Zoznam článkov s tagom Riadiace systémy a regulátory


Riadiace systémy – investícia a návratnosť vrátane príkladov z praxe (3)

18.2.2013
Riadiace systémy – investícia a návratnosť vrátane príkladov z praxe (3)

V prvej časti seriálu sme sa zaoberali tým, čo je vlastne cieľom riadiacich systémov. Okrem toho sme uviedli prípadové štúdie, na ktorých bolo ukázané, ako dokážu riadiace systémy priniesť zlepšenie účinnosti a efektivity a znížiť investičné náklady na zariadenia. V druhej časti seriálu sme sa venovali ďalším spôsobom, vďaka ktorým dokážu riadiace systémy priniesť podniku ďalšie ekonomické výhody. Opäť sme uviedli aj prípadové štúdie, kde vylepšenie riadiacich systémov prinieslo zvýšenie výroby a pomohlo splniť nariadenia regulačných orgánov. V tretej časti opíšeme ďalšie príklady z praxe.

Zobraziť celý članok

Bezdrôtové technológie na riadenie – súčasné aplikácie a možnosti do budúcnosti (1)

15.2.2013
Bezdrôtové technológie na riadenie – súčasné aplikácie a možnosti do budúcnosti (1)

V tomto seriáli článkov budú uvedené informácie o tom, ako možno systémy spĺňajúce normu pre bezdrôtový prenos ISA100.11a využiť pri riadení. Keď sa používatelia z priemyslu rozhodujú pre nasadenie bezdrôtových technológií na riadenie, zvyčajne udávajú tri kľúčové výhody vyššiu spoľahlivosť, lepšie možnosti riadenia a úspory nákladov.

Zobraziť celý članok

Modernizácia TR Lemešany pomohla zvýšiť bezpečnosť ES Slovenska

18.7.2012
Modernizácia TR Lemešany pomohla zvýšiť bezpečnosť ES Slovenska

Najdôležitejšou časťou sústavy energetického hospodárstva je elektrizačná sústava (ES). Je to centrálne a jednotne riadený súbor vzájomne prepojených a navzájom sa ovplyvňujúcich elektrární, elektrických rozvodných zariadení a elektrických spotrebičov. Na samotnú elektrizačnú sústavu je kladených niekoľko podmienok. Tými hlavnými sú spoľahlivosť a hospodárnosť dodávky elektrickej energie ako aj dodržiavanie kvalitatívnych ukazovateľov, najmä frekvencie a napätí v jednotlivých uzloch v predpísaných medziach.

Zobraziť celý članok

Implementácia adaptívneho/klasického PID regulátora na mikrokontroléroch s jadrom AVR

13.6.2012
Implementácia adaptívneho/klasického PID regulátora na mikrokontroléroch s jadrom AVR

V priemyselných podmienkach je často nevyhnutné implementovať PID regulátor do riadiacej sústavy priamo počas procesu. V niektorých prípadoch nemožno odstaviť celú prevádzku a vykonávať merania, ktoré sú potrebné na identifikáciu systému, a následný výpočet správnych parametrov pre PID regulátor. V takýchto situáciách možno využiť tzv. samonastavujúce sa regulátory, inak nazývané aj adaptívne regulátory.

Zobraziť celý članok

Bowlingový robot zdatným protivníkom profesionálnych hráčov

08.3.2012
Bowlingový robot zdatným protivníkom profesionálnych hráčov

V USA je bowling národným športom. Podľa odhadov hrá bowling v priebehu roka približne 70 miliónov ľudí, pričom viac ako dva milióny z nich sa tomuto športu venujú pravidelne v spolkoch a kluboch. Organizácia United States Bowling Congress (USBC) zastrešuje tieto bowlingové spolky a kluby po celých Spojených štátoch a prostredníctvom nákladných materiálových a kvalitatívnych testov zabezpečuje technickú dokonalosť tohto športu. Asociácia nasadila vysokú latku v roku 2010 inštaláciou výkonného bowlingového robota E.A.R.L. (Enhanced Automated Robot Launcher). Ten navrhla inžinierska spoločnosť ARM Automation. Jeho mozgom je platforma na báze PC a komunikačného systému EtherCAT.

