Názory, ATP Journal - priemyselná automatizácia, informatika a údržba ATP Journal - priemyselná automatizácia, informatika a údržba https://www.atpjournal.sk Fri, 19 Apr 2024 05:25:51 +0100 FeedCreator 1.7.2 https://www.atpjournal.sk/buxus/images/design/atp/logo.png Hlavná stránka https://www.atpjournal.sk O dôležitosti dát a IOT v priemysle https://www.atpjournal.sk/nazory/teodor-skeren/o-dolezitosti-dat-a-iot-vpriemysle.html?page_id=40104&from=rss Mon, 25 Mar 2024 15:41:50 +0100 Preventívna údržba a pandémia – súvislosti https://www.atpjournal.sk/nazory/doc.-ing.-juraj-grencik-phd./preventivna-udrzba-apandemia-suvislosti.html?page_id=32070&from=rss Tue, 16 Feb 2021 20:18:12 +0100 Aj vám chýbajú kvalifikované kádre? https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-vojtech-vesely-drsc./aj-vam-chybaju-kvalifikovane-kadre.html?page_id=23384&from=rss Mon, 16 May 2016 07:32:52 +0100 Industry 4.0 https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-anton-stefanek/industry-4.0.html?page_id=22635&from=rss Mon, 21 Dec 2015 09:37:49 +0100 Monitorovanie stavu https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-anton-stefanek/monitorovanie-stavu.html?page_id=22092&from=rss Wed, 09 Sep 2015 15:29:44 +0100 Kam sa podela vnútorná diagnostika https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-anton-stefanek/kam-sa-podela-vnutorna-diagnostika.html?page_id=21623&from=rss Mon, 13 Jul 2015 11:03:18 +0100 Meranie výkonov údržby https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-anton-stefanek/meranie-vykonov-udrzby.html?page_id=20812&from=rss Mon, 16 Mar 2015 16:31:56 +0100 Chýba stredná generácia špecialistov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/chyba-stredna-generacia-specialistov.html?page_id=20224&from=rss Thu, 18 Dec 2014 09:34:05 +0100 Bitcoin – kybernetický systém https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./bitcoin-kyberneticky-system.html?page_id=20118&from=rss Wed, 19 Nov 2014 10:46:47 +0100 Úskalia e-mailovej komunikácie https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/uskalia-e-mailovej-komunikacie.html?page_id=19772&from=rss Tue, 16 Sep 2014 08:48:37 +0100 Dynamické architektúry https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./dynamicke-architektury.html?page_id=19611&from=rss Mon, 18 Aug 2014 14:24:17 +0100 Vybavenie škôl a úroveň absolventov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/vybavenie-skol-a-uroven-absolventov.html?page_id=19281&from=rss Tue, 24 Jun 2014 13:12:37 +0100 Regulácia veľmi rozsiahleho systému https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./regulacia-velmi-rozsiahleho-systemu.html?page_id=19116&from=rss Mon, 19 May 2014 09:54:06 +0100 Hospodárska kríza a priemyselná automatizácia https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/hospodarska-kriza-a-priemyselna-automatizacia.html?page_id=18769&from=rss Tue, 11 Mar 2014 14:02:13 +0100 Bogdanov a tektológia https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./bogdanov-a-tektologia.html?page_id=18603&from=rss Tue, 18 Feb 2014 12:30:01 +0100 Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/moderna-systemova-architektura-elektrodokumentacie.html?page_id=18336&from=rss Thu, 19 Dec 2013 14:27:04 +0100 Máme sa všetci zamerať na výrobu automobilov? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/mame-sa-vsetci-zamerat-na-vyrobu-automobilov.html?page_id=18335&from=rss Thu, 19 Dec 2013 14:24:21 +0100 Teória riadenia a umelá inteligencia https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./teoria-riadenia-a-umela-inteligencia.html?page_id=18287&from=rss Thu, 28 Nov 2013 13:17:16 +0100 Správa technickej dokumentácie https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/sprava-technickej-dokumentacie.html?page_id=17799&from=rss Fri, 06 Sep 2013 08:12:47 +0100 Ochrana slovenského trhu https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/ochrana-slovenskeho-trhu.html?page_id=17798&from=rss Fri, 06 Sep 2013 08:10:48 +0100 História teórie regulácie: Aurel Stodola https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./historia-teorie-regulacie-aurel-stodola.html?page_id=17733&from=rss Tue, 13 Aug 2013 14:18:59 +0100 Kamerové systémy v automatizácii https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/kamerove-systemy-v-automatizacii.html?page_id=17450&from=rss Wed, 12 Jun 2013 09:33:03 +0100 Sme krajinou nízkonákladových riešení? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/sme-krajinou-nizkonakladovych-rieseni.html?page_id=17449&from=rss Wed, 12 Jun 2013 09:31:31 +0100 Teória riadenia – nové oblasti https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./teoria-riadenia-nove-oblasti.html?page_id=17321&from=rss Fri, 17 May 2013 12:43:19 +0100 Cesta k automatizácii balenia cementu https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/cesta-kautomatizacii-balenia-cementu.html?page_id=16856&from=rss Mon, 18 Mar 2013 09:45:32 +0100 Investície do diaľnic a automatizácia https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/investicie-do-dialnic-aautomatizacia.html?page_id=16799&from=rss Mon, 11 Mar 2013 13:24:44 +0100 Autonómnosť a invariantnosť https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./autonomnost-ainvariantnost.html?page_id=16576&from=rss Wed, 13 Feb 2013 17:17:31 +0100 Stavebné spoločnosti ako vyšší dodávatelia technológií https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/stavebne-spolocnosti-ako-vyssi-dodavatelia-technologii.html?page_id=16086&from=rss Tue, 06 Nov 2012 11:01:19 +0100 Využitie odpadného tepla https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/vyuzitie-odpadneho-tepla.html?page_id=16085&from=rss Tue, 06 Nov 2012 10:59:09 +0100 W. Ross Ashby https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./w.-ross-ashby.html?page_id=15927&from=rss Thu, 04 Oct 2012 14:17:42 +0100 Odborné znalosti ostávajú v zahraničí https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/odborne-znalosti-ostavaju-vzahranici.html?page_id=15493&from=rss Thu, 02 Aug 2012 10:56:11 +0100 Filtračné zariadenia https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/filtracne-zariadenia.html?page_id=15492&from=rss Thu, 02 Aug 2012 10:54:32 +0100 Samoreprodukujúce sa automaty https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./samoreprodukujuce-sa-automaty.html?page_id=15132&from=rss Wed, 04 Jul 2012 09:21:59 +0100 Termovíziou proti ohňu https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/termoviziou-proti-ohnu.html?page_id=14733&from=rss Thu, 10 May 2012 11:53:16 +0100 Ochrana automatizérskeho trhu na Slovensku https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/ochrana-automatizerskeho-trhu-na-slovensku.html?page_id=14732&from=rss Thu, 10 May 2012 11:50:36 +0100 Digitálny maoizmus https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./digitalny-maoizmus.html?page_id=14307&from=rss Thu, 08 Mar 2012 08:09:12 +0100 Vývoj údržby a automatizácii https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/vyvoj-udrzby-a-automatizacii.html?page_id=14226&from=rss Tue, 21 Feb 2012 15:50:21 +0100 Projektové riadenie zákaziek v odvetviach elektro a automatizácia https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/projektove-riadenie-zakaziek-vodvetviach-elektro-aautomatizacia.html?page_id=14225&from=rss Tue, 21 Feb 2012 15:44:51 +0100 Claude E. Shannon https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./claude-e.shannon.html?page_id=13981&from=rss Tue, 24 Jan 2012 11:05:35 +0100 Alternatívne palivá https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/alternativne-paliva.html?page_id=13755&from=rss Fri, 02 Dec 2011 12:46:38 +0100 Niektoré úskalia výroby rozvádzačov v slovenských podmienkach https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/niektore-uskalia-vyroby-rozvadzacov-v-slovenskych-podmienkach.html?page_id=13754&from=rss Fri, 02 Dec 2011 12:41:23 +0100 Informácie, informácie, informácie... https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-galo-marian/informacie-informacie-informacie....html?page_id=13608&from=rss Wed, 09 Nov 2011 12:14:55 +0100 Automatizácia a údržba v energetike https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-libor-grencik/automatizacia-a-udrzba-venergetike.html?page_id=13607&from=rss Wed, 09 Nov 2011 12:10:37 +0100 Teória riadenia a kríza https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./teoria-riadenia-a-kriza.html?page_id=13480&from=rss Wed, 05 Oct 2011 10:06:41 +0100 „Kto šetrí, má za tri.“ https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/kto-setri-ma-za-tri..html?page_id=13479&from=rss Wed, 05 Oct 2011 09:47:09 +0100 Odborná spôsobilosť elektromontérov a kvalita https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/odborna-sposobilost-elektromonterov-akvalita.html?page_id=13397&from=rss Tue, 13 Sep 2011 09:54:40 +0100 Meranie energií https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/meranie-energii.html?page_id=13396&from=rss Tue, 13 Sep 2011 09:49:36 +0100 História zariadení nás zaujíma https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-galo-marian/historia-zariadeni-nas-zaujima.html?page_id=13311&from=rss Wed, 03 Aug 2011 10:11:09 +0100 Všetko zlé je na niečo dobré https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/vsetko-zle-je-na-nieco-dobre.html?page_id=13206&from=rss Fri, 15 Jul 2011 13:45:14 +0100 Duálne riadenie https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./dualne-riadenie.html?page_id=13170&from=rss Tue, 12 Jul 2011 10:59:16 +0100 Diaľková diagnostika VTZ https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/dialkova-diagnostika-vtz.html?page_id=13055&from=rss Tue, 14 Jun 2011 14:42:02 +0100 Výhody kompletného prístupu k riadeniu a napájaniu elektrickou energiou https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/vyhody-kompletneho-pristupu-k-riadeniu-a-napajaniu-elektrickou-energiou.html?page_id=13054&from=rss Tue, 14 Jun 2011 14:38:51 +0100 Kde sú skryté peniaze? