Literatúra


The Digital Shopfloor – Industrial Automation in the Industry 4.0 Era: Performance Analysis and Applications

08.8.2019
The Digital Shopfloor – Industrial Automation in the Industry 4.0 Era: Performance Analysis and Applications

V dnešnom konkurenčnom globálnom prostredí sa výrobcom ponúkajú bezprecedentné príležitosti na výstavbu vysoko efektívnych a vysoko flexibilných závodov smerom k uspokojeniu premenlivého dopytu na trhu a súčasne na podporu nových výrobných modelov, ako je výroba na objednávku (MTO), konfigurácia na objednávku (CTO) a inžiniering na objednávku (ETO).

Fluid Mechanics of Control Valves: How Valves Control Your Process

08.8.2019
Fluid Mechanics of Control Valves: How Valves Control Your Process

Táto najnovšia publikácia týkajúca sa akčných členov predstavuje teoretické a praktické informácie ľahkým konverzačným štýlom, vďaka čomu je vynikajúcou pomôckou pre skúsených prevádzkových technikov, odborníkov na prevádzkové prístroje, ako aj pre študentov, ktorí sa chcú v tejto oblasti zorientovať.

Maintenance Planning and Scheduling Handbook, 4th Edition

08.8.2019
Maintenance Planning and Scheduling Handbook, 4th Edition

Autorom tejto publikácie je certifikovaný odborník na údržbu a spoľahlivosť (CMRP) s viac ako tridsaťročnými skúsenosťami. Kniha poskytuje osvedčené stratégie plánovania a rozvrhovania, ktoré posunú každú organizáciu údržby na vyššiu úroveň výkonu. Rieši bežnú frustráciu priemyslu s plánovaním a ponúka návody, ako znížiť zložitosť rozvrhovania v súvislosti s reaktívnou údržbou.

Industrial Maintenance and Troubleshooting, 4th Edition

08.8.2019
Industrial Maintenance and Troubleshooting, 4th Edition

Predložená publikácia Priemyselná údržba a odstraňovanie problémov je už dlho dôveryhodnou učebnicou pre technikov údržby. V knihe sú prezentované skutočné problémy a riešenia údržby v reálnom svete spolu s princípmi činnosti vybraných zariadení, postupmi riadenia údržby a scenármi odstraňovania problémov pri bežných systémoch.

Technical System Maintenance

08.8.2019
Technical System Maintenance

Táto kniha poskytuje podrobný prehľad o problematike údržby a súčasnom a budúcom výskume v tejto oblasti, pričom zdôrazňuje techniky matematickej formulácie a optimalizácie. Podrobne opisuje aktuálny stav v oblasti modelovania a optimalizácie údržby technických systémov s jednotlivými technickými jednotkami a skúma aj problém odhadovania parametrov oneskorenia a ich vplyv na výkonnosť systému.

Artificial Intelligence Applications and Innovations

09.7.2019
Artificial Intelligence Applications and Innovations

Kniha obsahuje príspevky z 15. medzinárodnej konferencie IFIP WG 12.5 o aplikáciách a inováciách umelej inteligencie, AIAI 2019, ktorá sa konala v máji 2019 v Hersonissose na Kréte v Grécku.

Cybersecurity for Industry 4.0: Analysis for Design and Manufacturing

09.7.2019
Cybersecurity for Industry 4.0: Analysis for Design and Manufacturing

Publikácia predstavuje čitateľom kybernetickú bezpečnosť a jej vplyv na realizáciu vízie Priemyslu 4.0. Uvádza technologické základy kybernetickej bezpečnosti v rámci priestoru Priemyslu 4.0 a podrobne opisuje existujúce hrozby, ktorým čelí Priemysel 4.0, ako aj najmodernejšie riešenia, pokiaľ ide o akademický výskum a praktické implementácie.

Cybersecurity of Industrial Systems

09.7.2019
Cybersecurity of Industrial Systems

Riadenie kybernetickej bezpečnosti priemyselných systémov je kľúčovou otázkou. Na implementáciu príslušných riešení musí mať manažér priemyselnej prevádzky jasnú predstavu o informačných systémoch, komunikačných sieťach a riadiacich a bezpečnostných systémoch. Musí mať tiež určité vedomosti o metódach, ktoré útočníci používajú, o príslušných normách a predpisoch a o dostupných riešeniach bezpečnosti.

Distributed Applications and Interoperable Systems

09.7.2019
Distributed Applications and Interoperable Systems

Ide o zborník z 19. medzinárodnej konferencie IFIP o distribuovaných aplikáciách a vzájomne spolupracujúcich a prepojených systémoch, DAIS 2019, ktorá sa konala v Kongens Lyngby v Dánsku v júni 2019 v rámci 14. medzinárodnej federatívnej konferencie o distribuovaných výpočtových technikách DisCoTec 2019.

Advanced Control Techniques in Complex Engineering Systems: Theory and Applications

09.7.2019
Advanced Control Techniques in Complex Engineering Systems: Theory and Applications

Uvedená publikácia predstavuje autoritatívnu zbierku príspevkov výskumníkov zo 16 rôznych krajín, ktoré informujú o najnovšom vývoji a nových smeroch v pokročilých systémoch riadenia, ako aj o nových teoretických poznatkoch, priemyselných aplikáciách a prípadových štúdiách komplexných technických systémov. Táto kniha je venovaná profesorovi Vsevolodovi Michailovičovi Kunčevičovi, akademikovi Národnej akadémie vied Ukrajiny a predsedovi Národného výboru ukrajinskej asociácie pre automatizáciu, ako uznanie za jeho priekopnícke diela, veľké vedecké a výskumné úspechy a dlhoročné služby v mnohých vedeckých a odborných komunitách, najmä tých, ktoré sa zaoberajú automatizáciou, kybernetikou, riadením a konkrétnejšie základmi a aplikáciami nástrojov a techník na riešenie neistých informácií, odolnosti, nelinearity, extrémnych systémov, diskrétnych a adaptívnych riadiacich systémov a pod.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

„Všetko zlé je na niečo dobré.“

Nikdy by som si nebol myslel, do akej miery dokáže vzniknutá situácia prinútiť človeka konať, a tak dosiahnuť aj nové výhodnejšie riešenia...
Gabriel Zsilinszki

Quo vadis, údržba?

Fabriky počas prvej priemyselnej revolúcie narábali so svojimi strojmi a zariadeniami jednoduchým spôsobom: používali ich, až kým sa...
Anton Gérer

Bez cieľa

O ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako tých, ktorí nevedia riadiť svoj život. Manažéri podnikov neustále vytyčujú ciele, rozdeľujú ich na...
Ján Košturiak
CEE Automotive Supply Chain 2019
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6
Podujatia na deň 6.2.2019
Konferencia ELEKTROTEC, Bratislava

06.2.2019

ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

7
Podujatia na deň 7.2.2019
ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

8
Podujatia na deň 8.2.2019
ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

9 10
11 12
Podujatia na deň 12.2.2019
Virtuální zákaznícký den ZAT

12.2.2019, 14:00

13
Podujatia na deň 13.2.2019
Konferencia ELEKTROTEC, Košice

13.2.2019

14 15 16 17
18 19 20 21
Podujatia na deň 21.2.2019
Meetup "Deep Learning v prostredí MATLAB", Bratislava

21.2.2019, 17:00

22 23 24
25 26 27
Podujatia na deň 27.2.2019
Workshopy "Deep Learning v prostredí MATLAB", Bratislava

27.2.2019

28  
RSS | iCal