prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc., ATP Journal - priemyselná automatizácia, robotika a informatika ATP Journal - priemyselná automatizácia, robotika a informatika https://www.atpjournal.sk Tue, 09 Mar 2021 12:01:01 +0100 FeedCreator 1.7.2 https://www.atpjournal.sk/buxus/images/design/atp/logo.png Hlavná stránka https://www.atpjournal.sk Aj vám chýbajú kvalifikované kádre? https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-vojtech-vesely-drsc./aj-vam-chybaju-kvalifikovane-kadre.html?page_id=23384&from=rss Mon, 16 May 2016 07:32:52 +0100 O univerzite https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-vojtech-vesely-drsc./o-univerzite.html?page_id=9881&from=rss Wed, 26 Jan 2011 09:11:30 +0100 Automatizácia a informatika – konkurencia či spolupráca? https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-vojtech-vesely-drsc./automatizacia-a-informatika-konkurencia-ci-spolupraca.html?page_id=7007&from=rss Fri, 20 Aug 2010 16:05:38 +0100 Automatizácia, automatizácia https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-vojtech-vesely-drsc./automatizacia-automatizacia.html?page_id=7008&from=rss Fri, 20 Aug 2010 16:07:17 +0100 O riadení https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-vojtech-vesely-drsc./o-riadeni.html?page_id=7009&from=rss Fri, 20 Aug 2010 16:08:46 +0100 Rešpekt k nestabilite objektu https://www.atpjournal.sk/nazory/prof.-ing.-vojtech-vesely-drsc./respekt-k-nestabilite-objektu.html?page_id=7010&from=rss Fri, 20 Aug 2010 16:10:31 +0100