Zobraziť celý članok

Svetový rekord 728 osí v cykle 400 μs

02.12.2011
Svetový rekord 728 osí v cykle 400 μs Na linke LISIM®, ktorej výrobcom je spoločnosť Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG, ťahá viac ako 700 príchytiek plastickú fóliu cez strojné zariadenie a súčasne tento materiál naťahuje v priamom aj pozdĺžnom smere stroja. Príchytky sa pohybujú pomocou magnetického poľa podobne ako magnetické vlaky, ktoré pri pohybe levitujú niekoľko mm nad koľajnicami. To umožňujú lineárne motory so 728 vinutiami, ktoré generujú pohyblivé magnetické pole. Riadenie pohybu je teraz realizované prostredníctvom pohonov ACOPOS od spoločnosti B&R, ktoré sú synchronizované cez zbernicu Ethernet POWERLINK. Vďaka technológii B&R bol nemecký výrobca schopný znížiť náklady na pohony, výrazne znížiť čas jedného cyklu, zjednodušiť údržbu hardvéru aj softvéru a nahradiť jednoúčelové pohony a zbernicovú technológiu štandardizovaným riešením.
Zobraziť celý članok

Modernizácia priniesla vyššiu kvalitu a stabilizáciu výroby

09.11.2011
Modernizácia priniesla vyššiu kvalitu a stabilizáciu výroby

Spoločnosť CHEMOLAK a.s. situovaná na úpätí Malých Karpát v Smoleniciach je známym a zároveň významným výrobcom náterových látok s viac ako 120 ročnou tradíciou. Už v roku 1883 etabloval chemickú výrobu v regióne gróf Pálfy. Postupne sa prechádzalo na súčasný výrobný program, ktorý tvorí výroba náterových látok, živíc, lepidiel, riedidiel a pomocných prípravkov. Pred rokom v závode pristúpili k radikálnej modernizácii systému riadenia výroby živíc. Na jej výsledok sme sa boli z redakcie pozrieť osobne. Projekt modernizácie sa financoval aj s podporou štrukturálnych fondov EÚ zameraných na inovácie a zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Zobraziť celý članok

Ako vyzerá počítač používaný v automatizácii?

26.1.2011
Ako vyzerá počítač používaný v automatizácii? Deň čo deň bez toho, aby sme nad tým rozmýšľali, používame v rôznych oblastiach nášho života stovky počítačov. Takmer každé zariadenie s displejom alebo riadením v našom dome, kancelárii či vo výrobnom závode obsahuje počítač. Obzvlášť vo výrobnom závode je týchto počítačov množstvo.
Zobraziť celý članok

Emerson bude automatizovať 100 turbínových generátorov vo vodných elektrárňach na Ukrajine

17.9.2010
Emerson bude automatizovať 100 turbínových generátorov vo vodných elektrárňach na Ukrajine UkrHydroEnergo, najväčšia spoločnosť prevádzkujúca vodné elektrárne na Ukrajine podpísala so spoločnosťou Emerson Process Management kontrakt na dodávku automatizačných systémov pre riadenie a kontrolu 100 turbínových generátorov v deviatich vodných elektrárňach.
Zobraziť celý članok

CNC technológie ruka v ruke s kvalitnou ručnou výrobou

20.5.2010
CNC technológie ruka v ruke s kvalitnou ručnou výrobou Na sútoku riek Váh a Dunaj leží mesto Komárno. Od komárňanského prístavu ho oddeľuje Alžbetin ostrov. Práve tu, priamo pri bývalom hraničnom prechode do Maďarska, má sídlo spoločnosť ALT, a. s., ktorej vznik bol roku 1997. Od začiatku vyrába súčiastky a komponenty pre bagre a rýpadlá. Drvivá väčšina výrobkov smeruje na západný trh – 80 % výroby je pre nemecký a skoro 20 % výroby pre rakúsky trh. Malú časť výroby tvoria komponenty pre lodnú výrobu pre Slovenské lodenice. Viac ako jedno desaťročie sú západní odberatelia spokojní s kvalitou dodávaných komponentov, a preto sa redakcia AT&P journalu rozhodla zistiť prečo.
Zobraziť celý članok
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama