Ján Kováčik


Prispejme k inováciám v čase krízy

27.9.2009
Dnes už môžeme len konštatovať, že finančná kríza prerástla v globálnu hospodársku krízu. Ťažko nájsť oblasť ľudskej činnosti, ktorej by sa negatívne nedotkla. Istý politik sa vyjadril v tom zmysle, že ako kríza prišla, tak aj sama od seba odíde a nemá význam podnikať žiadne aktivity na jej zmiernenie.

„Druhotné“ prínosy investícií

23.9.2009
V súčasnosti, ešte viac ako v minulosti, firmy veľmi starostlivo zvažujú, kde použijú investičné prostriedky. Existujú rôzne metódy hodnotenia efektívnosti investícií, o ktorých sa na tomto mieste nechcem zmieňovať. Nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že investície sú zamerané hlavne na zvyšovanie efektívnosti výroby, úsporu nákladov či znižovanie energetickej náročnosti výroby. A tiež že automatizácia má pri realizácii týchto investícií nezastupiteľné miesto.

Optimalizácia výrobných prostriedkov sa stáva nevyhnutnosťou

10.10.2008
Poslanie automatizačných systémov sa neustále prispôsobuje novým požiadavkám. Dnes už nestačí výrobný proces len riadiť, treba mať aj dostupné informácie v reálnom čase s cieľom optimalizácie výrobného procesu od vstupu suroviny až po konečný produkt. On-line informácie ešte stále nezaručujú, že proces beží optimálne.

Prevencia sa oplatí

08.7.2008
S pojmom prevencia sa stretávame čoraz častejšie. Preventívne chodíme na zdravotné prehliadky, preventívne sa dávame očkovať proti chrípke, s autom chodíme na preventívne servisné kontroly a pod. Zistili sme, že prevenciou môžeme predchádzať následkom, ktorých odstránenie by si vyžiadalo omnoho viac úsilia aj nákladov. A ako je to vo výrobnom procese?

Nepodceňujeme význam snímačov a akčných členov?

08.4.2008
Pod pojmom automatizácie výrobného procesu si mnohí okamžite predstavia riadiaci systém s jeho vstupno-výstupnými jednotkami, procesorom, inžinierskymi a operátorskými stanicami a v neposlednej miere aj komunikačné zbernice. Aj samotné zadanie sa často začína špecifikáciou počtu vstupov/výstupov, na základe čoho sa navrhne základná hardvérová konfigurácia systému.

Optimalizujme využívanie automatizačných technológií

23.2.2008
V začiatkoch rozvoja priemyselnej automatizácie sa tvorcovia riešení snažili automatizovať všetko s cieľom vylúčiť ľudský faktor, ktorý bol považovaný za najslabšie miesto v celom procese riadenia. Tento prístup sa zanedlho ukázal ako nesprávny a dnes vieme, že človek je nevyhnutnou súčasťou aj najmodernejších automatizačných technológií.

Riešenia šité na mieru?

17.12.2007
S týmto slovným spojením sa dnes stretávame na každom kroku. Na mieru nám „ušijú“ automobil, dom či byt, nábytok, všetko záleží na našich predstavách, ale hlavne na finančných možnostiach.

Prečo inovovať riadiaci systém

12.8.2007
Nové technologické linky sú dnes vybavené najmodernejšou automatizáciou, kde majú nezastupiteľné miesto riadiace systémy. Tieto systémy umožňujú nielen optimálne riadenie technológie, poskytujú tiež informácie o celom výrobnom procese v reálnom čase.

Automatizácia a bezpečnosť IT

17.5.2007
Automatizáciu si v súčasnosti už nevieme predstaviť bez informačných a komunikačných technológií. Pomocou informácií požadovaných v reálnom čase možno optimalizovať vlastnosti celého výrobného procesu. Zber a prenos dát je realizovaný cez štandardizované rozhrania a zbernice po vertikálnej aj horizontálnej úrovni. Prenos dát sa dnes však už rozhodne nekončí za bránami podniku.

