Technológie a trendy, ktoré budú určovať smer

Už sme si zvykli na to, že mnohé technológie vyvinuté pre oblasť spotrebnej elektroniky a telekomu sa nakoniec po menších či väčších úpravách udomácnili aj v riešeniach v priemyselných prevádzkach. Aj tento trend napomáha čoraz užšiemu prepájaniu informačných (IT) a prevádzkových (OT) technológií.

V tomto roku sa bude toto približovanie ešte viac urýchľovať, čo bude súvisieť s čoraz širším prijímaním riešení postavených na využívaní priemyselného internetu vecí, so zlepšovaním kybernetickej bezpečnosti, využívaním výpočtového výkonu na okrajových zariadeniach, rozšírenej reality, umelej inteligencie a digitálnych dvojčiat či výrazným posunom na poli otvorenej výrobnej automatizácie. Najväčší vplyv na spojité aj diskrétne výrobné procesy budú mať v tomto roku nasledujúce technologické trendy:

1. Inteligencia sa presúva do koncových zariadení – spoločnosti, ktoré využijú výhody samoriadiacich infraštruktúr s výpočtovým výkonom v koncových zariadeniach, dokážu odomknúť potenciál nových údajov, ktoré boli doteraz zatvorené vo výrobných zariadeniach a procesoch. Zároveň dokážu porovnať kvalitu produktov s podmienkami vo výrobe a lepšie určiť potenciálne problémy týkajúce sa bezpečnosti, výroby a životného prostredia.

2. Pokrok v riadení priemyselnej kybernetickej bezpečnosti – do priemyselnej sféry sa podarí dostať komerčné IT riešenia na riadenie kybernetickej bezpečnosti, a to spôsobom, ktorý obmedzí akýkoľvek negatívny vplyv na prevádzku riadiacich systémov. Čo je však dôležitejšie, nové riešenia pre priemyselnú kybernetickú bezpečnosť rozšíria takúto funkcionalitu aj na jedinečné priemyselné technické zariadenia a protokoly riadiacich systémov.

3. Vízia otvorenej automatizácie procesov – uvedená aktivita vzniká z iniciatívy spoločnosti ExxonMobil a je koordinovaná združením The Open Group. Jej cieľom je vytvorenie odskúšaných prototypov, noriem a v konečnom dôsledku aj otvorených automatizačných systémov, ktoré minimalizujú potrebu využívania uzavretých technológií špecifických pre konkrétneho dodávateľa a zároveň zrýchľujú návratnosť investícií do otvorených systémov a zlepšujú ich bezpečnosť.

4. Spájanie virtuálneho a fyzického sveta – výrobné podniky budú čoraz viac využívať služby digitálnych dvojčiat spolu s monitorovaním technických prostriedkov v reálnom čase a využívaním prediktívnej analýzy. Pri školeniach a vizualizácii sa budú čoraz viac používať technológie rozšírenej reality a vďaka využitiu IIoT, cloudu, rozsiahlych údajov, umelej inteligencie a pod. bude možné vykonávať zmeny v prevádzke bez potreby programovania.

5. Distribuované analýzy – vďaka ich rozšíreniu pomocou IIoT bude možné spracúvať údaje a využívať výpočtový výkon blízko zdroja údajov, a to prostredníctvom inteligentných, obojsmerne komunikujúcich zariadení, ako sú snímače, regulátory či brány.

Ak hľadáte miesto, kde by bolo najvhodnejšie začať s procesom digitálnej transformácie vo vašom podniku, skúste to pri riadení výkonu vašich technických podnikových prostriedkov vrátane predchádzania neplánovaných odstávok.