Prehľadové články


Odborná spôsobilosť projektantov alebo konštruktérov elektrických vyhradených technických zariadení

06.5.2011
Odborná spôsobilosť projektantov alebo konštruktérov elektrických vyhradených technických zariadení

1. júla 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zákon zaviedol povinnosť pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú určené činnosti upravené predpismi BOZP a vlastnia osvedčenia, absolvovať každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, v opačnom prípade osvedčenia stratia platnosť. Zákon stanovil termín 30. 4. 2008, do ktorého sa museli aktualizačné odborné prípravy absolvovať prvýkrát pre osvedčenia vydané pred 30. 6. 2006, inak tieto osvedčenia stratili platnosť.

Projektovanie riadiacich, meracích, ukazovacích a signalizačných systémov pre jadrové zariadenia

08.4.2011
Projektovanie riadiacich, meracích, ukazovacích a signalizačných systémov pre jadrové zariadenia Vo vyhláške č. 50/2006 vydanej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatváraní úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried.

Skutočný cieľ riadenia systémov

08.4.2011
Skutočný cieľ riadenia systémov

Ako premeniť monitorovanie výkonu riadenia na zlepšenie výkonu celej prevádzky. V skratke:

• Skutočným zámerom riadenia procesov je maximalizovať zisk podniku.

• Technici môžu pri sledovaní a meraní systému využívať rôzne metriky, ako napr. integráciu metód na detekciu chýb.

• Sústrediť sa na zlepšovanie – identifikovať, kvantifikovať a priorizovať problémy.

Odhalenie problémov skôr, ako spôsobia odstávku

18.2.2011
Odhalenie problémov skôr, ako spôsobia odstávku Keď sa v spoločnosti South African Breweries Ltd. (SAB) začala kontrola technického stavu ich viacerých prevádzok rozmiestnených po celej Južnej Afrike, bolo to tápanie v tme. Prevádzkoví operátori museli kontrolovať linky manuálne a potom len ťažko mohli zistiť, či niektorá časť linky v krátkom čase nezlyhá.

Roboty a alternatívne zdroje energie

18.2.2011
Roboty a alternatívne zdroje energie Svet zápasí so stenčujúcimi sa zdrojmi ropy a so zvyšujúcim vplyvom uhlíkových plynov v atmosfére na klímu zeme zapríčineného ľudskou činnosťou. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa ľudstvo a teda najmä výrobcovia začínajú orientovať na alternatívne zdroje energie.

Odolnosť priemyselných notebookov

26.1.2011
Nehostinné a drsné prostredie nemusíte hľadať na vrcholoch hôr, pod morskou hladinou alebo v snehom a ľadom pokrytej Antarktíde. Stačí sa pozrieť do výrobného podniku či na stavenisko. Zariadenia tu musia pracovať v extrémnych podmienkach 24 hodín 7 dní v týždni. Pri priemyselne používanej výpočtovej technike platí to isté, a preto zariadenia musia spĺňať rôzne normy a mať príslušné certifikáty.

Ako vyzerá počítač používaný v automatizácii?

26.1.2011
Ako vyzerá počítač používaný v automatizácii? Deň čo deň bez toho, aby sme nad tým rozmýšľali, používame v rôznych oblastiach nášho života stovky počítačov. Takmer každé zariadenie s displejom alebo riadením v našom dome, kancelárii či vo výrobnom závode obsahuje počítač. Obzvlášť vo výrobnom závode je týchto počítačov množstvo.

