Pavol Stračár


Diaľková diagnostika VTZ

14.6.2011
V automatizačnej technike existujú rôzne možnosti riešení sledovania stavu podporných zariadení a ich diagnostiky. V nasledujúcich riadkoch by som priblížil môj pohľad na túto problematiku.

Pracovisko operátorov

03.3.2011
V období, keď som začal pracovať v cementárni, na mňa veľmi zapôsobila centrálna dozorňa, z ktorej sa už vtedy diaľkovo ovládali technologické linky. Miestnosť bola veľká asi 500 m2.

Tepny automatizácie

23.11.2010

Nedávno som v mojej praxi začal riešiť problém káblových kanálov, a tak by som sa chcel s vami podeliť o niektoré skúsenosti. Káblové kanály si možno predstaviť ako tepny v ľudskom tele, ktoré distribuujú informácie medzi technológiou a riadiacim centrom. Automatizačné procesy sú bytostne závislé od dobrého spojenia. Hovorí sa, že bez spojenia nie je velenia.

Projekty a zmeny

08.8.2010
Každý akokoľvek kvalitne pripravený a zrealizovaný projekt zastihnú časom väčšie alebo menšie zmeny, ktoré trápia nejedného technika. Nechcem sa vo svojej úvahe zaoberať projektovou dokumentáciou pre veľký projekt, chcem sa skôr zamerať na zmeny zapojení v prevádzke a novými čiastkovými projektmi. Z môjho pohľadu predstavuje realizačný projekt automatizácie technologickej linky jednu dokumentáciu, v ktorej sa nachádza silová časť, meranie a komunikačné siete.

Decentrálne ovládanie a podsystémy

04.5.2010
V praxi nachádzame rôzne riešenia centrálneho a decentrálneho ovládacieho systému. Pri svojej práci som sa stretol s riešením decentrálneho ovládania, ktoré je charakteristické tým, že napájanie a ovládanie zariadení je rozdelené do menších celkov v rámci technológie.

Znižovanie nákladov

07.11.2009
V tomto období veľa výrobných spoločností nastupuje na cestu znižovania nákladov a pozastavuje investície. Niektoré úspešne a niektoré menej – to je však na posúdenie vedenia každej spoločnosti.

Databázy – súčasť automatizácie

24.7.2009
Poviete si, že databáza nie je nič nové, a určite máte pravdu. Ale je to podporný nástroj automatizácie a jej význam sa naplno ukáže, až keď dokážeme previazať jej flexibilitu s ostatnými nástrojmi, ktoré potrebujete pri projekte, pri realizácii, pri uvádzaní do chodu a pri údržbe. U nás takýto nástroj používame a máme s ním dobré skúsenosti.

Úskalia realizácie projektov

03.5.2009
Odhliadnuc od terajšej finančnej krízy, ktorá nás oslovuje z každej strany a pletie sa nám do osobného i profesionálneho života, skúsme sa venovať tomu, čo nás trápi pri realizácii investičnej akcie.

Vysokoškoláci a zamestnanie

21.2.2009
Dovoľte mi, aby som sa zamyslel nad situáciou na trhu práce v oblasti automatizácie procesov. V dnešnom období, keď sa rady „elektrikárov“ v priemyselných podnikoch skôr znižujú ako rozširujú, alebo sa rekvalifikujú na iný odbor či niekedy dokonca na nižšiu úroveň, je namieste položiť si otázku: Prečo je takýto stav?
<< < | 1 | 2 | > >>

Ing. Pavol Stračár

Ing. Pavol Stračár

Po skončení štúdia na bývalej Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave so zameraním Elektrotechnológia v roku 1978 som sa zamestnal v cementárni Rohožník. Tu pôsobím dodnes na pozícii projektového manažéra. Počas môjho pôsobenia v cementárni som prešiel viacerými pozíciami z oblasti elektro.

K automatizácii som sa dostal počas pôsobenia v Elektroúdržbe. Tu som bol v roku 1991 postavený pred rozhodnutie či zostať v údržbe, alebo vytvoriť nový tím, ktorý sa bude zaoberať výmenou ovládacieho systému v cementárni. Zvolil som si tú druhú, pre mňa veľmi zaujímavú cestu, ktorá ma obohatila o nové skúsenosti. Z dnešného pohľadu myslím, že som urobil dobre. Rekonštrukcia rotačnej pece v roku 2004 ma odklonila na dráhu investícii, kde pracujem doteraz.

Počet článkov: 19

Autori

prof. Ing. František Janíček, PhD. (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Ing. Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Ing. Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Ing. Marek Baluška, PhD. (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Ing. Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Ing. Vladimír Boďo CSc. (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Ing. Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Ing. Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (Možnosti a perspektívy riadenia)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Kybernetická bezpečnosť naberá na dôležitosti)

Ing. Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (Dozrel čas na zmenu)

Ing. Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

Ing. Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Prof. Ladislav Jurišica PhD. (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Ing. Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Bez cieľa)

Ing. Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ing. Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ing. Ladislav Major MBA (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Prof. Ing. Ján Mikleš DrSc. (O jednom nezmyselnom spore)

Ing. Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Ing. Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD. (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Ing. Viera Peťková, PhD. (Čo prinesie výmena generácií?)

Ing. Martin Pokorný (Bez merania...)

Ing. Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ing. Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Ing. Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ing. Ján Rofár, PhD. (Inteligentné výrobné systémy)

Prof. Ing. Ján Sarnovský CSc. (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Ing. Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Ing. Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Ing. Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Ing. Anton Štefánek (Industry 4.0)

Ing. Peter Tirinda, CSc. (Ochrana a diagnostika strojov)

Prof. Ing. Vojtech Veselý DrSc. (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Ing. Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Možnosti zmiernenia dosahu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily)

AKYTEC
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5
Podujatia na deň 5.6.2019
FOXON Academy Tour 2019, Košice

05.6.2019 - 06.6.2019

6
Podujatia na deň 6.6.2019
FOXON Academy Tour 2019, Košice

05.6.2019 - 06.6.2019

OČAKÁVAJME NEOČAKÁVANÉ, Brno

06.6.2019

7 8 9
10 11
Podujatia na deň 11.6.2019
RIADENIE PROCESOV – PROCESS CONTROL ’19, Štrbské Pleso

11.6.2019 - 14.6.2019

12
Podujatia na deň 12.6.2019
RIADENIE PROCESOV – PROCESS CONTROL ’19, Štrbské Pleso

11.6.2019 - 14.6.2019

13 14
Podujatia na deň 14.6.2019
RIADENIE PROCESOV – PROCESS CONTROL ’19, Štrbské Pleso

11.6.2019 - 14.6.2019

15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
Podujatia na deň 25.6.2019
SENSOR + TEST 2019, Norimberg

25.6.2019 - 27.6.2019

26
Podujatia na deň 26.6.2019
SENSOR + TEST 2019, Norimberg

25.6.2019 - 27.6.2019

27
Podujatia na deň 27.6.2019
Školenia v oblasti automatizácie a robotizácie, Piešťany

27.6.2019, 08:30

SENSOR + TEST 2019, Norimberg

25.6.2019 - 27.6.2019

28 29 30
RSS | iCal