Pondelok 2. 4. 2012

8,00 - 8,30 - Prezentácia účastníkov 

8,30 - 10,00 - Prednáška a práca s STN 62305-2, „Riziko a zložky rizika“

10,00 - 10,15 - Prestávka

10,15 - 12,00 - Prednáška a práca s STN 62305-2, „Činitele ovplyvňujúce zložky rizika“

12,00 – 12,45 - Obed

12,45 – 14,00 - Prednáška a práca s STN 62305-2,  „Ochranné opatrenia a výber ochranných opatrení“

14,00 – 14,15 - Prestávka

14,15 – 15,30 - Prednáška k STN 62305-3, „Metódy určovania ochranného priestoru“

15,30 – 16,00 - Diskusia k prednášaným témam a práci prvého dňa

16,00 – 17,30 - Ubytovanie účastníkov a osobné voľno

17,30 – 21,00 - Spoločná večera, Ochutávka vín Hontianskeho regiónu s odborným výkladom

 

Utorok 3. 4. 2012

8,00 - 10,00 -  Praktické vypracovanie analýzy rizika pre konkrétny objekt so sotfvérom DEHNsupport

10,00 - 10,15 -  Prestávka

10,15 -12,00 - Praktický návrh ochranných opatrení so softvérom DEHNsupport

12,00 -12,45 - Obed

12,45 -14,00 - Praktický návrh zachytávacej sústavy a výpočet dostatočnej vzdialenosti „s“ so softvérom DEHNsupport

14,00 -14,15 - Prestávka

 14,15 -15,30 - Praktický výpočet a definovanie ochranného priestoru zachytávacej sústavy so softvérom DEHNsupport

15,30 - Ukončenie seminára

Účastnícky poplatok: 80,-€ bez DPH za jedného účastníka (organizátor nie je platca DPH)

V účastníckom poplatku je zahrnutné:

  • školné za dva dni
  • študijný materiál
  • občerstvenie počas prestávok (obložené chlebíčky, minerálka, káva)
  • spoločná večera v prvý seminárový večer spojená s ochutnávkou vín Hontianskeho regiónu

Cestovné náklady, obedy a ubytovanie si hradia účastníci a nie sú zahrnuté v účastníckom poplatku. Počet účastníkov je obmedzený kapacitou špecializovanej učebne na maximálne 15 osôb. Z tohto dôvodu bude záväzná prihláška účastníka akceptovaná len po prijatí účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na účet organizátora:

Jiří Kroupa
Zastúpenie firmy DEHN+SOHNE pre Slovensko
Banka: VUB Zvolen
Číslo účtu: 654947412 / 0200

V príkaze na úhradu účastníckeho poplatku uveďte do poznámky pre prijímateľa text:  SEMINAR  a svoje priezvisko

Daňový doklad o úhrade účastníckeho poplatku dostane účastník v prvý deň pri prezentácii.

Najneskorší dátum zaslania záväznej prihlášky a úhrady je štvrtok 29.3.2012 (dňom úhrady sa rozumie deň pripísania školného na účet organizátora).  Záväznú prihlášku, ktorá tvorí prílohu tohto článku, prosím posielajte  na mailovú adresu organizátora j.kroupa@dehn.sk