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-galo-marian/kde-su-skryte-peniaze.html?page_id=11124&from=rss Wed, 04 May 2011 09:12:14 +0100 Prečo vystavovať? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marek-baluska-phd./preco-vystavovat.html?page_id=11123&from=rss Wed, 04 May 2011 08:53:59 +0100 Intuícia v automatizácii https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/intuicia-vautomatizacii.html?page_id=10433&from=rss Fri, 08 Apr 2011 06:54:45 +0100 Vláda zachraňuje vedu https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./vlada-zachranuje-vedu.html?page_id=10432&from=rss Fri, 08 Apr 2011 06:50:59 +0100 Pracovisko operátorov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/pracovisko-operatorov.html?page_id=10274&from=rss Thu, 03 Mar 2011 16:28:44 +0100 Spolupráca škôl a podnikateľských subjektov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/spolupraca-skol-a-podnikatelskych-subjektov.html?page_id=10273&from=rss Thu, 03 Mar 2011 16:24:04 +0100 „Čakanie sa oplatilo.“ https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-galo-marian/cakanie-sa-oplatilo..html?page_id=10206&from=rss Fri, 18 Feb 2011 19:04:03 +0100 Pravda môže vyjsť draho https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-richard-balogh/pravda-moze-vyjst-draho.html?page_id=10205&from=rss Fri, 18 Feb 2011 19:01:03 +0100 Zmena je život https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/zmena-jezivot.html?page_id=9883&from=rss Wed, 26 Jan 2011 09:34:47 +0100 Teória riadenia: ako ďalej? https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./teoria-riadenia-akodalej.html?page_id=9882&from=rss Wed, 26 Jan 2011 09:32:23 +0100 O univerzite https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-vojtech-vesely-drsc./o-univerzite.html?page_id=9881&from=rss Wed, 26 Jan 2011 09:11:30 +0100 Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-roman-richter/strategie-metody-a-nastroje-zlepsovania.html?page_id=8352&from=rss Tue, 23 Nov 2010 13:29:43 +0100 Tepny automatizácie https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/tepny-automatizacie.html?page_id=8351&from=rss Tue, 23 Nov 2010 13:25:45 +0100 Dejiny informatiky a kybernetika https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./dejiny-informatiky-a-kybernetika.html?page_id=8350&from=rss Tue, 23 Nov 2010 13:18:18 +0100 Šetriť sa nevypláca https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/setrit-sa-nevyplaca.html?page_id=8349&from=rss Tue, 23 Nov 2010 13:13:32 +0100 Aj údržba prináša zisk https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-roman-richter/aj-udrzba-prinasa-zisk.html?page_id=6966&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:49:07 +0100 Projekty a zmeny https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/projekty-a-zmeny.html?page_id=6954&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:08:18 +0100 Summa technologiae https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./summa-technologiae.html?page_id=6992&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:43:16 +0100 Sme ľudia, nie automaty https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/sme-ludia-nie-automaty.html?page_id=6927&from=rss Fri, 20 Aug 2010 12:40:49 +0100 Kto počtuje, ten gazduje https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-galo-marian/kto-poctuje-ten-gazduje.html?page_id=6920&from=rss Fri, 20 Aug 2010 12:11:22 +0100 Kvalita montážnych prác v trhovom prostredí https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/kvalita-montaznych-prac-v-trhovom-prostredi.html?page_id=6886&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:02:49 +0100 Bezpečnosť človeka a stroja https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-roman-richter/bezpecnost-cloveka-a-stroja.html?page_id=6967&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:50:30 +0100 Decentrálne ovládanie a podsystémy https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/decentralne-ovladanie-a-podsystemy.html?page_id=6955&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:30:13 +0100 Ampéry a kybernetika https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./ampery-a-kybernetika.html?page_id=6993&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:44:53 +0100 Dodávať „bezpečnosť“ https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/dodavat-bezpecnost.html?page_id=6928&from=rss Fri, 20 Aug 2010 12:42:51 +0100 „Hodnota“ realizačných projektov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/hodnota-realizacnych-projektov.html?page_id=6887&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:04:41 +0100 Riziko je zisk https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-galo-marian/riziko-je-zisk.html?page_id=6921&from=rss Fri, 20 Aug 2010 12:24:37 +0100 „Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-moncek/druhotne-prinosy-investicii-este-raz.html?page_id=6982&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:15:28 +0100 Konferencie – áno alebo nie? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-smidovic/konferencie-ano-alebo-nie.html?page_id=6961&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:41:34 +0100 Svetlo na konci tunela https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavel-durcok/svetlo-na-konci-tunela.html?page_id=6945&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:47:22 +0100 Stafford Beer https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./stafford-beer.html?page_id=6994&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:46:49 +0100 Znižovanie nákladov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/znizovanie-nakladov.html?page_id=6956&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:31:20 +0100 Dosiahnuť viac, keď spotrebujeme menej https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavel-durcok/dosiahnut-viac-ked-spotrebujeme-menej.html?page_id=6946&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:50:58 +0100 Šťastný nový rok https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/stastny-novy-rok.html?page_id=6929&from=rss Fri, 20 Aug 2010 12:44:53 +0100 Pomohli by investície do infraštruktúry a energetiky https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/pomohli-by-investicie-do-infrastruktury-a-energetiky.html?page_id=6889&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:07:50 +0100 Automatizácia a nadnárodný pohľad https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/automatizacia-a-nadnarodny-pohlad.html?page_id=6888&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:06:10 +0100 Prispejme k inováciám v čase krízy https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-jan-kovacik/prispejme-k-inovaciam-v-case-krizy.html?page_id=6910&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:48:11 +0100 Viete, kam vás zaradili štatistici? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-bodo-csc./viete-kam-vas-zaradili-statistici.html?page_id=6969&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:53:41 +0100 Optimalizovať neznamená minimalizovať https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-galo-marian/optimalizovat-neznamena-minimalizovat.html?page_id=6922&from=rss Fri, 20 Aug 2010 12:26:08 +0100 „Druhotné“ prínosy investícií https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-jan-kovacik/druhotne-prinosy-investicii.html?page_id=6909&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:46:26 +0100 Menej je niekedy viac https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-moncek/menej-je-niekedy-viac.html?page_id=6985&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:19:28 +0100 Nezabúdajme na ochrany https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-smidovic/nezabudajme-na-ochrany.html?page_id=6962&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:43:23 +0100 Je výstava hynúci dinosaurus 21 storočia? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavel-durcok/je-vystava-hynuci-dinosaurus-21-storocia.html?page_id=6947&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:52:43 +0100 Matematika v študijných programoch https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./matematika-v-studijnych-programoch.html?page_id=6995&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:47:59 +0100 Databázy – súčasť automatizácie https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/databazy-sucast-automatizacie.html?page_id=6957&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:32:35 +0100 Energia – kde ťa ľudia berú https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/energia-kde-ta-ludia-beru.html?page_id=6930&from=rss Fri, 20 Aug 2010 12:58:24 +0100 Komplexná starostlivosť o systém riadenia https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-bodo-csc./komplexna-starostlivost-o-system-riadenia.html?page_id=6970&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:55:03 +0100 Všetko zlé je na niečo