Ing. Anton Gérer


Skladové hospodárstvo budúcnosti

12.4.2016

Skladovanie je mimoriadne dôležitou súčasťou dodávateľsko-odberateľských reťazcov a jednou z oblastí, ktoré sa vďaka automatizácii rozvíjajú veľmi rýchlo. Spoločnosti na celom svete sa sústreďujú na inovatívne technológie s cieľom zefektívniť procesy. Automatizácia bezpochyby prináša konkurenčnú výhodu, ale opäť prichádzame k známej otázke – stratia ľudia prácu v tomto sektore, ak ich nahradia roboty a technológie?

Zachovanie ľudskosti

08.3.2016

Nielen preto, aby som uskutočnil svoje predsavzatie z februárového editoriálu, ale aj preto, že poznanie toho, čo nás pravdepodobne čaká a neminie, je vždy lepšie, ako zostať zaskočený príchodom zásadných zmien. Hovorím o tom, ako štvrtá priemyselná revolúcia zmení náš doterajší osobný aj pracovný život. Už vopred priznávam, že myšlienky uvedené ďalej nie sú výplodom môjho génia, ale inšpirovali ma účastníci tohtoročného stretnutia lídrov na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose-Klosterse.

Istý si nemôže byť nikto

10.2.2016

Spracovanie ropy, petrochémia či plynárenský priemysel patria od počiatkov svojej existencie k odvetviam, ktoré boli na čele zavádzania inovatívnych postupov a technológií. Dostatok kapitálovej vybavenosti, odborne kompetentní pracovníci (často technická elita, ktorá sa zgrupuje práve v týchto oblastiach priemyslu), z fyzikálnej podstaty technologických procesov potreba ich udržania čo najdlhšie v bezporuchovom režime a zároveň súlad s nekompromisnými regulačnými nariadeniami – to všetko vytvára predpoklady na zavádzanie moderných technológií.

Bude o čom

27.1.2016

Milí priatelia, kolegovia, v novom roku vám prajem veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nehody. Významné dohody, úsmevné príhody a ďalšie života výhody. K tomu veľa úprimnej lásky, skutočných priateľov a pevného zdravia…… a hlavne nech sa nám darí vnímať a reagovať na všetky pozitívne príležitosti, ktoré budú na osoh nielen nám, ale čo najväčšiemu počtu ľudí v našom okolí.

Zmena

21.12.2015

Neviem prečo, ale posledný editoriál v roku sa mi najlepšie píše neskoro večer. Už niekoľko rokov. Všade je ticho. Aj v hlave. Tak asi preto. Ale čo napísať, aby som sa neopakoval? Mal by som k veci, k téme tohto čísla. O tom, ako by vysoko účinné motory mohli Európe do roku 2020 ušetriť 135 TWh elektrickej energie. To je pre lepšiu predstavivosť ročná spotreba elektriny vo Švédsku. A ovzdušie by sme zbavili minimálne 60 miliónov ton skleníkových plynov.

Nepochopenie vedie k chybám

24.11.2015

Výrobné informačné systémy označované ako MES, patria do triedy počítačových systémov, ktoré sa sústredia na realizačnú stránku výroby. Niekedy sa tieto systémy označujú aj ako systémy pre riadenie výrobných postupov (MOM). Je zaujímavé, že priemyselné odvetvia sa vyvíjajú, mení sa aj softvér, ktorý sa tam používa, ale pri implementácii systémov MES sa často opakujú tie isté chyby. 

Jedna vec je stratégia, druhá realita

13.10.2015

Doteraz to bola viac-menej aktivita privátneho sektora a jednotlivcov. Po množstve diskusií na tému čo má byť prvé, či naštartovanie nákupu elektrických vozidiel alebo budovanie infraštruktúry, sa nakoniec na Slovensku rozbehlo jedno aj druhé. Výrobcovia elektrických vozidiel, dodávatelia nabíjacích staníc, energetické spoločnosti, či viaceré mimovládne združenia na čele so Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu (SEVA) priebežne masírovali verejnú mienku a výraznou mierou sa pričinili o výsledok, aký v súčasnosti na Slovensku existuje. Jediný, kto v tomto zozname aktívne účinkujúcich na poli slovenskej elektromobility chýbal, bol štát. 

Byť výrobcom strojov sa neoplatí? Naopak!

09.9.2015

Aby výrobcovia strojov dokázali zostať konkurencie schopní, musia sledovať svoje náklady a strážiť marže. Pre rast na globálnych trhoch musia vytvoriť odolný, účinný a medzinárodne fungujúci dodávateľský reťazec a dodržiavať predpisy tej-ktorej krajiny. Aby boli moderní, musia investovať do dynamicky sa meniacich, nastupujúcich technológií.

Slávnosť spracovateľského priemyslu

07.8.2015

Nie je umením spraviť veľtrh. Umením je spraviť taký veľtrh, ktorý je v kalendári vystavovateľov a návštevníkov zapísaný veľkými písmenami. Na ktorý sa všetci tešia, lebo pre všetkých znamená prínos. Pre jedných v podobe utuženia existujúcich partnerstiev a získania množstva dobrých kvalitných kontaktov s perspektívou obchodných príležitostí. Pre druhých je to zdroj inšpirácie, zoznámenia sa s trendmi a aj nájdenia riešení ich každodenných úloh, ktoré vo svoje výrobnej či spracovateľskej prevádzke riešia. 

Prechod na moderný riadiaci systém

13.7.2015

Prechod z pôvodného na moderný riadiaci systém je jednou z najväčších výziev, pred ktorou v súčasnosti stoja mnohí koncoví používatelia. Podľa štúdie spoločnosti ARC Advisory sa hodnota nainštalovanej základne priemyselných automatizačných systémov, ktorých životnosť sa blíži v týchto rokoch ku svojmu koncu, pohybuje okolo sumy 65 miliárd USD. Tento stav predstavuje veľké príležitosti tak pre koncových používateľov, ako aj pre dodávateľov.

<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Anton Gérer

Anton Gérer

Ing. Anton Gérer
šéfredaktor ATP Journal

Počet článkov: 78

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Dáta – základ riadenia a zlepšovania)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Akých absolventov pripravovať na Priemysel X.Y?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Dôvod rozmýšľať nad vyšším podielom automatizácie)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (O víruse)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
Podujatia na deň 9.6.2020
NEWMATEC 2020, Tále - NOVÝ TERMÍN!

09.6.2020 - 10.6.2020

10
Podujatia na deň 10.6.2020
NEWMATEC 2020, Tále - NOVÝ TERMÍN!

09.6.2020 - 10.6.2020

11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
Podujatia na deň 23.6.2020
SENSOR + TEST 2020, Norimberg, Nemecko

23.6.2020 - 25.6.2020

24
Podujatia na deň 24.6.2020
SENSOR + TEST 2020, Norimberg, Nemecko

23.6.2020 - 25.6.2020

25
Podujatia na deň 25.6.2020
SENSOR + TEST 2020, Norimberg, Nemecko

23.6.2020 - 25.6.2020

26 27 28
29 30  
RSS | iCal