Digitálna technológia ABB posilňuje hodnotenie technického stavu elektrizačnej sústavy

Ďalší gigant prevádzkujúci elektrizačnú sústavu využíva softvérové riešenie prediktívnej údržby na sledovanie stavu dôležitých technických zariadení. China Southern Power Grid (CSG), druhá najväčšia spoločnosť v Číne prevádzkujúca elektrizačnú sústavu, ktorá obsluhuje viac ako 250 miliónov ľudí, si vybrala riešenie ABB Ability™ Ellipse® Asset Performance Management (APM) na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti a predĺženie životnosti elektrizačnej siete.
Digitálna technológia ABB posilňuje hodnotenie technického stavu elektrizačnej sústavy

Toto softvérové riešenie na prediktívnu údržbu umožní sledovanie údajov v reálnom čase na základe výkonu transformátorov a iných kritických energetických aktív, ktoré možno dôkladne analyzovať s cieľom predpovedania prevádzkyschopnosti technických prostriedkov a ich obnovy.

„Softvér spoločnosti ABB Ability Ellipse APM je pripojený do existujúceho systému hodnotenia CSG a okrem toho, že umožňuje určovať priority údržby a predikovať obnovu technických prostriedkov, pomáha pri optimalizácii využívania aktív, znižovaní nákladov na údržbu a zmierňovaní rizika porúch systému a zlyhania zariadení,“ hovorí Massimo Danieli, vedúci oddelenia Grid Automation v spoločnosti ABB, v rámci Divízie Power Grids. „Technologické a softvérové riešenia spoločnosti ABB Power Grids sú vyvinuté tak, aby umožnili odolnejšiu, inteligentnejšiu a zelenšiu sieť, ktorá tiež súvisí s víziou CSG budovať inteligentnú, efektívnu, spoľahlivú, zelenú a modernú elektrizačnú sústavu s cieľom priamo a hmatateľne uspokojiť milióny čínskych spotrebiteľov.“

CSG vlastní elektrizačné siete v čínskych provinciách Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou a Hainan – v oblastiach pokrývajúcich jeden milión štvorcových kilometrov, čo je rovnaká rozloha ako Egypt. Spoločnosť tiež podporuje niektoré energetické potreby susedných krajín ako Vietnam, Laos a Mjanmarsko. Keďže sa očakáva, že spotreba energie v nadchádzajúcich rokoch exponenciálne vzrastie v celej Ázii, je spoľahlivé hodnotenie kritických energetických zdrojov mimoriadne dôležité. ABB v tejto výzve pomáha tým, že rozširuje existujúcu technológiu o inteligentné riešenia.