Aby projekt splnil očakávania

04.4.2007
V minulosti bol hlavný prínos automatizácie zameraný na zvýšenie produkcie, v súčasnosti je to hlavne zlepšenie kvality, zníženie nákladov a zvýšenie produktivity výroby. Ciele automatizácie sú teda jasné, v praxi to však také jednoduché rozhodne nie je.

Ing. Ján Kováčik

Ing. Ján Kováčik
riaditeľ divízie Automatizačné technológie ABB, s.r.o.
Počet článkov: 10

Autori

prof. Ing. František Janíček, PhD. (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Ing. Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Ing. Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Ing. Marek Baluška, PhD. (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Ing. Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Ing. Vladimír Boďo CSc. (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Ing. Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Ing. Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (Možnosti a perspektívy riadenia)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Čakajú nás významné inovácie)

Ing. Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (Dozrel čas na zmenu)

Ing. Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

Ing. Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Prof. Ladislav Jurišica PhD. (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Ing. Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Bez cieľa)

Ing. Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ing. Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ing. Ladislav Major MBA (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Prof. Ing. Ján Mikleš DrSc. (O jednom nezmyselnom spore)

Ing. Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Ing. Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD. (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Ing. Viera Peťková, PhD. (Čo prinesie výmena generácií?)

Ing. Martin Pokorný (Bez merania...)

Ing. Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ing. Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Ing. Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ing. Ján Rofár, PhD. (Inteligentné výrobné systémy)

Prof. Ing. Ján Sarnovský CSc. (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Ing. Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Ing. Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Ing. Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Ing. Anton Štefánek (Industry 4.0)

Ing. Peter Tirinda, CSc. (Ochrana a diagnostika strojov)

Prof. Ing. Vojtech Veselý DrSc. (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Ing. Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki („Všetko zlé je na niečo dobré.“)

ENERGOFÓRUM 2019, Tále
AKYTEC
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.10.2019
Konferencia DIS 2019, Košice

01.10.2019 - 02.10.2019

2
Podujatia na deň 2.10.2019
Smart Industry 2019, Žilina

02.10.2019 - 03.10.2019

Konferencia DIS 2019, Košice

01.10.2019 - 02.10.2019

3
Podujatia na deň 3.10.2019
Smart Industry 2019, Žilina

02.10.2019 - 03.10.2019

4 5 6
7
Podujatia na deň 7.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

8
Podujatia na deň 8.10.2019
Eaton TOUR 2019, Trenčín

08.10.2019

Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

9
Podujatia na deň 9.10.2019
Eaton TOUR 2019, Košice

09.10.2019

Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

10
Podujatia na deň 10.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

11
Podujatia na deň 11.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

12 13
14 15
Podujatia na deň 15.10.2019
Výrobný manažment 2019, Žilina

15.10.2019 - 16.10.2019

16
Podujatia na deň 16.10.2019
Konferencia ELKON 2019, Halič

16.10.2019 - 17.10.2019

Výrobný manažment 2019, Žilina

15.10.2019 - 16.10.2019

17
Podujatia na deň 17.10.2019
Konferencia ELKON 2019, Halič

16.10.2019 - 17.10.2019

ENERGOFÓRUM 2019, Tále

17.10.2019 - 18.10.2019

18
Podujatia na deň 18.10.2019
ENERGOFÓRUM 2019, Tále

17.10.2019 - 18.10.2019

19 20
21 22
Podujatia na deň 22.10.2019
Eaton TOUR 2019, Bratislava

22.10.2019

PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

23
Podujatia na deň 23.10.2019
Eaton TOUR 2019, Banská Bystrica

23.10.2019

PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

24
Podujatia na deň 24.10.2019
PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

Slovenská kooperačná burza 2019, Bratislava

24.10.2019

25 26 27
28 29 30 31  
RSS | iCal