Nové trendy


Metodológia na testovanie nábehu výrobných liniek (2)

10.10.2018
Metodológia na testovanie nábehu výrobných liniek (2)

V prvej časti seriálu sme sa zaoberali výhodami digitálnych modelov, typmi liniek, ktoré sú najčastejšie predmetom modelovania, pričom podrobnejšie sme rozobrali koncepciu ručných montážnych liniek. V druhej časti sa budeme venovať koncepcii automatizovaných výrobných a montážnych liniek a pružných výrobných systémov.

Modely turbín pro on-line posouzení dynamické stability

10.10.2018
Modely turbín pro on-line posouzení dynamické stability

Odhad dynamické stability (úhlové, napěťové a frekvenční) je důležitou součástí bezpečného provozu elektrizační soustavy (ES). Vyplývá to i z Nařízení Komise EU 2017 /[1] obsahující článek 38 o monitorování a posuzování dynamické stability. Článek 38 předepisuje jednotlivým provozovatelům přenosových soustav sledovat dynamickou stabilitu systému a provádět její posouzení alespoň jednou ročně pomocí off-line studií.

Smart Grids – vplyv na existujúcu elektrizačnú sústavu (1)

10.10.2018

S rozvojom obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa pripájajú najmä do sietí nižších napäťových úrovní, sa v súčasnosti ako ďalší trend rozvoja elektrizačnej sústavy uvažuje so vznikom sebestačných regiónov. Sebestačný región môžeme chápať ako Smart Grids, v ktorých bude dodávka energie zabezpečená z malých zdrojov v distribučných sústavách. Napriek rozvoju zdrojov na úrovni distribučných sústav však možno predpokladať, že existujúca prenosová sústava a aj časť veľkých zdrojov zostane v prevádzke. V príspevku sa zaoberáme možnými vplyvmi takejto významnej zmeny v štruktúre a hierarchii riadenia elektrizačnej sústavy na reguláciu napätia a napäťovú stabilitu existujúcej prenosovej sústavy, ako aj na prevádzku veľkých synchrónnych generátorov.

Továrne budúcnosti (19)

19.9.2018
Továrne budúcnosti (19)

Ako by mali vyzerať továrne budúcnosti? Aké technológie budú kľúčové pre výrobné podniky a čo by mali priniesť? Na tieto aj mnohé ďalšie otázky dáva odpoveď Európska komisia, ktorá v spolupráci s EFFRA (European Factories of the Future Research Association) vydala vyše stotridsaťstranový prehľad očakávaných zmien, ktoré výrobný sektor čaká v nasledujúcich rokoch. V tomto seriáli sa pozrieme na to najdôležitejšie z uvedeného dokumentu a predstavíme aj niektoré projekty, ktoré sa už stali realitou.

Chytré zariadenia v priemysle (9)

18.9.2018

Smart/Intelligent edge – sieťové charakteristiky a aplikačné domény v IoT

18.9.2018
Smart/Intelligent edge – sieťové charakteristiky a aplikačné domény v IoT

Internet vecí (IoT) je paradigma založená na prepojení veľkého počtu heterogénnych koncových zariadení s cieľom monitorovať okolité prostredie a umožniť digitálnym službám interakciu s fyzickým svetom. IoT za posledné desaťročie rapídne pokročil a vďaka ponúkaným benefitom našiel uplatnenie v širokom spektre oblastí použitia. Výrazná diverzita v aplikačnom využití poukazuje na popularitu a aktuálnosť témy, avšak zároveň prináša aj viaceré výzvy, ktoré musia byť adresované, aby sa zaručila dlhodobá udržateľnosť IoT. Táto časť zo série Smart/Intelligent edge [1], [2] sa zaoberá problematikou charakteristiky sieťovej prevádzky v IoT, ktorej pochopenie je kľúčové pre navrhovanie efektívnych riešení.

