Literatúra


Lean Robotics: A Guide to Making Robots Work in Your Factory, Kindle edition

13.3.2019
Lean Robotics: A Guide to Making Robots Work in Your Factory, Kindle edition

Aký produktívny bol dnes váš robot? Pre väčšinu výrobcov je táto otázka irelevantná. Pretože aj keď viete, že roboty chcú zmeniť vašu továreň k lepšiemu, pravdepodobne ste ešte žiaden nenainštalovali. Možno je to preto, že si myslíte, že roboty sú príliš nákladné a komplikované.

Focus On: 20 Most Popular Control Theories: Control System, State Variable, Motion Control, Robust Control, Digital Control, Servo (radio control), Advanced… Gain Scheduling, Underactuation, etc.

13.3.2019
Focus On: 20 Most Popular Control Theories: Control System, State Variable, Motion Control, Robust Control, Digital Control, Servo (radio control), Advanced… Gain Scheduling, Underactuation, etc.

Knihy z vydavateľstva OK Publishing s podtitulom Focus On sú vytvorené zo zbierok článkov z Wikipédie, pričom spájajú tie najinformatívnejšie a najpopulárnejšie články o konkrétnej téme.

Detecting Leaks in Pipelines

15.2.2019
Detecting Leaks in Pipelines

V priebehu krátkej, asi 40-ročnej histórie automatickej detekcie únikov, sa vo veľkej miere experimentovalo a dohadovalo nad aplikáciou skutočnej a zmysluplnej vedy a technológiou. Táto kniha kladie dôraz na potrebu zisťovania netesností na potrubiach, a to tak z pohľadu legislatívy, ako aj prístupu založeného na hodnotení rizika.

Intelligent Digital Oil and Gas Fields: Concepts, Collaboration, and Right-Time Decisions

15.2.2019
Intelligent Digital Oil and Gas Fields: Concepts, Collaboration, and Right-Time Decisions

Publikácia Digitalizácia v ropnom a plynárenskom priemysle: koncepcie, spolupráca a správne rozhodnutia prináša čitateľovi prehľad o rýchlo sa rozvíjajúcich zmenách v digitálnych technológiách pre ropné polia, napr. nových senzorov, mechanických zariadení pre vrty, ako sú napríklad ventily pod zemou, analýze údajov a modeloch pre spracovanie rozsiahlych údajov ako aj o zmenách v spôsobe, akým odborníci spolupracujú na rozhodovaní. Kniha popisuje nový vek digitálnej technológie prevádzkových komponentov na spracovanie ropy a plynu a prináša poznatky, ktoré ropný a plynárenský priemysel v tejto oblasti získal.

Augmented Mind: AI, Superhumans, and the Next Economic Revolution, Kindle Edition

15.2.2019
Augmented Mind: AI, Superhumans, and the Next Economic Revolution, Kindle Edition

Chystáme sa byť nadľudskými. Vynálezca sériovej umelej inteligencie (Artificial Intelligence – AI) Alex Bates vysvetľuje, ako kombinácia AI s ľudskou inteligenciou nazvanou Rozšírená inteligencia prináša revolučný potenciál. Po desiatich rokoch jeho pôsobenia v oblasti AI, kedy sa zaoberal spoluprácou ľudí s AI, videl z prvej ruky, ako sa ľudia a AI v mnohom navzájom dopĺňajú a navzájom sa rozširujú; a tiež to, ako sme to takmer ani nepostrehli a nevenovali sa tomu vo výskume. Po tom, ako jeho poslednú firmu zameranú na AI prevzala iná spoločnosť, vytvoril Bates celosvetovú špičkovú sieť aplikovaných technikov a výskumných pracovníkov v oblasti AI s cieľom získať ďalšie perspektívy v týchto otázkach, pričom spolupracoval so zástupcami z Caltech, MIT, Harvard, Oxford, UCSD, USC a ďalších popredných inštitúcií a spoločností.

Shaping the Fourth Industrial Revolution

24.1.2019
Shaping the Fourth Industrial Revolution

Štvrtá priemyselná revolúcia mení všetko – od spôsobu, akým sa navzájom kontaktujeme, až po prácu, ktorú robíme, spôsob fungovania hospodárstva, ako aj to, čo znamená byť ľudskou bytosťou. Všetci musíme pomôcť utvárať budúcnosť, v ktorej chceme žiť. Ale čo potrebujeme vedieť a urobiť, aby sme to dosiahli? Zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra Klaus Schwab v knihe „Štvrtá priemyselná revolúcia“ z roku 2016 odhalil rozsah zmien, ktoré zásadne ovplyvnia náš svet. Žijeme v dôležitom čase v histórii, kde je dnes na nás, aby sme zabezpečili, že naša technologicky obohatená budúcnosť je bezpečná, etická a udržateľná.

Od tranzistora k integrovanému obvodu

24.1.2019
Od tranzistora k integrovanému obvodu

Kniha vyšla v období medzi 70. výročím vynájdenia tranzistora (2017) a 60. výročím vynálezu integrovaného obvodu (2019). Pri jej písaní sa stretol kolektív autorov, ktorí v polovodičovej technike a mikroelektronike na Slovensku pôsobia od ich zrodu dodnes – Š. Luby, J. Krempaský, R. Kinder, V. Áč, M. Ožvold, J. Novák, I. Vávra, P. Lobotka, I. Kostič, M. Šperka a D. Donoval. Po úvodnej kapitole, ktorá zhrnula začiatky tranzistorov a integrovaných obvodov v Bellových laboratóriách a firmách Texas Instruments a Fairchild v USA, sa autori venujú domácej scéne – začiatkom výskumu polovodičov na Slovenskej vysokej škole technickej a v SAV. Popri germániu a kremíku sa tu uplatnili aj polovodiče AIIIBV, osobitne arzenid gália s nezastupiteľnou úlohou Závodu SNP v Žiari nad Hronom.

The 20 Key Technologies of Industry 4.0 and Smart Factories: The Road to the Digital Factory of the Future Kindle Edition

13.12.2018
The 20 Key Technologies of Industry 4.0 and Smart Factories: The Road to the Digital Factory of the Future Kindle Edition

Od európskeho konceptu „Priemysel 4.0“ až po americký model „Inteligentnej továrne“ čelí priemysel bezprecedentnej zmene. V tejto knihe objavíte 20 najdôležitejších technológií, ktoré rozvíjajú veľké spoločnosti, aby mohli naďalej dominovať na trhu a vďaka čomu môžu malé a stredné podniky zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a prežiť na globálnom trhu. Táto kniha, napísaná v jazyku zrozumiteľnom aj pre neodborníkov, má pomôcť ako kompas pre všetkých, ktorí budú čeliť tejto fascinujúcej výzve. IoT, AGV, RFID, RTLS, aditívna výroba, spolupracujúce roboty, PLM, Digital Twin, CPS, … sú niektoré príklady KET (kľúčových podporných technológií), ktoré vám kniha predstaví.

Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl I. Provozní měření. Díl II. Řízení technologických procesů

13.12.2018
Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl I. Provozní měření. Díl II. Řízení technologických procesů

Dvojdielna monografia nadväzuje na publikáciu Kadlec aj. Meranie a riadenie v potravinárskych a biotechnologických výrobách, technológie potravín, vydanú v roku 2015, ktorá sa stretla s mimoriadnym záujmom odborníkov z praxe aj škôl. Nová kniha Meranie a riadenie chemických, potravinárskych a biotechnologických procesov vychádza v dvoch častiach (Diel I. Prevádzkové meranie a Diel II. Riadenie technologických procesov). Kniha poskytne čitateľom základné znalosti z oblasti automatického riadenia a technologického merania. Vychádza sa z princípu, že riadiť možno len tie veličiny, ktoré sa dajú spoľahlivo a dostatočne presne merať. Súčasná prax vyžaduje, aby technológ v podniku ovládal najnutnejšie základy automatiky riadenia, pretože automatizačné prostriedky sú dnes neoddeliteľnou súčasťou prevádzkových technologických zariadení a laboratórnych prístrojov a stále viac sa v praxi uplatňuje aj riadenie procesov počítačom. Kniha je určená všetkým záujemcom o odborné znalosti súvisiace s meraním a riadením procesov v chemickom, petrochemickom, potravinárskom, biotechnologickom, farmaceutickom priemysle a iných výrobách a mala by slúžiť ako zdroj základných informácií pre odbornú verejnosť a pracovníkov v uvedených oblastiach.

Smart Business: What Alibaba’s Success Reveals about the Future of Strategy

13.12.2018
Smart Business: What Alibaba’s Success Reveals about the Future of Strategy

Vedúci predstavitelia už vedia, že klasický prístup k stratégii – analýza, plánovanie, realizácia – stráca relevantnosť. Ale ešte nevedia, čo ho nahrádza. Keď sa všetko a všetci stanú viac prepojenými a digitalizovanými, ako budete fungovať, súťažiť s konkurenciou a vyhrávať? Ming Zeng, bývalý personálny riaditeľ a strategický poradca zakladateľa skupiny Aliba, Jacka Ma, vysvetľuje, ako najnovší technologický vývoj, ako je umelá inteligencia, strojové učenie, mobilný internet a cloudové platformy, predefinujú spôsob vytvárania hodnoty. Predložená publikácia je napísaná najmä pre pracovníkov mimo technologického priemyslu alebo startupov a predstavuje jednoduchý a všeobecný rámec, ktorý slúži ako príručka pre formuláciu a realizáciu stratégie v tomto na údaje bohatom a vysoko interaktívnom prostredí. Odhaľujúc revolučné postupy, ktoré on a jeho tím vyvinuli v Alibabe, Zeng ukazuje, ako: Automatizovať rozhodnutia prostredníctvom strojového učenia; Vytvárať produkty na základe informácií získavaných od zákazníkov v reálnom čase; Určiť správne strategické umiestnenie, aby ste maximalizovali hodnotu od platforiem a dodávateľov; Premeniť svoju organizáciu s cieľom lepšieho pochopenia ľudí a podporiť kreativitu; Viesť premenu vašej spoločnosti na inteligentný podnik. S poznatkami o stratégiách a nástrojoch, ktoré používajú lídri v spoločnosti Alibaba a iných spoločnostiach ako Ruhan a Red Collar, v rôznych odvetviach od výroby nábytku po bankovníctvo až po zákazkové prispôsobenie, publikácia Smart Business načrtáva radikálne nový prístup k stratégii, ktorý sa dá uplatniť všade.

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>
OnRobot na MSV 2019 v Brne
Reklama

Čakajú nás významné inovácie

Uchopovače na konci robotického ramena sú zodpovedné za to, čo už vyplýva z ich názvu – za uchopenie predmetov. Sú nevyhnutnou súčasťou...
Anton Gérer

„Všetko zlé je na niečo dobré.“

Nikdy by som si nebol myslel, do akej miery dokáže vzniknutá situácia prinútiť človeka konať, a tak dosiahnuť aj nové výhodnejšie riešenia...
Gabriel Zsilinszki

Bez cieľa

O ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako tých, ktorí nevedia riadiť svoj život. Manažéri podnikov neustále vytyčujú ciele, rozdeľujú ich na...
Ján Košturiak
AKYTEC
CEE Automotive Supply Chain 2019
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5
Podujatia na deň 5.9.2019
Technical Computing Camp 2019, Brno, ČR

05.9.2019 - 06.9.2019

6
Podujatia na deň 6.9.2019
Technical Computing Camp 2019, Brno, ČR

05.9.2019 - 06.9.2019

7 8
9 10 11 12
Podujatia na deň 12.9.2019
OČAKÁVAJME NEOČAKÁVANÉ, Praha

12.9.2019

13 14 15
16
Podujatia na deň 16.9.2019
EMO Hannover 2019, Hannover, Nemecko

16.9.2019 - 21.9.2019

17
Podujatia na deň 17.9.2019
EMO Hannover 2019, Hannover, Nemecko

16.9.2019 - 21.9.2019

18
Podujatia na deň 18.9.2019
EMO Hannover 2019, Hannover, Nemecko

16.9.2019 - 21.9.2019

19
Podujatia na deň 19.9.2019
EMO Hannover 2019, Hannover, Nemecko

16.9.2019 - 21.9.2019

20
Podujatia na deň 20.9.2019
EMO Hannover 2019, Hannover, Nemecko

16.9.2019 - 21.9.2019

21
Podujatia na deň 21.9.2019
EMO Hannover 2019, Hannover, Nemecko

16.9.2019 - 21.9.2019

22
23 24 25 26 27 28 29
30  
RSS | iCal