prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.


O víruse

20.4.2020

V tomto čase všetci hovoria o víruse. Lekári sa snažia zachrániť ľudské životy a ekonómovia ekonomiku. Je zaujímavé sledovať pokoru a disciplínu ľudí v Ázii a chaos v Európe, kde sme desaťročia nepoznali hlad, vojnu a prírodné katastrofy. Na koronavírus zomrelo už niekoľko tisíc ľudí. Na samovraždy ročne zomrie vo svete vyše 800-tisíc ľudí, na cukrovku okolo 1,5 milióna. V bohatej Európe trpí 20 % ľudí osamelosťou. Vírusy a krízy sú poslovia. Hovoria nám, že niečo nie je v poriadku. Je normálne neustále zvyšovať výrobu, spotrebu, ťažiť viac surovín a vyhadzovať odpad? Alebo sa zastaviť a premýšľať nad tým, koľko peňazí a vecí skutočne potrebujeme a koľko času máme na svojich blízkych? Ekonómovia a politici nás strašia, že sa zastaví rast, klesnú akcie na burze, podniky a banky budú mať problémy. Naša Zem funguje aj bez burzových indexov, bánk a korporácií. Nevieme, aké budú následky.

Teória obmedzení

09.3.2020

Je mi ľúto ľudí, ktorí sa narobia len preto, že si nevedia prácu uľahčiť a správne zorganizovať. Chodia z práce unavení a majú pocit premárneného dňa. Napriek veľkému úsiliu nedosahujú očakávané výsledky. Vzorec produktivity nehovorí o tom, že máme robiť ťažko a veľa. Máme sa sústrediť na to, čo je dôležité a ostatné riešiť nemusíme. Nepoznám majiteľa firmy, ktorý by pracoval s cieľom zvyšovať náklady, znižovať tržby a na konci mesiaca dosiahnuť čo najväčšiu stratu. Napriek tomu to mnohí usilovne robia. Ako?

Operatíva a stratégia

27.10.2019

Operatíva nás zamestnáva každý deň, stratégia nás orientuje na budúce ciele. V operatíve riešime naliehavé veci, v stratégií dôležité. Tlak na operatívu nás okráda o budúcnosť. Operatíva je naplnená každodennou byrokraciou. Pred časom vyšiel v časopise Harvard Business Review článok Garyho Hamela Koniec byrokracie. Autori uvádzajú, že od roku 1983 sa v americkej ekonomike počet manažérov, supervízorov a administrátorov zdvojnásobil, pričom ostatné pozície narástli len o 44 %. Peter Drucker koncom osemdesiatych rokov predpovedal, že riadiace úrovne vo firmách sa do 20 rokov zredukujú na polovicu a bude v nich len tretina manažérov. Nestalo sa. Byrokracia prežíva a rastie, hlavne vo veľkých podnikoch. Náklady spojené s byrokraciou v americkej ekonomike spočítali autori článku na 3 trilióny dolárov.

Bez cieľa

02.8.2019

O ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako tých, ktorí nevedia riadiť svoj život. Manažéri podnikov neustále vytyčujú ciele, rozdeľujú ich na jednotlivé oddelenia a ľudí, kontrolujú ich plnenie. Aj ja som si myslel, že ľudský život sa riadi ako projekt, ktorý má ciele a aktivity na ich dosiahnutie. Už si to nemyslím. Život sa žije a prácu vykonávame najlepšie, ako vieme.

Svet chorých ľudí

16.5.2019

Môj otec je lekár. Celý život k nemu chodili ľudia s rôznymi chorobami, ale aj simulanti a hypochondri. Aj za mnou chodia „pacienti“ z firiem. Niektorí trpia schizofréniou medzi tým, čo si myslia a čo musia hovoriť. Iní potláčajú svoje svedomie, lebo musia prikyvovať na nezmysly. Sú aj takí, ktorí chcú byť v každej situácii perfektní – nie sú a zbytočne sa trápia. Niektorí sa sťažujú, že takmer polovicu ich práce tvoria zbytočné činnosti (nudné schôdze, zápisy, nepotrebné dokumenty). Vo zvyšnom čase nestíhajú dôležité veci.

