Ing. Zoltán Lovász, ATP Journal - priemyselná automatizácia, informatika a údržba ATP Journal - priemyselná automatizácia, informatika a údržba https://www.atpjournal.sk Mon, 26 Feb 2024 18:41:45 +0100 FeedCreator 1.7.2 https://www.atpjournal.sk/buxus/images/design/atp/logo.png Hlavná stránka https://www.atpjournal.sk Chýba stredná generácia špecialistov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/chyba-stredna-generacia-specialistov.html?page_id=20224&from=rss Thu, 18 Dec 2014 09:34:05 +0100 Úskalia e-mailovej komunikácie https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/uskalia-e-mailovej-komunikacie.html?page_id=19772&from=rss Tue, 16 Sep 2014 08:48:37 +0100 Vybavenie škôl a úroveň absolventov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/vybavenie-skol-a-uroven-absolventov.html?page_id=19281&from=rss Tue, 24 Jun 2014 13:12:37 +0100 Hospodárska kríza a priemyselná automatizácia https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/hospodarska-kriza-a-priemyselna-automatizacia.html?page_id=18769&from=rss Tue, 11 Mar 2014 14:02:13 +0100 Máme sa všetci zamerať na výrobu automobilov? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/mame-sa-vsetci-zamerat-na-vyrobu-automobilov.html?page_id=18335&from=rss Thu, 19 Dec 2013 14:24:21 +0100 Ochrana slovenského trhu https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/ochrana-slovenskeho-trhu.html?page_id=17798&from=rss Fri, 06 Sep 2013 08:10:48 +0100 Sme krajinou nízkonákladových riešení? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/sme-krajinou-nizkonakladovych-rieseni.html?page_id=17449&from=rss Wed, 12 Jun 2013 09:31:31 +0100 Investície do diaľnic a automatizácia https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/investicie-do-dialnic-aautomatizacia.html?page_id=16799&from=rss Mon, 11 Mar 2013 13:24:44 +0100 Stavebné spoločnosti ako vyšší dodávatelia technológií https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/stavebne-spolocnosti-ako-vyssi-dodavatelia-technologii.html?page_id=16086&from=rss Tue, 06 Nov 2012 11:01:19 +0100 Odborné znalosti ostávajú v zahraničí https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/odborne-znalosti-ostavaju-vzahranici.html?page_id=15493&from=rss Thu, 02 Aug 2012 10:56:11 +0100 Ochrana automatizérskeho trhu na Slovensku https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/ochrana-automatizerskeho-trhu-na-slovensku.html?page_id=14732&from=rss Thu, 10 May 2012 11:50:36 +0100 Projektové riadenie zákaziek v odvetviach elektro a automatizácia https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/projektove-riadenie-zakaziek-vodvetviach-elektro-aautomatizacia.html?page_id=14225&from=rss Tue, 21 Feb 2012 15:44:51 +0100 Niektoré úskalia výroby rozvádzačov v slovenských podmienkach https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/niektore-uskalia-vyroby-rozvadzacov-v-slovenskych-podmienkach.html?page_id=13754&from=rss Fri, 02 Dec 2011 12:41:23 +0100 Odborná spôsobilosť elektromontérov a kvalita https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/odborna-sposobilost-elektromonterov-akvalita.html?page_id=13397&from=rss Tue, 13 Sep 2011 09:54:40 +0100 Výhody kompletného prístupu k riadeniu a napájaniu elektrickou energiou https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/vyhody-kompletneho-pristupu-k-riadeniu-a-napajaniu-elektrickou-energiou.html?page_id=13054&from=rss Tue, 14 Jun 2011 14:38:51 +0100 Spolupráca škôl a podnikateľských subjektov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/spolupraca-skol-a-podnikatelskych-subjektov.html?page_id=10273&from=rss Thu, 03 Mar 2011 16:24:04 +0100 Kvalita montážnych prác v trhovom prostredí https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/kvalita-montaznych-prac-v-trhovom-prostredi.html?page_id=6886&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:02:49 +0100 „Hodnota“ realizačných projektov https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/hodnota-realizacnych-projektov.html?page_id=6887&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:04:41 +0100 Pomohli by investície do infraštruktúry a energetiky https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/pomohli-by-investicie-do-infrastruktury-a-energetiky.html?page_id=6889&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:07:50 +0100 Automatizácia a nadnárodný pohľad https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/automatizacia-a-nadnarodny-pohlad.html?page_id=6888&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:06:10 +0100 Finančná kríza a energetická náročnosť výroby https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/financna-kriza-a-energeticka-narocnost-vyroby.html?page_id=6890&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:09:20 +0100 Obava z roku 2009 https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/obava-z-roku-2009.html?page_id=6891&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:11:02 +0100 Investície do energetiky a automatizácia https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/investicie-do-energetiky-a-automatizacia.html?page_id=6892&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:12:23 +0100 Redukcia technických kádrov a zastarávanie technológií https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/redukcia-technickych-kadrov-a-zastaravanie-technologii.html?page_id=6893&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:13:34 +0100 Bezplatná štúdia a duševné vlastníctvo https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/bezplatna-studia-a-dusevne-vlastnictvo.html?page_id=6894&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:14:38 +0100 Aj tu by mohli pomôcť školy https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/aj-tu-by-mohli-pomoct-skoly.html?page_id=6895&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:16:06 +0100 Absencia dodávateľov technológií https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/absencia-dodavatelov-technologii.html?page_id=6896&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:17:56 +0100 Prepojenie škola – prax https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/prepojenie-skola-prax.html?page_id=6897&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:19:32 +0100 Sledovanie a riadenie spotreby energií https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/sledovanie-a-riadenie-spotreby-energii.html?page_id=6898&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:21:10 +0100 Starne komunita slovenských automatizérov? https://www.atpjournal.sk/nazory/ing.-zoltan-lovasz/starne-komunita-slovenskych-automatizerov.html?page_id=6899&from=rss Fri, 20 Aug 2010 11:22:46 +0100