Môžete sa, prosím, na úvod trochu bližšie predstaviť a priblížiť nám, čomu sa momentálne vo svoje práci venujete?

Som profesorkou na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a vediem výskumný tím Inteligentných kybernetických systémov (IKS). Samozrejme, okrem výskumu sa venujem aj vzdelávaniu, inováciám v spolupráci s praxou (US Steel, Siemens Healtineers, MS, IBM, BSH) a iným podporným aktivitám (IEEE senior member, startupy Enterprise IoTNet a CHECkuP – Cognitive HealthCare Platform, branding IKS). Mojimi hlavnými oblasťami záujmu a práce boli vždy inteligentné kybernetické systémy s dôrazom na emergenciu, synergiu či konvergenciu umelej inteligencie, informatiky a klasického riadenia s interakciou s reálnym fyzickým či sociálnym svetom. Za celé obdobie môjho pôsobenia som prešla oblasťami, ako je napr. počítačové videnie, programovanie, SCADA/HMI, Smart Industry/Industry 4.0, architektúry systémov, digitálne modely, IoT, umelá inteligencia na hrane siete s aplikačnými oblasťami vo výrobnom priemysle, zdravotníctve, doprave či robotike.

Čo vo vás vyvolalo záujem o vedu a techniku? Môžete opísať moment, keď ste si uvedomili, že toto je oblasť, ktorej by ste sa chceli venovať? A naopak, boli vo vašom živote momenty, kedy ste premýšľali aj nad inou profesiou?

Odkedy si pamätám, vždy ma zaujímala matematika a fyzika a darilo sa mi v logických riešeniach technických a prírodovedných výziev, napr. v olympiádach či šachových stredoškolských súťažiach. Myslím si, že to bolo práve na gymnáziu, keď som sa definitívne rozhodla pre technické vysokoškolské štúdium po tom, ako som sa dvakrát za sebou umiestnila na prvých miestach v šachu dievčat na Slovensku a výrazne som tým podporila aj celý náš šachový tím, kde boli okrem mňa už iba chlapci. Nad inou profesiou som v minulosti nikdy vážne neuvažovala, moja práca ma neskutočne zaujímala, pohlcovala a napĺňala. Uvedomujem si stále viac, že aj ľudia so svojimi aktivitami, kognitívnymi vlastnosťami a interakciami sú stále neprebádaným zložitým systémom. Je potrebné optimalizovať a synchronizovať živé a neživé, abstraktné a digitálne entity, a preto aj správne formulovať ciele a kriteriálne funkcie. A týka sa to aj mňa osobne.

Čo bolo pre vás ako ženu najvýznamnejšou prekážkou vo vašej kariére? Stretli ste sa vo svojej kariére s rodovými prekážkami?

Pravdepodobne najväčšími kariérnymi obmedzeniami, možno nie doslova prekážkami, sú pre ženy materské povinnosti a rodina. Po návrate po šesťročných domácich materských povinnostiach a radostiach ma čakali veľké zmeny v práci, napr. práve nastupoval internet. Zvládnuť to bola pre mňa veľká výzva a myslím si, že sa to podarilo s podporou v rodine aj v práci. Áno, z rôznych iných pohľadov vnímam aj menšie rodové prekážky, najmä v posledných rokoch, čo je myslím aj odrazom celosvetovej reality. No v každom prípade odporúčam pozitívny postoj a nedať sa ovplyvňovať predsudkami či prekážkami. To by nemalo odrádzať ženy pracovať a realizovať sa tam, kde vnímajú, že je ich poslanie.

Čo by ste poradili ženám, ktoré sa zaujímajú o vedu a techniku? Aké praktické skúsenosti by mali mať? Aké technické zručnosti by si mali osvojiť?

Veda a technika sú veľmi široké pojmy. Podľa mňa ich väčšina žien výborne zvláda. Odporúčať presné praktické či technické zručnosti je, myslím, nemožné, závisia od konkrétneho zamerania. Ak ženu veda a technika motivuje, prináša jej radosť a uspokojenie, verím, že prídu objektívne merateľné a úspešné výsledky aj so ženským vkladom a pohľadom. Zase smerujem k definíciám a vyhodnoteniam rôznych kritérií nášho života.

Ako sa podľa vás zmení veda a technika v nasledujúcom desaťročí?

Žijeme vo veľmi zložitom globálne prepojenom a interagujúcom svete, systéme. Vedecké, technologické, sociálne, ekonomické, ekologické a iné záujmy a zmeny sú veľmi rýchle a vyzerajú v súčasnej situácii nepredvídateľné. Podľa mňa teraz ešte nevieme dostatočne vytvárať kybernetické modely sveta a tým ich aj riadiť podľa našich predstáv. Verím, že lokálne a globálne postúpime k správnej rezonancii sveta, vedy a techniky na báze human-cyber-physical systémov s podporou umelej inteligencie , informatiky, kognitívnych a iných aj sociálnych vied. A tiež si myslím, že práve ženy majú potenciál vniesť do vedy a techniky potrebný ľudský, sociálny a ekologický rozmer, ku ktorému vyzýva napr. aj Európska komisia v materiáloch o Industry 5.0.