Zoznam článkov s tagom SCADA


Softvér ako služba v petrochemickom priemysle

18.2.2014
Softvér ako služba v petrochemickom priemysle

Pri vŕtaní ropy a zemného plynu je najdôležitejším kritériom bezpečnosť zamestnancov a integrita vrtov. Spoločnosť PML Exploration Services LLC vsadila na analýzu zemného plynu v reálnom čase pomocou pokročilých nástrojov SCADA InduSoft Web Studio. Operátori takto môžu optimalizovať svoj čas, chrániť investície do vrtov a zaistiť bezpečnosť prevádzky detailnou a presnou analýzou zemného plynu a geologickými informáciami cez internetový prehliadač.

Zobraziť celý članok

Invensys dokončil prvú fázu projektu dodávky automatizačných systémov pre novú ruskú rafinériu

14.3.2013
Invensys dokončil prvú fázu projektu dodávky automatizačných systémov pre novú ruskú rafinériu

V rámci multimiliónového kontraktu spoločnosť Invensys implementovala integrované riadiace a bezpečnostné systémy v rafinérii Yaysky v Kemerove.

Zobraziť celý članok

Veolia využíva pokročilý SCADA systém

09.11.2012
Veolia využíva pokročilý SCADA systém

Spoločnosť Veolia, popredná spoločnosť pôsobiaca celosvetovo v oblasti vodného hospodárstva, si na monitorovanie a riadenie prevádzky úpravy vody Super Rimiez neďaleko Nice (Francúzsko), ktorá je jednou z najväčších úpravní pitnej vody v Európe, vybrala softvér PcVue od spoločnosti ARC Informatique. Rozhodujúcimi faktormi pri výbere riešení práve od ARC Informatique boli pre spoločnosť Veolia najmä výkon systému, jeho ľahké použitie a nízke celkové náklady na obstaranie a prevádzku. Rozhodnutie uľahčila aj dvadsaťročná história vzájomných vzťahov a dôvera medzi obidvomi spoločnosťami.

Zobraziť celý članok

Riešenie zberu poruchových veličín v prenosovej elektrizačnej sústave

04.10.2012
Riešenie zberu poruchových veličín v prenosovej elektrizačnej sústave Tento článok opisuje nasadenie riešenia na zber údajov v jednej z najväčších spoločností na svete, ktorá sa zaoberá prenosom elektrickej energie. Rozvodná sieť, ktorá patrí pod pôsobnosť spomínanej indickej spoločnosti, má dĺžku 95 000 km s viac ako 200 extra vysoko napäťovými a HVDC rozvodnými stanicami. Spoločnosť sa rozhodla pre nasadenie systému na vzdialený prístup a automatickú analýzu porúch na každej rozvodnej stanici na ploche viac ako 2,5 mil. km2. Systém mal obsahovať funkcie na automatizovaný vzdialený zber tzv. DR (poruchových záznamov) súborov a záznamu udalostí (EL – event log) z inteligentných elektronických a iných zariadení z rozvodných staníc. Následne na ich nahranie do centrálneho Národného centra na správu prenosovej sústavy (NCSPS) cez Regionálne centrá na správu prenosovej sústavy, rozmiestnené po celej krajine. Prenosová spoločnosť bola schopná vzdialene sledovať stav zariadení a konfigurovať ich, zbierať údaje o poruchových stavoch a veličinách a zaznamenávať údaje o rôznych udalostiach, čo umožnilo, že na rozvodných staniciach nebol žiaden personál a bolo ich možné prevádzkovať/udržiavať vzdialene. Do projektu bolo zahrnutých takmer všetkých 200 rozvodných staníc extra vysokého napätia a viac ako 3 000 relé a inteligentných elektronických zariadení. Išlo o najväčší projekt z hľadiska monitorovania technických prostriedkov, ktorý sa kedy zrealizoval v rámci indickej národnej prenosovej elektrizačnej sústavy.
Zobraziť celý članok

Trvalo udržateľná výroba piva

06.8.2012
Trvalo udržateľná výroba piva

Pivovarnícku spoločnosť New Belgium so sídlom v coloradskom Fort Collins založil Jeff Lebesch. J. Lebesch varil prvé pivo Fat Tire Amber v suteréne svojho domu už v roku 1991. Pivo bolo pomenované podľa pneumatík bicykla, ktorým Lebesch prešiel celé Belgicko. Pivovar New Belgium v súčasnosti vyrába celý rad populárnych značiek, medzi iným aj Sunshine Wheat, Mothership Wit a Mighty Arrow Ale. Spoločnosť zamerala svoju distribúciu na západ od rieky Mississipi a je taká úspešná, že v posledných rokoch zaznamenáva dvojciferný rast.