Metodológia na testovanie nábehu výrobných liniek (1)

17.9.2018

Výrobná linka je definovaná ako množina integrovaného vybavenia a ľudských zdrojov, ktorej funkciou je vykonávanie jednej alebo viacerých výrobných a/alebo montážnych operácií na materiáli, dielcoch alebo skupine dielcov. Medzi integrované vybavenie patria výrobné stroje a nástroje, systémy na manipuláciu s materiálom, polohovacie zariadenia a počítačové systémy. Ľudské zdroje sú potrebné počas celej pracovnej doby alebo periodicky na udržiavanie systému v chode. Všetky činnosti integrovaného vybavenia a ľudských zdrojov možno odsimulovať vo virtuálnom prostredí. Absolútne kľúčovou súčasťou týchto simulácií je analýza charakteristík výrobných liniek a ich optimalizácia. Tým dochádza k výraznému šetreniu času nábehu linky v reálnej prevádzke, pretože sa odstránia bežné chyby (napr. rozmiestnenie častí linky či programátorské chyby). V konečnom dôsledku tak dochádza aj k ekonomickej úspore približne na úrovni 20 až 30 %. Digitálny model umožňuje spúšťať rôzne experimenty a scenáre bez narušenia existujúceho výrobného systému, čím je umožnená funkcionalita optimalizácie jestvujúcich riešení.

Továrne budúcnosti (18)

14.8.2018
Továrne budúcnosti (18)

Ako by mali vyzerať továrne budúcnosti? Aké technológie budú kľúčové pre výrobné podniky a čo by mali priniesť? Na tieto aj mnohé ďalšie otázky dáva odpoveď Európska komisia, ktorá v spolupráci s EFFRA (European Factories of the Future Research Association) vydala vyše stotridsaťstranový prehľad očakávaných zmien, ktoré výrobný sektor čaká v nasledujúcich rokoch. V tomto seriáli sa pozrieme na to najdôležitejšie z uvedeného dokumentu a predstavíme aj niektoré projekty, ktoré sa už stali realitou.

Simulácia robotov v praxi

14.8.2018
Simulácia robotov v praxi

Simulácia robotizovaných liniek už dnes nie je len o overení dostupnosti a preverení, či sa robot „zmestí“ do procesu. Technológie sú ďaleko pred nami, ale málo sa o nich vraví, pretože je málo spoločností nielen na Slovensku, ktoré majú reálne skúsenosti s touto technológiou a sledujú vývoj v tejto sfére.

Smart/Intelligent Edge – informačný model a analýza dát

14.8.2018
Smart/Intelligent Edge – informačný model a analýza dát

V dnešnej dobe IoT (Internet of Things) nastáva nový trend, ktorý sa snaží o presun požadovaných funkcionalít vrátane inteligentných z cloudových dátových centier na hranu (okraj – edge) internetovej siete. To by malo pomôcť optimálne využívať výpočtové zdroje, šetriť množstvom prenášaných dát a cloudovými prostriedkami vzhľadom na celkový cieľ konvergentného OT/IT riešenia. Čo sa však skrýva pod pojmami smart/intelligent edge? Systematická terminológia ešte nie je ustálená, je v dynamickom vývine. V tomto článku si rozoberieme najčastejšiu funkcionalitu realizovanú na hrane siete, a to proces tvorby informačného modelu a jeho využitie cez „klasickú“ smart/inteligentnú analýzu dát a ich vizualizáciu. Vzhľadom na aktuálny stav technológií možno smart/inteligentné výpočty implementovať aj do najspodnejších vrstiev IoT riešení, zariadení či iných systémov na hrane siete.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
Konferencia Robotika II
Reklama

Aj vodári už objavujú možnosti digitálnych riešení

Rastúci nedostatok zdrojov pitnej vody, rast mestskej populácie, predpisy na ochranu životného prostredia a neefektívnosť procesov...
Anton Gérer

Keď nezostáva čas

Nerád používam slovné spojenie time management, pretože čas sa nedá riadiť, vrátiť späť ani spomaliť alebo uskladniť. Dajú sa však riadiť...
Ján Košturiak

Tak si tu žijeme/stavebníctvo

V štruktúre výrobných odvetví národného hospodárstva sú priemysel a stavebníctvo na prvých priečkach. Stavebníctvo sa dostalo do krízy....
Ing. Vladimír Vránsky
NEWMATEC 2019
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6
Podujatia na deň 6.2.2019
Konferencia ELEKTROTEC, Bratislava

06.2.2019

ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

7
Podujatia na deň 7.2.2019
ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

8
Podujatia na deň 8.2.2019
ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

9 10
11 12
Podujatia na deň 12.2.2019
Virtuální zákaznícký den ZAT

12.2.2019, 14:00

13
Podujatia na deň 13.2.2019
Konferencia ELEKTROTEC, Košice

13.2.2019

14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  
RSS | iCal