Ing. Rastislav Prelec, ATP Journal - priemyselná automatizácia, informatika a údržba ATP Journal - priemyselná automatizácia, informatika a údržba https://www.atpjournal.sk Mon, 26 Feb 2024 18:09:58 +0100 FeedCreator 1.7.2 https://www.atpjournal.sk/buxus/images/design/atp/logo.png Hlavná stránka https://www.atpjournal.sk Dôveruj svojmu obchodníkovi? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/doveruj-svojmu-obchodnikovi.html?page_id=6868&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:25:08 +0100 Zosúladenie pojmov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/zosuladenie-pojmov.html?page_id=6869&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:27:45 +0100 Prevádzkovanie SCADA systémov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/prevadzkovanie-scada-systemov.html?page_id=6870&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:29:17 +0100 Obnova technológie https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/obnova-technologie.html?page_id=6871&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:32:31 +0100 Preferencie pri obstarávaní https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/preferencie-pri-obstaravani.html?page_id=6872&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:34:55 +0100 Zosúlaďovanie obchodných požiadaviek s technickými možnosťami https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/zosuladovanie-obchodnych-poziadaviek-s-technickymi-moznostami.html?page_id=6873&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:36:37 +0100 Zefektívnenie systému odpočtov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/zefektivnenie-systemu-odpoctov.html?page_id=6874&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:38:35 +0100 Nárast podpory obchodných procesov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-rastislav-prelec/narast-podpory-obchodnych-procesov.html?page_id=6875&from=rss Fri, 20 Aug 2010 10:41:33 +0100