajinách. Projekt by sa mal realizovať v priebehu rokov 2018 – 2024, pričom jeho odhadovaná hodnota je 221 mil. eur. Medzi lokálnymi prínosmi projektu treba spomenúť vyššiu kvalitu dodávok energie, možnosť pripojenia nových zdrojov obnoviteľnej energie, zvýšenie konkurencieschopnosti, konektivitu sústavy pre všetkých používateľov či dlhodobé zníženie negatívneho dosahu na životné prostredie. Z pohľadu globálnych cieľov očakávajú jeho realizátori získanie nových skúseností v oblasti inteligentných sietí v regióne strednej a východnej Európy, vyššiu stabilitu a bezpečnosť dodávok elektriny, väčší vplyv na životné prostredie, zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce a posilnenie prepojenia medzi oboma štátmi. Ďalšie inšpiratívne názory a stanoviská popredných slovenských odborníkov k téme inteligentných sietí nájdete v tomto októbrovom vydaní.