Anton Štefánek


Industry 4.0

21.12.2015

Aj keď zatiaľ neexistuje presná definícia tohto pojmu, malo by ísť predovšetkým o informatizáciu výrobných a logistických technológií v rámci komunikácie stroj – stroj. Cieľom majú byť inteligentné továrne (Smart Factory), ktoré sa budú vyznačovať flexibilitou a rekonfigurovateľnosťou, efektívnym nasadením zdrojov, ergonómiou a priamym prepojením so zákazníkmi a subdodávateľmi. Produktivita výrobných závodov by mala stúpnuť o 30 až 40 %.

Monitorovanie stavu

09.9.2015

Jednou z najaktuálnejších tém v priemysle sa stáva monitorovanie stavu (alebo ako hovoria odborníci Condition Monitoring). Téma je lákavá, pretože navodzuje (prípadne priamo sľubuje) predstavu redukovania nákladov na údržbu a predĺženia životnosti strojov a zariadení. O zariadenie sa začnem zaujímať až vtedy, keď mi systém ohlási, že sa niečo zhoršuje. Pri pokusoch o implementáciu potom často dochádza k rozčarovaniu z dosiahnutých výsledkov, a to nielen z hľadiska zníženia prestojov, ale hlavne z hľadiska návratnosti investícií potrebných na zavedenie spomínaných monitorovacích systémov.

Kam sa podela vnútorná diagnostika

13.7.2015

Nedávno sme analyzovali veľké poruchy, ktoré spôsobili zastavenie montážnej linky. V našom prípade ide o pokles dostupnosti pod 97 %, teda prestoj dlhší ako 13,5 minúty. Prvá polovica výpadkov bola spôsobená nesprávnou obsluhou, činnosťou dodávateľa na zariadení a IT systémami. Druhá polovica bola zapríčinená výpadkami rôznych komponentov zariadení (poistky, frekvenčné meniče, snímače, mechanické komponenty, brzdy, motory a pod.).

Meranie výkonov údržby

16.3.2015

Súčasťou odmeňovania v našom podniku je tzv. Bussines Tacho (BT). Predstavuje súbor ukazovateľov (KPI – Key Process Indicator), pomocou ktorých sa vyhodnocuje výkonnosť príslušnej organizačnej jednotky. Ukazovatele sledujú výkony v štyroch základných oblastiach – financie, zákazník a koncern, procesy a atraktívne pracovné miesto. Každý ukazovateľ má určenú váhu, ktorou sa podieľa na celkovom výsledku. No a výsledok priamo ovplyvňuje časť výkonnostnej odmeny.

Prax vs. vysokoškolské štúdium

08.7.2008
Takmer každý rok sa snaží na našom oddelení aspoň jeden študent vypracovať diplomovú alebo bakalársku prácu. Nemusí ísť pritom o prácu, z ktorej môžeme mať bezprostredný úžitok. Skôr ide o zosumarizovanie poznatkov k určitej téme a pohľad nezaťaženého človeka. Minulý rok bol výnimka – na päť tém, ktoré sme vypísali pre tri univerzity, sa neprihlásil nikto.

Kam kráčaš, hromadná výroba?

08.4.2008
Nedávno sa vrátila skupina vedúcich pracovníkov zo služobnej cesty v Japonsku. Navštívili viacero závodov nášho najväčšieho konkurenta – firmy Toyota. Na spoločnom stretnutí nám potom predstavili svoje poznatky z jednotlivých oblastí, ako výrobné procesy, logistika, technika, kvalita. Prezentácia bola zaujímavá, ale zanechala vo mne zmiešané pocity.

Nemám(e) sa za čo hanbiť

23.2.2008
Bolo veľmi zaujímavé a poučné čítať reakcie na „Ako sme ušetrili alebo Windows verzus Linux“. Väčšina reakcií však opomenula niekoľko dôležitých faktov, z ktorých sú podstatné dva – že ide o riadiaci systém a to, že sa nikde nespomína, že by tento systém nebol funkčný.

Ako sme ušetrili alebo Windows verzus Linux

10.10.2007
Obchodníci často používajú pri získavaní zákazníka taktiku, ktorá sa nazýva šteňa. Ponúknu zákazníkovi určitý produkt veľmi výhodne alebo priamo zadarmo (také malé chutné šteniatko) a neskôr, keď sa už zákazník stane závislý, príde k plateniu (pekný urastený pes, ktorý už niečo zožerie). Niekedy mám pocit takejto taktiky pri projektoch typu Open Source, špeciálne pri operačnom systéme Linux a jeho derivátoch.