MES systémy – prehľad trhu za rok 2009

06.8.2010
Už desiaty rok po sebe pripravil Jan Snoeij, hlavný konzultant Centra excelentnosti spoločnosti Logica, report s názvom „Prehľad MES systémov“. Report zahrnuje podrobné informácie o 58 produktoch od 55 dodávateľov výrobných rozhodovacích systémov (MES). Uvádzajú sa funkčné vlastnosti jednotlivých produktov s ohľadom na rôzne oblasti priemyslu a typu výroby, podpora funkcií a výrobných postupov v súvislosti s normami ANSI/ISA-95, ich architektúra a rôzne technické hľadiská. Dôležitým prvkom tohto prieskumu sú nástroje a metodológie na úspešné nasadenie a možné rozšírenie vo viacerých výrobných závodoch, možnosť nasadenia mobilných riešení a nastaviteľnosť produktov s ohľadom na logiku podnikania, používateľské rozhrania a generovanie reportov.

Vytvorenie ideálneho priemyselného telemetrického systému

16.7.2010
Telemetrické SCADA systémy sú prísľubom výnimočnej efektivity a spoľahlivosti pre vzdialené priemyselné prevádzky, avšak ich nasadenie sa môže stretnúť s vážnymi výzvami. Technológie vzdialeného a bezdrôtového prenosu údajov umožňujú monitorovať systémy, ktoré boli v minulosti príliš ďaleko alebo rozmiestnené na veľkej ploche s pohľadu nasadenia tradičných káblových riešení. Napriek tomu musia systémoví integrátori pri budovaní alebo rozširovaní bezdrôtového systému kombinovať nové a nie vždy nesúrodé technológie a výzvy.

Pneumatické pohony v automatizačných riešeniach

15.5.2009
Pneumatické pohony považuje väčšina koncových používateľov za jednoduchú alternatívu, ako vykonať pohyb v automatizačných aplikáciách. Najnovší vývoj, najmä v oblasti elektroniky, senzorov a produktových technológií, ako aj vysoké požiadavky používateľov vedú v konečnom dôsledku k čoraz inovačnejšiemu imidžu technológie.
<< < | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>
OnRobot na MSV 2019 v Brne
Reklama

Čakajú nás významné inovácie

Uchopovače na konci robotického ramena sú zodpovedné za to, čo už vyplýva z ich názvu – za uchopenie predmetov. Sú nevyhnutnou súčasťou...
Anton Gérer

„Všetko zlé je na niečo dobré.“

Nikdy by som si nebol myslel, do akej miery dokáže vzniknutá situácia prinútiť človeka konať, a tak dosiahnuť aj nové výhodnejšie riešenia...
Gabriel Zsilinszki

Bez cieľa

O ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako tých, ktorí nevedia riadiť svoj život. Manažéri podnikov neustále vytyčujú ciele, rozdeľujú ich na...
Ján Košturiak
AKYTEC
CEE Automotive Supply Chain 2019
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5
Podujatia na deň 5.9.2019
Technical Computing Camp 2019, Brno, ČR

05.9.2019 - 06.9.2019

6
Podujatia na deň 6.9.2019
Technical Computing Camp 2019, Brno, ČR

05.9.2019 - 06.9.2019

7 8
9 10 11 12
Podujatia na deň 12.9.2019
OČAKÁVAJME NEOČAKÁVANÉ, Praha

12.9.2019

13 14 15
16
Podujatia na deň 16.9.2019
EMO Hannover 2019, Hannover, Nemecko

16.9.2019 - 21.9.2019

17
Podujatia na deň 17.9.2019
EMO Hannover 2019, Hannover, Nemecko

16.9.2019 - 21.9.2019

18
Podujatia na deň 18.9.2019
EMO Hannover 2019, Hannover, Nemecko

16.9.2019 - 21.9.2019

19
Podujatia na deň 19.9.2019
EMO Hannover 2019, Hannover, Nemecko

16.9.2019 - 21.9.2019

20
Podujatia na deň 20.9.2019
EMO Hannover 2019, Hannover, Nemecko

16.9.2019 - 21.9.2019

21
Podujatia na deň 21.9.2019
EMO Hannover 2019, Hannover, Nemecko

16.9.2019 - 21.9.2019

22
23 24 25 26 27 28 29
30  
RSS | iCal