LASYS meets Central Europe

Výstavníctvo Messe Stuttgart organizuje od 30. do 31. mája 2017 spoločne so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (SNOPK) po prvý krát podujatie „LASYS meets Central Europe“. Ťažisko podujatia je zamerané na laserové aplikácie pre automobilový priemysel a bude sa konať v slovenskej Trnave. Toto podujatie spája poskytovateľov laserových technológií, špecifických laserových strojových subsystémov, komponentov, procesov ako aj služieb a priemyselných používateľov.
LASYS meets Central Europe

V regióne Trnava sídli množstvo priemyselných podnikov, predovšetkým zo sektora výroby automobilov, ktorý v celej krajine intenzívne rastie. „Prostredníctvom našej ponuky chceme zainteresovaným používateľom laserových systémov z automobilového a subdodávateľského priemyslu ako aj z iných priemyselných odvetví predviesť a ukázať potenciál lasera na zvýšenie kvality a výroby, a taktiež ako budú môcť profitovať z najmodernejších riešení, najnovších trendov a procesov.

Zároveň ponúkame vystavovateľom medzinárodného odborného veľtrhu LASYS prístup na trh používateľov, ktorý má budúcnosť“, vysvetľuje pán Gunnar Mey, vedúci oddelenia priemyslu vo výstavníctve Messe Stuttgart. Pretože spolu s konjunktúrou v slovenskom automobilovom priemysle, ktorý v roku 2016 už druhý rok za sebou vyrobil viac ako jeden milión automobilov, rastie dopyt po laserovej technológii. Dr. Guido Glania, výkonný člen predstavenstva SNOPK, vidí v tomto summite so sprievodnou výstavou veľmi dobrú príležitosť pre vystavujúce podniky: „Priemysel na Slovensku stále pokračuje vo svojom kurze rastu.

Rozšírenie závodu Volkswagen v Bratislave a začiatok výroby v novom závode značky Jaguar – Land Rover v polovici roku 2018 sú ďalším popudom pre investičné plány miestnych podnikov. Ale aj mimo automobilového priemyslu, napríklad v elektrotechnickom priemysle, formujú situáciu trhu plány rozširovania, či výstavby a nové umiestnenia firiem. Vcelku vynikajúce šance na trhu.“

Program prvého dňa trnavského kongresu bude úplne v znamení rôznorodého, materiál a odvetvia presahujúceho používania laserov v priemysle. Večer sa uskutoční spoločné stretnutie, aby na druhý deň mohli záujemcovia v termínovaných stretnutiach nadviazať cielené kontakty s výrobcami a kolegami z rôznych odvetví.

Pre „LASYS meets Central Europe“ spojili dva kvalifikované tímy expertov svoje kompetencie: Koncom novembra zorganizovala 2016 SNOPK podujatím „Automotive Suppliers CEE – Conference & Exhibition“ špičkové fórum pre profesionálov a podniky z automobilového priemyslu a udržiava úzke kontakty so slovenskou politikou a hospodárstvom. Výstavníctvo Messe Stuttgart spája so svojimi odbornými priemyselnými veľtrhmi každý rok viac ako 100 000 medzinárodných návštevníkov z odboru a významné rozhodujúce osoby. LASYS – medzinárodný odborný veľtrh pre laserové opracovanie materiálov je so svojim zameraním na používanie laserov v priemyselnej výrobe jednou z nich.

LASYS sa ako jediný medzinárodný odborný veľtrh konzekventne zameriava na systémové riešenia pre laserové opracovanie materiálov. Od prvého veľtrhu v roku 2008 sa úspešne etabloval ako používateľská platforma pre najnovšie laserové systémy, zariadenia a procesy. Ako materiál a odvetvia presahujúci veľtrh oslovuje LASYS predovšetkým rozhodujúce subjekty z medzinárodného priemyslu. Prostredníctvom radmi podujatí „LASYS meets...“ posilňuje tému laserovej technológie na relevantných cieľových trhoch. Tu môžu na rast orientovaní výrobcovia prezentovať svoju ponuku na medzinárodných odborných podujatiach. Počas účasti na veľtrhoch a summitoch profitujú partneri z medzinárodných kontaktov ako aj sietí a môžu získať resp. sprístupniť nové trhy.

Ďalšie informácie nájdete na www.lasys-meets.com