Zobraziť celý članok

Modernizácia TR Lemešany pomohla zvýšiť bezpečnosť ES Slovenska

18.7.2012
Modernizácia TR Lemešany pomohla zvýšiť bezpečnosť ES Slovenska

Najdôležitejšou časťou sústavy energetického hospodárstva je elektrizačná sústava (ES). Je to centrálne a jednotne riadený súbor vzájomne prepojených a navzájom sa ovplyvňujúcich elektrární, elektrických rozvodných zariadení a elektrických spotrebičov. Na samotnú elektrizačnú sústavu je kladených niekoľko podmienok. Tými hlavnými sú spoľahlivosť a hospodárnosť dodávky elektrickej energie ako aj dodržiavanie kvalitatívnych ukazovateľov, najmä frekvencie a napätí v jednotlivých uzloch v predpísaných medziach.

Zobraziť celý članok

Bezpečná a stabilná výroba skvapalneného zemného plynu

18.7.2012
Bezpečná a stabilná výroba skvapalneného zemného plynu

Spoločnosť Skangass AS bola založená v roku 2007 za účelom vybudovania a prevádzky stredne veľkej nízko emisnej elektrárne. Nedávno spoločnosť postavila závod na skvapalňovanie zemného plynu v nórskej Risavike, ktorý produkuje 300 tisíc ton kvapalného zemného plynu (LNG) ročne. Závod spracováva zemný plyn z ložiska Kårstø v Severnom mori cez 50 km dlhé vysokotlakové potrubie.

Zobraziť celý članok

TATA Steel ušetrí ročne 600-tisíc eur

21.2.2012
TATA Steel ušetrí ročne 600-tisíc eur

Ak zoberieme do úvahy hmotnosť a rozmery mnohých zlievarní a pecí na odlievanie, je ťažké vôbec uveriť, že výroba železa a ocele je mimoriadne presný proces. Parametre technologických procesov musia byť regulované veľmi presne a aby sa dosiahla požadovaná kvalita finálneho produktu, musia byť dávky prísad pre rôzne triedy ocele presné. Tata Steel oslovila inžiniersku spoločnosť Inspect Solutions Ltd. s projektom modernizácie infraštruktúry riadenia na ich troch panvových elektrických oblúkových peciach.

Zobraziť celý članok

Vyššia účinnosť prečerpávacej stanice

02.12.2011
Vyššia účinnosť prečerpávacej stanice

Dosiahnutie energeticky efektívnej prevádzky čerpadiel už nie je nemožné. Aby boli dodržané všetky platné právne predpisy pre energetickú účinnosť a aby sa kompenzoval nárast cien energií, prevádzkovatelia ani inú možnosť nemajú. Ak mestské vodárenské podniky potrebujú vymeniť zastarané zariadenia, žiada si to niečo viac, ako len nájsť adekvátnu náhradu. „Naším cieľom bolo vymeniť zastarané technické prostriedky, zlepšiť účinnosť čerpania a súčasne získať štátnu podporu, aby sme čo najviac zrýchlili návratnosť našich investícií. Sme veľmi potešení výsledkom, ktorý sa nám v spolupráci so spoločnosťami Rockwell a Insyght podarilo v tomto projekte dosiahnuť,“ uviedol Dan Chauvin, riaditeľ inžinieringu vodárenskej spoločnosti.

Zobraziť celý članok

Emerson bude automatizovať 100 turbínových generátorov vo vodných elektrárňach na Ukrajine

17.9.2010
Emerson bude automatizovať 100 turbínových generátorov vo vodných elektrárňach na Ukrajine UkrHydroEnergo, najväčšia spoločnosť prevádzkujúca vodné elektrárne na Ukrajine podpísala so spoločnosťou Emerson Process Management kontrakt na dodávku automatizačných systémov pre riadenie a kontrolu 100 turbínových generátorov v deviatich vodných elektrárňach.
Zobraziť celý članok
<< < | 1 | 2 | > >>
Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama