Prehľadové články


Dôležitosť kybernetickej bezpečnosti vo vodárenskom priemysle narastá

24.1.2019
Dôležitosť kybernetickej bezpečnosti vo vodárenskom priemysle narastá

Vodárenské spoločnosti sa vo svojich technologických stratégiách posúvajú smerom k vzdialenému monitorovaniu a riadeniu v reálnom čase, s čím narastajú aj riziká spojené s kybernetickou bezpečnosťou. Zatiaľ čo digitalizácia ponúka skutočné prínosy, súvisiaca zložitosť a rôzne výzvy s tým spojené predstavujú riziká. Preto je dôležité mať zavedený celkový proces riadenia rizík na organizačnej, obchodnej a procesnej úrovni, ako aj na úrovni informačných systémov a údajov.

Integrácia aplikačných infraštruktúr IoT

24.1.2019
Integrácia aplikačných infraštruktúr IoT

Jedným zo súčasných dominantných trendov v oblasti informačných a komunikačných technológií je problematika internetu vecí (Internet of Things – IoT) najmä v súvislosti s úlohami monitorovania a riadenia.

Sledovateľný pokrok vo výrobe (1)

24.1.2019
Sledovateľný pokrok vo výrobe (1)

So zavádzaním automatizačných a riadiacich systémov do výroby narastá aj potreba využívania automatizovaných spôsobov identifikácie dielov a materiálov vo výrobe. Aj z tohto dôvodu sa čoraz viac nasadzujú technológie RFID a Bluetooth, aby tak naplnili očakávania dopytu v nových oblastiach.

Keď sa to začne prehrievať

24.1.2019
Keď sa to začne prehrievať

Teplo môže byť pre technikov nočná mora. Pri navrhovaní prototypových dosiek plošných spojov musia identifikovať problémy spôsobené prehrievaním samotných komponentov alebo umiestnených príliš blízko seba. V priemyselných aplikáciách môžu horúce miesta spôsobovať skutočné ťažkosti. Ankur Tomar zo spoločnosti Farnell element14 v tomto príspevku vysvetľuje, ako možno využiť teplotné zobrazovanie pri hľadaní problémov súvisiacich s vývojom elektronických systémov alebo pri ich opravách.

Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (13)

21.12.2018
Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (13)

V predchádzajúcich častiach série článkov o vážení sme hovorili o vážiacich systémoch, o princípe, na akom fungujú, o druhoch meradiel, triedach presnosti, rôznych aplikáciách, ale aj o legislatíve, overovaní či kalibrovaní meradiel hmotnosti. V záverečnej časti seriálu sa budeme venovať jednej z najdôležitejších povinností, ktoré ukladá zákon používateľom určených meradiel a o ktorú by mali dbať aj používatelia ostatných (pracovných meradiel, t. j. tých, ktoré nie sú určené na metrologickú kontrolu) – udržiavaniu technického stavu meradiel.

Adaptívne verejné osvetlenie

21.12.2018
Adaptívne verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie je špecifický typ osvetľovacej sústavy s rozmanitými požiadavkami, ovplyvňovanej viacerými faktormi. Niektoré sa menia veľmi rýchlo, ale verejné osvetlenie je navrhnuté na konkrétny stav a často sa neuvažuje so zmenami okrajových podmienok. Takéto zmeny môžu byť napr. hustota dopravy alebo vplyv počasia. Riadiaci systém, ktorý by zohľadňoval všetky vplyvy, v súčasnosti neexistuje. Cieľom príspevku je ukázať možnosti a tiež technické predpoklady realizácie takýchto systémov.

Pamätnica k 50. výročiu vzniku VÚVT v Žiline (8)

28.11.2018
Pamätnica k 50. výročiu vzniku VÚVT v Žiline (8)

V záverečnej časti seriálu si predstavíme najznámejšie prídavné zariadenia vyvinuté vo VÚVT Žilina v rámci programu SMEP.

Měřící systém pro elektroenergetické aplikace založený na platformě LabVIEW

28.11.2018

Článek se zabývá popisem vývoje nízkonákladového systému pro měření a ukládání dat ve vybraných elektroenergetických aplikacích týkajících se zejména připojování OZE. V úvodu jsou rozebrány technické specifikace a teoretické limity použitého DAQ systému NI PCI-6221. Následující text se zabývá aplikací pro měření proudů a napětí. Hlavní cíl je monitorování vstupní a výstupní strany AC/DC střídačů fotovoltaických systémů. Následující část se věnuje problematice měření kvality dodávané energie podle IEC 610000-3-12 a vysvětluje limity vyvíjeného systému pro tyto účely. V závěrečných kapitolách je představen systém pro přímé měření fotovoltaických panelů a konečně rozšíření pomocí přepínače měřících míst řízeného příkazy SCPI.

Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (12)

27.11.2018
Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (12)

V tomto pokračovaní série článkov o vážení sa zameriame na kontrolné vyraďovacie váhy (tzv. checkweigher), ktoré spájajú presun výrobkov po páse a kontrolu 100 % kusov produkcie počas výroby. V článku rozoberieme kontrolné vyraďovacie váhy zaradené do výrobných liniek, ich prínos pre výrobu a možnosti spojenia s inými druhmi kontroly výrobkov.

Smart/Intelligent Edge – vplyv na energetickú náročnosť IoT zariadení

27.11.2018

Internet vecí (IoT) našiel svoje uplatnenie v širokej škále aplikačných oblastí vďaka základnej schopnosti monitorovať a ovládať okolité prostredie. IoT zariadenia sú však často značne limitované, čo treba zohľadniť pri návrhu a následnej implementácii riešení. Jednou zo základných výziev v IoT je výdrž zariadení napájaných batériou, nakoľko ich dobíjanie nemusí byť rentabilné z dôvodu zložitého prístupu k zariadeniam. Táto časť série Smart/Intelligent Edge [1] – [3] analyzuje koncept rozhodovania na okraji siete z hľadiska energetickej náročnosti a opisuje, aký vplyv majú dodatočné výpočty na životnosť koncových IoT zariadení.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
Konferencia Robotika II
Reklama

Aj vodári už objavujú možnosti digitálnych riešení

Rastúci nedostatok zdrojov pitnej vody, rast mestskej populácie, predpisy na ochranu životného prostredia a neefektívnosť procesov...
Anton Gérer

Keď nezostáva čas

Nerád používam slovné spojenie time management, pretože čas sa nedá riadiť, vrátiť späť ani spomaliť alebo uskladniť. Dajú sa však riadiť...
Ján Košturiak

Tak si tu žijeme/stavebníctvo

V štruktúre výrobných odvetví národného hospodárstva sú priemysel a stavebníctvo na prvých priečkach. Stavebníctvo sa dostalo do krízy....
Ing. Vladimír Vránsky
NEWMATEC 2019
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6
Podujatia na deň 6.2.2019
Konferencia ELEKTROTEC, Bratislava

06.2.2019

ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

7
Podujatia na deň 7.2.2019
ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

8
Podujatia na deň 8.2.2019
ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

9 10
11 12
Podujatia na deň 12.2.2019
Virtuální zákaznícký den ZAT

12.2.2019, 14:00

13
Podujatia na deň 13.2.2019
Konferencia ELEKTROTEC, Košice

13.2.2019

14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  
RSS | iCal