Keď nezostáva čas

12.2.2019

Nerád používam slovné spojenie time management, pretože čas sa nedá riadiť, vrátiť späť ani spomaliť alebo uskladniť. Dajú sa však riadiť naše aktivity v čase, ktorý máme vymedzený – 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ide teda o riadenie seba. Veľa ľudí si myslí, že ich výkonnosť spočíva v tom, že si do kalendára zapíšu čo najviac úloh a snažia sa ich vykonať. Do kalendára si však treba napísať najskôr dôležité veci – skutočné priority, veľké kamene nášho života. Sú to aktivity, ktoré nás dovedú do cieľa. Ak nemáme smerovanie, nemáme priority. Často sa pýtam ľudí, čo je pre nich dôležité. Niektorí odpovedajú, že zdravie, rodina, vzťahy, iní spomínajú vzdelávanie, kariéru… Keď spolu rozoberáme, koľko času týmto prioritám venovali, často počúvam rôzne výhovorky, „ako im nezostal čas.“ V skutočnosti ale čas mali, len si ho zapratali inými vecami – naliehavými (pod časovým tlakom) a nedôležitými (priority niekoho iného).

Technológia a humanita

28.11.2018

Technika a technológie pomohli ľuďom v posledných storočiach využívať vodu, paru, železnice, oceľ, elektrinu, ropu, automobily, plyn, automatizované stroje, počítače a informácie na obrovský rast produktivity a bohatstva. Za tristo rokov sme zažili obdobie, aké ľudstvo nepamätá. Prinieslo predĺženia ľudského života, zlepšenie vzdelania, slobody a mnohých ďalších vecí. Dostávame sa do doby hojnosti, kde môže byť súperenie nahradené spoluprácou a strach z nedostatku zdieľaním. Rôzni technologickí vizionári dnes hovoria, že v najbližších 20 rokoch prebehnú v technike a spoločnosti zmeny, ktoré budú väčšie ako tie za posledných 300 rokov. Hovoria o exponenciálnych technológiách a exponenciálnych organizáciách.

Prepáčte nám, deti

11.7.2018

Nadávame vám, že ste iné ako my. Neposlúchate nás, sedíte pri počítačoch, nebaví vás to, čo bavilo nás, vraj sa vám nechce učiť sa a pracovať. Odovzdávame vám svet, ktorý sme roky poctivo budovali – je plný materializmu a sebectva. Obetovali sme veľa kariére a tomu, aby sme pre vás vytvorili také podmienky, že nebudete musieť pracovať tak tvrdo ako my. Nemusíte a máte oveľa viac. Tak sme sa zamerali na bohatstvo a rast, že vám odovzdávame do správy nespravodlivú spoločnosť a zničenú prírodu. Zarábali sme pre vás peniaze, ale nemali sme na vás čas. A teraz vám vyčítame vaše zlozvyky a to, že nemáte čas vy na nás. Nechce sa vám vraj zakladať rodiny, vychovávať deti a obetovať sa pre druhých. Rozpadávajú sa vám rodiny.

Očakávajme neočakávané

15.4.2018

Nové veci prichádzajú na svet tak, že najskôr to trvá dlhšie, ako sme si predstavovali, a potom prichádza rýchla a šokujúca zmena.

Pomaly zájdeme ďalej

18.1.2018

Žijeme v rýchlom svete. Mnohí hovoria o operatíve, exekutíve, vybavovaní mnohých problémov, ktoré prináša každý deň. Len tak sedieť a nič nerobiť neprichádza do úvahy. Aj relax a pobyt s rodinou spôsobuje niekedy manažérom výčitky svedomia, že strácajú výkonnosť. Beháme ako zajace po poli, reagujeme na podnety a stimuly, snažíme sa v danom čase urobiť maximum činností a niekedy strácame pojem o tom, či sú skutočne dôležité a majú zmysel. Počul som, že ani jeden človek na smrteľnej posteli neľutoval, že mohol byť trochu dlhšie v práci, vybaviť ďalšie úlohy a lepšie splniť firemné ukazovatele.

<< < | 1 | 2 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Ján Košturiak

Ján Košturiak

prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.
IPA Slovakia, s.r.o.

Počet článkov: 14

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Znižovanie nákladov – dvakrát meraj, raz…)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Akých absolventov pripravovať na Priemysel X.Y?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Kým sa vyvinie digitálna vakcína, vírusy sa budú šíriť aj v kyberpriestore)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (O víruse)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22
Podujatia na deň 22.9.2020
Fórum praktickej údržby 2020, Trnava

22.9.2020 - 23.9.2020

23
Podujatia na deň 23.9.2020
Fórum praktickej údržby 2020, Trnava

22.9.2020 - 23.9.2020

24 25 26 27
28 29 30  
RSS | iCal