dobré… https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-ivan-racek/vsetko-zle-je-na-nieco-dobre....html?page_id=6942&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:42:31 +0100 Správne nesprávne rozhodnutia https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-galo-marian/spravne-nespravne-rozhodnutia.html?page_id=6923&from=rss Fri, 20 Aug 2010 12:28:04 +0100 Ako si vybrať https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-moncek/ako-si-vybrat.html?page_id=6983&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:16:31 +0100 Styční dôstojníci https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-smidovic/stycni-dostojnici.html?page_id=6963&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:44:27 +0100 Kyberokracia https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./kyberokracia.html?page_id=6996&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:49:32 +0100 Úskalia realizácie projektov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/uskalia-realizacie-projektov.html?page_id=6958&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:33:43 +0100 Šetriť s rozumom https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/setrit-s-rozumom.html?page_id=6931&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:00:56 +0100 Finančná kríza a energetická náročnosť výroby https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/financna-kriza-a-energeticka-narocnost-vyroby.html?page_id=6890&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:09:20 +0100 Pred novým nadýchnutím https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-bodo-csc./pred-novym-nadychnutim.html?page_id=6971&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:56:21 +0100 Dirigent či manažér https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-galo-marian/dirigent-ci-manazer.html?page_id=6924&from=rss Fri, 20 Aug 2010 12:29:38 +0100 Keď moderná automatizácia vdýchne druhý život https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-moncek/ked-moderna-automatizacia-vdychne-druhy-zivot.html?page_id=6984&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:17:46 +0100 Technické modely https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-smidovic/technicke-modely.html?page_id=6964&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:45:50 +0100 Inteligencia zo Záhoria https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavel-durcok/inteligencia-zo-zahoria.html?page_id=6948&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:54:41 +0100 On Governors https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./on-governors.html?page_id=6997&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:51:04 +0100 Vysokoškoláci a zamestnanie https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavol-stracar/vysokoskolaci-a-zamestnanie.html?page_id=6959&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:34:55 +0100 Jeden za všetkých https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/jeden-za-vsetkych.html?page_id=6932&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:16:37 +0100 Obava z roku 2009 https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/obava-z-roku-2009.html?page_id=6891&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:11:02 +0100 Ušetriť, nech to stojí čokoľvek? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-bodo-csc./usetrit-nech-to-stoji-cokolvek.html?page_id=6972&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:58:04 +0100 Moje novoročné predsavzatie! https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-ivan-racek/moje-novorocne-predsavzatie.html?page_id=6943&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:44:24 +0100 Symbióza zadaní https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-galo-marian/symbioza-zadani.html?page_id=6925&from=rss Fri, 20 Aug 2010 12:30:53 +0100 O jednom nezmyselnom spore https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-mikles-drsc./o-jednom-nezmyselnom-spore.html?page_id=6987&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:23:48 +0100 V trende je (znovu) minimalizmus https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavel-durcok/v-trende-je-znovu-minimalizmus.html?page_id=6949&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:57:57 +0100 Dôveruj svojmu obchodníkovi? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/doveruj-svojmu-obchodnikovi.html?page_id=6868&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:25:08 +0100 Jakov Zalmanovič Cypkin (1919 – 1997) https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./jakov-zalmanovic-cypkin-1919-1997.html?page_id=6998&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:52:38 +0100 Damoklov meč https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/damoklov-mec.html?page_id=6933&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:19:06 +0100 Investície do energetiky a automatizácia https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/investicie-do-energetiky-a-automatizacia.html?page_id=6892&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:12:23 +0100 Akých pracovníkov automatizácie potrebujeme https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-bodo-csc./akych-pracovnikov-automatizacie-potrebujeme.html?page_id=6973&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:59:14 +0100 Optimalizácia výrobných prostriedkov sa stáva nevyhnutnosťou https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-jan-kovacik/optimalizacia-vyrobnych-prostriedkov-sa-stava-nevyhnutnostou.html?page_id=6911&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:50:29 +0100 O podpore vysokých škôl https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-mikles-drsc./o-podpore-vysokych-skol.html?page_id=6988&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:25:41 +0100 Nič nie je také vzácne ako úsmev https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavel-durcok/nic-nie-je-take-vzacne-ako-usmev.html?page_id=6950&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:59:36 +0100 Zosúladenie pojmov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/zosuladenie-pojmov.html?page_id=6869&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:27:45 +0100 Zložitosť https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./zlozitost.html?page_id=6999&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:54:12 +0100 Sicher je sicher https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/sicher-je-sicher.html?page_id=6934&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:20:13 +0100 Redukcia technických kádrov a zastarávanie technológií https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/redukcia-technickych-kadrov-a-zastaravanie-technologii.html?page_id=6893&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:13:34 +0100 Odstávky výrobných procesov – nočná mora údržby automatizácie https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-bodo-csc./odstavky-vyrobnych-procesov-nocna-mora-udrzby-automatizacie.html?page_id=6974&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:00:41 +0100 Prevencia sa oplatí https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-jan-kovacik/prevencia-sa-oplati.html?page_id=6912&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:52:11 +0100 Prax vs. vysokoškolské štúdium https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-anton-stefanek/prax-vs.-vysokoskolske-studium.html?page_id=6901&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:29:46 +0100 Klesajúca úroveň vysokých škôl https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-mikles-drsc./klesajuca-uroven-vysokych-skol.html?page_id=6989&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:27:20 +0100 Modrá planéta si zaslúži zelené stavby https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavel-durcok/modra-planeta-si-zasluzi-zelene-stavby.html?page_id=6951&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:01:25 +0100 Prevádzkovanie SCADA systémov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/prevadzkovanie-scada-systemov.html?page_id=6870&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:29:17 +0100 Informačná spoločnosť: ako terciárna sféra po priemysle a poľnohospodárstve https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./informacna-spolocnost-ako-terciarna-sfera-po-priemysle-a-polnohospodarstve.html?page_id=7000&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:55:41 +0100 Panta rei v automatizácii https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/panta-rei-v-automatizacii.html?page_id=6935&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:21:50 +0100 Bezplatná štúdia a duševné vlastníctvo https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/bezplatna-studia-a-dusevne-vlastnictvo.html?page_id=6894&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:14:38 +0100 Operátor – kľúčový subjekt riadenia procesov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-bodo-csc./operator-klucovy-subjekt-riadenia-procesov.html?page_id=6975&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:03:01 +0100 Nepodceňujeme význam snímačov a akčných členov? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-jan-kovacik/nepodcenujeme-vyznam-snimacov-a-akcnych-clenov.html?page_id=6913&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:54:15 +0100 Kam kráčaš, hromadná výroba? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-anton-stefanek/kam-kracas-hromadna-vyroba.html?page_id=6902&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:32:08 +0100 Integrované riadenie v procesnom priemysle https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-mikles-drsc./integrovane-riadenie-v-procesnom-priemysle.html?page_id=6990&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:28:47 +0100 Efektivita https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-pavel-durcok/efektivita.html?page_id=6952&from=rss Fri, 20 Aug 2010 14:03:07 +0100 Obnova technológie https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/obnova-technologie.html?page_id=6871&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:32:31 +0100 Wiener a automatizácia https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./wiener-a-automatizacia.html?page_id=7001&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:56:42 +0100 Inteligentné siete https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/inteligentne-siete.html?page_id=6936&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:23:43 +0100 Aj tu by mohli pomôcť školy https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/aj-tu-by-mohli-pomoct-skoly.html?page_id=6895&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:16:06 +0100 Systémy riadenia a informačné technológie https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-bodo-csc./systemy-riadenia-a-informacne-technologie.html?page_id=6976&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:04:52 +0100 Optimalizujme využívanie automatizačných technológií https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-jan-kovacik/optimalizujme-vyuzivanie-automatizacnych-technologii.html?page_id=6914&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:55:45 +0100 Nemám(e) sa za čo hanbiť https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-anton-stefanek/nemame-sa-za-co-hanbit.html?page_id=6903&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:34:35 +0100 Kybernetika a ekonómia https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./kybernetika-a-ekonomia.html?page_id=7002&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:58:09 +0100 Automatizácia a Vianoce https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/automatizacia-a-vianoce.html?page_id=6937&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:26:01 +0100 Absencia dodávateľov technológií https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/absencia-dodavatelov-technologii.html?page_id=6896&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:17:56 +0100 Automatizácia a informatika – konkurencia či spolupráca? https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-vojtech-vesely-drsc./automatizacia-a-informatika-konkurencia-ci-spolupraca.html?page_id=7007&from=rss Fri, 20 Aug 2010 16:05:38 +0100 Riešenia šité na mieru? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-jan-kovacik/riesenia-site-na-mieru.html?page_id=6915&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:58:10 +0100 Preferencie pri obstarávaní https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/preferencie-pri-obstaravani.html?page_id=6872&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:34:55 +0100 Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ladislav-jurisica-phd./priemyselna-informatika-vyvoj-vo-vzdelavani-pre-automatizaciu.html?page_id=7012&from=rss Fri, 20 Aug 2010 16:13:33 +0100 Odtrhneme sa od riadených procesov? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-bodo-csc./odtrhneme-sa-od-riadenych-procesov.html?page_id=6977&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:06:59 +0100 Ako sme ušetrili alebo Windows verzus Linux https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-anton-stefanek/ako-sme-usetrili-alebo-windows-verzus-linux.html?page_id=6904&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:36:35 +0100 Výskum a kvalita univerzít https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./vyskum-a-kvalita-univerzit.html?page_id=7003&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:59:32 +0100 S istotou do cieľa https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/s-istotou-do-ciela.html?page_id=6938&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:28:04 +0100 Prepojenie škola – prax https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/prepojenie-skola-prax.html?page_id=6897&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:19:32 +0100 Začínajú chýbať špecialisti? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-bodo-csc./zacinaju-chybat-specialisti.html?page_id=6978&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:09:33 +0100 Automatizácia, automatizácia https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-vojtech-vesely-drsc./automatizacia-automatizacia.html?page_id=7008&from=rss Fri, 20 Aug 2010 16:07:17 +0100 Prečo inovovať riadiaci systém https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-jan-kovacik/preco-inovovat-riadiaci-system.html?page_id=6916&from=rss Fri, 20 Aug 2010 12:00:50 +0100 Zosúlaďovanie obchodných požiadaviek s technickými možnosťami https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/zosuladovanie-obchodnych-poziadaviek-s-technickymi-moznostami.html?page_id=6873&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:36:37 +0100 Vzdelanie ako priorita pre udržateľný rozvoj spoločnosti https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ladislav-jurisica-phd./vzdelanie-ako-priorita-pre-udrzatelny-rozvoj-spolocnosti.html?page_id=7013&from=rss Fri, 20 Aug 2010 16:14:37 +0100 Ako ma spravodlivosť dobehla https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-anton-stefanek/ako-ma-spravodlivost-dobehla.html?page_id=6905&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:38:12 +0100 Súvislosti kybernetiky, automatizácie, informatiky a UI https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./suvislosti-kybernetiky-automatizacie-informatiky-a-ui.html?page_id=7004&from=rss Fri, 20 Aug 2010 16:00:52 +0100 Automatizovať s energiou https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/automatizovat-s-energiou.html?page_id=6939&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:29:49 +0100 Sledovanie a riadenie spotreby energií https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/sledovanie-a-riadenie-spotreby-energii.html?page_id=6898&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:21:10 +0100 O riadení https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-vojtech-vesely-drsc./o-riadeni.html?page_id=7009&from=rss Fri, 20 Aug 2010 16:08:46 +0100 Automatizácia a bezpečnosť IT https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-jan-kovacik/automatizacia-a-bezpecnost-it.html?page_id=6917&from=rss Fri, 20 Aug 2010 12:02:44 +0100 Zefektívnenie systému odpočtov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/zefektivnenie-systemu-odpoctov.html?page_id=6874&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:38:35 +0100 Automatizácia a spoločnosť https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ladislav-jurisica-phd./automatizacia-a-spolocnost.html?page_id=7014&from=rss Fri, 20 Aug 2010 16:15:56 +0100 Bude nasadenie riadiaceho systému úspešné? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-bodo-csc./bude-nasadenie-riadiaceho-systemu-uspesne.html?page_id=6979&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:11:03 +0100 Zbernice, zbernice, kde vás ľudia berú https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-anton-stefanek/zbernice-zbernice-kde-vas-ludia-beru.html?page_id=6906&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:40:35 +0100 Vzdelávanie a automatizácia https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ladislav-jurisica-phd./vzdelavanie-a-automatizacia.html?page_id=7015&from=rss Fri, 20 Aug 2010 16:17:08 +0100 Rešpekt k nestabilite objektu https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-vojtech-vesely-drsc./respekt-k-nestabilite-objektu.html?page_id=7010&from=rss Fri, 20 Aug 2010 16:10:31 +0100 Teória a prax automatického riadenia https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-jan-sarnovsky-csc./teoria-a-prax-automatickeho-riadenia.html?page_id=7005&from=rss Fri, 20 Aug 2010 16:02:23 +0100 Je otvorenosť systémov riadenia vždy výhodou? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-vladimir-bodo-csc./je-otvorenost-systemov-riadenia-vzdy-vyhodou.html?page_id=6980&from=rss Fri, 20 Aug 2010 15:12:13 +0100 Quo Vadis automatizácia https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-marian-hrica/quo-vadis-automatizacia.html?page_id=6940&from=rss Fri, 20 Aug 2010 13:32:10 +0100 Aby projekt splnil očakávania https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-jan-kovacik/aby-projekt-splnil-ocakavania.html?page_id=6918&from=rss Fri, 20 Aug 2010 12:04:34 +0100 Nemému automatu ani vlastný tvorca nerozumie https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-anton-stefanek/nememu-automatu-ani-vlastny-tvorca-nerozumie.html?page_id=6907&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:42:22 +0100 Starne komunita slovenských automatizérov? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/starne-komunita-slovenskych-automatizerov.html?page_id=6899&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:22:46 +0100 Nárast podpory obchodných procesov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/narast-podpory-obchodnych-procesov.html?page_id=6875&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:41:33 +0100