Ako ma spravodlivosť dobehla

09.7.2007
Riadiacim systémom sa venujem už viac ako 25 rokov. Najskôr ako vývojový pracovník. Vyvíjali sme riadiace systémy (dostupných systémov na trhu bolo málo a väčšina bola na naše účely nepoužiteľná) a potom sme nimi riadili výrobné stroje a linky. Boli to pekné časy plné entuziazmu, priekopníckych činov a hľadania náhradných riešení.

Zbernice, zbernice, kde vás ľudia berú

11.4.2007
ISA, ISA XT, ISA AT, MCA, EISA, PC/104, INTERBUS, PROFIBUS, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, PROFIBUS FMS, ETHERNET, INDUSTRIAL ETHERNET, VME, PCI, PCI EXPRESS, PCMCIA, LPC, AGP, AC97/HDA, MODBUS, SCSI, USB, SATA, IDE, FIREWIRE, IEE1248, GPIB, HPIB, IMS-2, CAN, RS485, RS422, RS232, I2C, 1-WIRE, SPI, BLUETOOTH, WIFI, ASI, SAFETYBUS, DEVICENET, FOUNDATION FIELDBUS H1, FOUNDATION FIELDBUS H2, FOUNDATION FIELDBUS HSE, LONWORKS, MULTIBUS, HART,
<< < | 1 | 2 | > >>

Ing. Anton Štefánek

Ing. Anton Štefánek
centrálna údržba Volkswagen Slovakia, a.s.
Počet článkov: 11

Autori

prof. Ing. František Janíček, PhD. (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Ing. Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Ing. Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Ing. Marek Baluška, PhD. (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Ing. Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Ing. Vladimír Boďo CSc. (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Ing. Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Ing. Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (Možnosti a perspektívy riadenia)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Čakajú nás významné inovácie)

Ing. Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (Dozrel čas na zmenu)

Ing. Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

Ing. Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Prof. Ladislav Jurišica PhD. (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Ing. Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Bez cieľa)

Ing. Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ing. Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ing. Ladislav Major MBA (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Prof. Ing. Ján Mikleš DrSc. (O jednom nezmyselnom spore)

Ing. Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Ing. Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD. (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Ing. Viera Peťková, PhD. (Čo prinesie výmena generácií?)

Ing. Martin Pokorný (Bez merania...)

Ing. Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ing. Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Ing. Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ing. Ján Rofár, PhD. (Inteligentné výrobné systémy)

Prof. Ing. Ján Sarnovský CSc. (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Ing. Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Ing. Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Ing. Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Ing. Anton Štefánek (Industry 4.0)

Ing. Peter Tirinda, CSc. (Ochrana a diagnostika strojov)

Prof. Ing. Vojtech Veselý DrSc. (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Ing. Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki („Všetko zlé je na niečo dobré.“)

ENERGOFÓRUM 2019, Tále
AKYTEC
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.10.2019
Konferencia DIS 2019, Košice

01.10.2019 - 02.10.2019

2
Podujatia na deň 2.10.2019
Smart Industry 2019, Žilina

02.10.2019 - 03.10.2019

Konferencia DIS 2019, Košice

01.10.2019 - 02.10.2019

3
Podujatia na deň 3.10.2019
Smart Industry 2019, Žilina

02.10.2019 - 03.10.2019

4 5 6
7
Podujatia na deň 7.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

8
Podujatia na deň 8.10.2019
Eaton TOUR 2019, Trenčín

08.10.2019

Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

9
Podujatia na deň 9.10.2019
Eaton TOUR 2019, Košice

09.10.2019

Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

10
Podujatia na deň 10.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

11
Podujatia na deň 11.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

12 13
14 15
Podujatia na deň 15.10.2019
Výrobný manažment 2019, Žilina

15.10.2019 - 16.10.2019

16
Podujatia na deň 16.10.2019
Konferencia ELKON 2019, Halič

16.10.2019 - 17.10.2019

Výrobný manažment 2019, Žilina

15.10.2019 - 16.10.2019

17
Podujatia na deň 17.10.2019
Konferencia ELKON 2019, Halič

16.10.2019 - 17.10.2019

ENERGOFÓRUM 2019, Tále

17.10.2019 - 18.10.2019

18
Podujatia na deň 18.10.2019
ENERGOFÓRUM 2019, Tále

17.10.2019 - 18.10.2019

19 20
21 22
Podujatia na deň 22.10.2019
Eaton TOUR 2019, Bratislava

22.10.2019

PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

23
Podujatia na deň 23.10.2019
Eaton TOUR 2019, Banská Bystrica

23.10.2019

PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

24
Podujatia na deň 24.10.2019
PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

Slovenská kooperačná burza 2019, Bratislava

24.10.2019

25 26 27
28 29 30 31  
RSS | iCal